DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-2(29)-80-90

ПРОГРЕСИВНА ФОРМА ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Світлана Михайлівна Лайчук

Анотація


Визначено, що однією з важливих передумов раціональної організації обліку є застосування найбільш ефективної, прогресивної форми ведення бухгалтерського обліку, його технічної оснащеності. Досліджено сучасні паперові форми ведення бухгалтерського обліку, що застосовуються підприєм­ствами та організаціями в Україні, та вимоги до них. Підкреслено, що потреба в удосконаленні форм ведення бухгал­терського обліку зумовлена загальним розвитком народного господарства, ускладненням економічних відносин, зростанням обсягу інформації, що підлягає обліку, переходом підприємств на Міжнародні стандарти обліку і звітності, удосконаленням практики самого обліку, а також впровадженням високо­продук­тивної обчислювальної техніки для механізації й автоматизації обчислювальних робіт. Визначено ознаки прогресивної форми ведення бухгалтерського обліку для підприємств в сучасних умовах господарювання.


Ключові слова


форма ведення обліку; прогресивна форма ведення обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку : підручник / Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська ; за ред. д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП «Рута», 2006. – 528 с.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV зі змінами та доповненнями від 02.12.2012 р. № 5463-17.

Кашаев А.Н. Организация бухгалтерского учета в производственных объединениях / А.Н. Кашаев. – М. : Финансы и статистика, 1986. – 134 с.

Палий В.Ф. Теория бухгалтерского учета : учебник / В.Ф. Палий, Я.В. Соколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 1988. – 279 с.

Пачоли Лука. Трактат о счетах и записях / под ред. Я.В. Соколова. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 368 с.

Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней : учебн. пособие / Я.В. Соколов. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посібник / В.Г. Швець. – К. : Знання-Прес, 2003. – 444 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.