АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ДІАГНОСТИКИ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Борис Вадимович Самородов, Михайло Ісакович Гойхман

Анотація


Досліджено процес діагностики проблемних ситуацій банківської системи та побудований алгоритм даного процесу через проходження трьох стадій – діагностики ретроспективного, поточного та перспективного стану банківської системи. Доведено, що отримання результатів кожного аналізу, як-от: ретроспективного стану, поточного та перспективного, є поступовими кроками, які методично та інформативно забезпечують один одного, з чого зроблений висновок про те, що процес діагностики проблемних ситуацій банківської системи є системним процесом. Розроблений алгоритм процесу діагностики проблемних ситуацій банківської системи дає можливість, аналізуючи різного роду параметри – показники (індикатори) її діяльності, визначити причини та місця виникнення проблемних ситуацій. Такий підхід забезпечить проведення своєчасної діагностики та створить необхідне аналітичне підґрунтя для обґрунтування управлінських дій.


Ключові слова


банківська система; проблемні ситуації; процес діагностики; алгоритм; алгоритмізація; ретроспективний стан; поточний стан; перспективний стан; показники (індикатори) діяльності; інтегральний показник

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк І. Фінансовий менеджмент / І.Бланк. – К. : Ника-Центр, 2002. – 528 с.

Горохова О. Сучасні аспекти розуміння діагностики / О.Горохова // Економічний аналіз. – Вип. 9. – Ч. 2. – 2011. – С. 124–127.

Житний П.Є. Світова практика стрес-тестування у банках України / П.Є. Житний, С.М. Шаповалова, Г.М. Карамишева // Вісник Української академії банківської справи НБУ. – 2011. – № 1(30). – С. 67–72.

Коваленко В.В. Определение факторов, вызывающих возникновение системных банковских кризисов и методы их диагностики / В.В. Коваленко, О.Г. Коренєва // Бізнес-інформ. – Харків : ХНЕУ, 2006. – № 9. – С. 24–26.

Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики / Н.Д. Кондратьев. – М. : Экономика, 1989. – 486 с.

Раєвнєва О.В. Моделювання фінансової діагностики стану підприємства / О.В. Раєвнєва, С.О. Степуріна // Економіка і регіон : наук. вісник Полтавського нац. техн. ун-ту імені Юрія Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2005. – № 3(6). – С. 74–80.

Самородов Б.В. Аналіз та визначення сутності управління фінансовим розвитком банку / Б.В. Самородов // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – Харків : ХІБС УБС НБУ, 2012. – Вип. 1(12). – С. 66–75.

Степаненко О. Дослідження динаміки розвитку банківської системи: сценарний підхід / О.Степаненко // Економічний аналіз. – Вип. 9. – Ч. 2. – Т., 2011. – С. 380–384.

Чернишов В.В. Фінансова діагностика як система забезпечення фінансової стійкості підприємства / В.В. Чернишов // Економіка розвитку. – 2012. – № 1(61). – С. 111–113.

Кузнєцова А.Я. Антикризове управління в банківському секторі економіки України: стан, проблеми і перспективи : монографія / А.Я. Кузнєцова, В.О. Джулай. – К. : УБС НБУ, 2012. – 202 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-2(29)-161-171

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.