№ 2 (29) (2014)

Зміст

Статті

АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЇ В ЗВІТНОСТІ PDF
Світлана Леонідівна Безручук
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ПРЕДСТАВНИКІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ ОБЛІКОВИХ ШКІЛ ДО ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЧНО ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Руслан Феоктистович Бруханський
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Світлана Анатоліївна Гуненко
ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОЦЕСУ ХЕДЖУВАННЯ PDF
Валентина Віталіївна Ксендзук
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ PDF
Лілія Анатоліївна Куришко
СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ У ВАРТІСНО ОРІЄНТОВАНОМУ УПРАВЛІННІ: НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ PDF
Олена Адамівна Лаговська
ПРОГРЕСИВНА ФОРМА ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Світлана Михайлівна Лайчук
СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ У СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Андрій Володимирович Ларка, Ірина Євгенівна Хаустова
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ У БАНКАХ PDF
Олександр Віталійович Мельниченко
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ГРУПИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Світлана Миколаївна Петренко
КЛІЄНТСЬКА БАЗА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЯК ОБЛІКОВЕ ПОНЯТТЯ PDF
Олександр Михайлович Петрук, Оксана Сергіївна Новак
ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПАСІВ НА ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Надія Іванівна Пилипів, Мар`ян Ігорович Борисовський
АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ДІАГНОСТИКИ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ PDF
Борис Вадимович Самородов, Михайло Ісакович Гойхман
ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ ВЕЛИКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Світлана Володимирівна Свірко
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ В ЛІКВІДАЦІЙНІЙ ПРОЦЕДУРІ ПІДПРИЄМСТВ-БАНКРУТІВ PDF
Людмила Віталіївна Чижевська, Леся Олександрівна Атаманчук
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СУДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ PDF
Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук
ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАНІЇ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДОБРОВІЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ В УКРАЇНІ PDF (English)
Sofiia Аndriivna Droniuk
ЗВІТНІСТЬ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ PDF
Наталія Леонідівна Правдюк
КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ АТП В УМОВАХ ЛІЗИНГУ PDF
Ігор Віталійович Клименко