№ 2(29) (2014)

Зміст

Статті

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ PDF
Лілія Анатоліївна Куришко 3-23
АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЇ В ЗВІТНОСТІ PDF
Світлана Леонідівна Безручук 24-32
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ПРЕДСТАВНИКІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ ОБЛІКОВИХ ШКІЛ ДО ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЧНО ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Руслан Феоктистович Бруханський 33-40
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Світлана Анатоліївна Гуненко 41-53
ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОЦЕСУ ХЕДЖУВАННЯ PDF
Валентина Віталіївна Ксендзук 54-69
СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ У ВАРТІСНО ОРІЄНТОВАНОМУ УПРАВЛІННІ: НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ PDF
Олена Адамівна Лаговська 70-79
ПРОГРЕСИВНА ФОРМА ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Світлана Михайлівна Лайчук 80-90
СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ У СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Андрій Володимирович Ларка, Ірина Євгенівна Хаустова 91-101
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ У БАНКАХ PDF
Олександр Віталійович Мельниченко 102-113
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ГРУПИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Світлана Миколаївна Петренко 114-127
КЛІЄНТСЬКА БАЗА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЯК ОБЛІКОВЕ ПОНЯТТЯ PDF
Олександр Михайлович Петрук, Оксана Сергіївна Новак 128-137
ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПАСІВ НА ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Надія Іванівна Пилипів, Мар`ян Ігорович Борисовський 138-160
АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ДІАГНОСТИКИ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ PDF
Борис Вадимович Самородов, Михайло Ісакович Гойхман 161-171
ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ ВЕЛИКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Світлана Володимирівна Свірко 172-184
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ В ЛІКВІДАЦІЙНІЙ ПРОЦЕДУРІ ПІДПРИЄМСТВ-БАНКРУТІВ PDF
Людмила Віталіївна Чижевська, Леся Олександрівна Атаманчук 185-194
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СУДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ PDF
Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук 195-207
ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАНІЇ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДОБРОВІЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ В УКРАЇНІ PDF (English)
Sofiia Аndriivna Droniuk 208-227
ЗВІТНІСТЬ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ PDF
Наталія Леонідівна Правдюк 228-238
КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ АТП В УМОВАХ ЛІЗИНГУ PDF
Ігор Віталійович Клименко 239-266