DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-2(29)-208-227

ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАНІЇ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДОБРОВІЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ В УКРАЇНІ

Sofiia Аndriivna Droniuk

Анотація


Дана наукова робота досліджує особливі характеристики компаній, які можуть вплинути на їхній вибір щодо добровільного застосування МСФЗ в Україні. Для виявлення таких факторів було розроблено та оцінено логістичну модель на базі 295 українських небанківських підприємств протягом 2005–2014 років. Результати дослідження показують, що компанії в Україні з більшими активами, з часткою іноземного капіталу у власному більше ніж 50 % та з необхідністю надавати фінансову звітність для подальшої консолідації більш ймовірно будуть добровільно використовувати МСФЗ. І, навпаки, такі загальноприйняті фактори як котирування акцій на біржі, фінансовий леверидж, прибутковість та аудиторський висновок не впливають на рішення керівництва щодо застосування МСФЗ в цій країні. Крім того, ця праця розвиває попередні моделі, додаючи до аналізу унікальні фактори (наприклад, наявність стандартизованої внутрішньої звітності чи визначення ключових користувачів фінансової звітності). Це дало змогу виявити залежність рішення щодо переходу на МСФЗ українсь­кими підприємствами від наявності бухгалтерського програмного забезпечення та ERP через менші витрати на такий перехід.


Ключові слова


Міжнародні стандарти фінансової звітності; МСФЗ; Україна; Положення (стандарти) фінансової звітності; добровільне застосування; логістична модель

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Дослідження практики застосування МСФЗ в Україні: експертне опитування // Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ap-center.com/media/2012%20Research_result_IFRS%20ppt.pdf.

Лукасевич Б.В. Впровадження МСФЗ для фінансових послуг: сучасний стан, проблеми та перспективи / Б.В. Лукасевич [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://finrep.kiev.ua/download/ifrs_18may11_blukasevych_ua.pdf.

Макеева Е. Вызовы к образованию бухгалтера в светевнедрения МСФО в Украине / Е.Макеева [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rnba.com.ua/2011/07/vikliki-do-osviti-buxgaltera-v-svitli-vprovadzhennya-msfz-v-ukra%D1%97ni/.

Порядок подання фінансової звітності : Постанова Кабінету Міністрів України № 419 від 28 лютого 2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF.

Ahsina K. Implementing IAS-IFRS in the Moroccan Context: An Explanatory Model / Khalifa Ahsina // International Journal of Accounting and Financial Reporting. – 2012. – Vol. 2, No. 2. – Рp. 114–124.

Aledo J. Firm-specific Factors Influencing the Selection of Accounting Options Provided by the IFRS: Empirical Evidence from Spanish Market/ Juana Aledo, Fernando García-Martínez, Juan M. Marín Diazaraque // Banco de Espana, Madrid. – 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ideas.repec.org/p/bde/wpaper/0926.html.

Christensen Hans B. Incentives or standards: what determines accounting quality changes around IFRS adoption? / Hans B. Christensen, Edward Lee, Martin Walker // Manchester Business School Research Working Papers. – 2007. – No. 523.

Cuijpers R. Voluntary Adoption of Non-local GAAP in the European Union: A Study of Determinants and Consequences / R.Cuijpers, W.Buijink // European Accounting Review. – 2005. – Vol. 14, No. 3. – Рp. 487–524.

Dumontier P. Why Firms Comply Voluntarily with IAS: an Empirical Analysis with Swiss Data / P.Dumontier, B.Raffoumier // Journal of International Financial Management and Accounting. – 1998. – Vol. 9:3. – Рp. 216–245.

Fito A. Choices in IFRS Adoption in Spain: Determinants and Consequences / A.Fito, F.Gomez, S.Moya // Accounting in Europe. – June 2012. – Vol. 9, No. 1. – Рp. 61–83.

Francis J.R. The Role of Firm-Specific Incentives and Country Factors in Explaining Voluntary IAS Adoptions: Evidence from Private Firms / J.R. Francis, I.K. Khurana, М.Xiumin, R.Pereira // European Accounting Review. – 2008. – Vol. 17, No. 2. – Рp. 331–360.

Glaum M. Compliance with the Disclosure Requirements of Germany’s New Market: IAS Versus US GAAP / M.Glaum, D.L. Street // Journal of International Financial Management and Accounting. – 2003. – Vol. 14. – Рp. 64–100.

Hung M. Financial statement effects of adopting international accounting standards: the case of Germany / M.Hung, K.R. Subramanyam // Springer Science+Business Media, LLC. – 2007. – Рp. 623–657.

Ivakhnenkov S.V. Ukrainian Businesses’ Characteristics and the use of Information Technology: Introduction to Exploratory Studies / S.V. Ivakhnenkov, A.Heorhiadi // Наукові записки НаУКМА. – 2013. – Т. 146. – С. 39–44.

Kothari J. Advanced Financial Accounting. An International approach / J.Kothari, E.Barone. – 1st ed. – Financial Times/ Prentice Hall, 2010. – 704 p.

Papadatos, Konstantinos P. Applying IFRS Mandatory: Evidence from Greek Listed Companies / Konstantinos P. Papadatos, Athanasios P. Bellas // European Research Studies. – 2011. – Vol. XIV, Issue (4). – Рp. 71–96.

Shuang Wu J. The Voluntary Adoption of Internationally Recognized Accounting Standards and Firm Internal Performance Evaluation / J.Shuang Wu, Ivy Xiying Zhang // The Accounting Review American Accounting Association. – 2009. – Vol. 84, No. 4. – Рp. 1281–1309.

Street D.L. Acceptance and Observance of International Accounting Standards: An Empirical Study of Companies Claiming to Comply with IASs / D.L. Street, L.Donna, Sidney J. Gray, М. Bryant Stephanie // The International Journal of Accounting. – 1999. – Vol. 34, Issue 1. – Рp. 11–48.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.