DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-1(10)-274-283

ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ПРИДБАННЯ ЧАСТИНИ ПІДПРИЄМСТВА

Ірина Леонідівна Томашевська

Анотація


Визначено суперечливі питання, які виникають під час придбання частини підприємства та впливають на відображення таких операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

 


Ключові слова


підприємство; частина підприємства; операції з придбання частини підприємства; бухгалтерський облік; рахунки бухгалтерського обліку; операції з придбання частини в рахунках обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Державина А. Как прикупить заводик. – [Електронний ресурс] // Режим доступу:// http://www.klerk.ru/articles/?59515

Дзюба Л.А. Аналіз основних видів процедур, які застосовуються підприємством у процесі банкрутства, джерел їх фінансування та особливостей їх відображення в обліку // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Розвиток обліку та аудиту як основа інформаційно-аналітичної системи підприємства. – Харків: НТУ “ХПГ”. – 2005. – № 58, т. 2. – С. 92-94.

Ершова Е.А., Овчинникова К.Д. Предприятие (Бизнес) в современном экономико-правовом обороте. – М.: Статут, 2006. – 256 с.

Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” № 1775-ІІІ від 01.06.2000 р.

Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” № 2664-ІІІ від 12.07.2001 р.

Ижевская И. Продали фирму – считаем налоги. – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.klerk.ru/articles/?57718

Коротаев С.Л. Бухгалтерский учет имущества и обязательств коммерческих организаций в условиях трансформации отношений собственности: теория, методология, методики: Монография / С.Л. Коротаев. – Мн.: Изд. центр БГУ, 2005. – 326 с.

Лист Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 1139/11-8 від 05.10.2005 р.

Пятов М.Л. Учет операций по договору продажи предприятия у организации-покупателя. – [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.buh.ru/document.jsp?ID=776

Цивільний Кодекс України від 16.01.03 № 435-ІV.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.