DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-2(29)-161-171

АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ДІАГНОСТИКИ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Борис Вадимович Самородов, Михайло Ісакович Гойхман

Анотація


Досліджено процес діагностики проблемних ситуацій банківської системи та побудований алгоритм даного процесу через проходження трьох стадій – діагностики ретроспективного, поточного та перспективного стану банківської системи. Доведено, що отримання результатів кожного аналізу, як-от: ретроспективного стану, поточного та перспективного, є поступовими кроками, які методично та інформативно забезпечують один одного, з чого зроблений висновок про те, що процес діагностики проблемних ситуацій банківської системи є системним процесом. Розроблений алгоритм процесу діагностики проблемних ситуацій банківської системи дає можливість, аналізуючи різного роду параметри – показники (індикатори) її діяльності, визначити причини та місця виникнення проблемних ситуацій. Такий підхід забезпечить проведення своєчасної діагностики та створить необхідне аналітичне підґрунтя для обґрунтування управлінських дій.


Ключові слова


банківська система; проблемні ситуації; процес діагностики; алгоритм; алгоритмізація; ретроспективний стан; поточний стан; перспективний стан; показники (індикатори) діяльності; інтегральний показник

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк І. Фінансовий менеджмент / І.Бланк. – К. : Ника-Центр, 2002. – 528 с.

Горохова О. Сучасні аспекти розуміння діагностики / О.Горохова // Економічний аналіз. – Вип. 9. – Ч. 2. – 2011. – С. 124–127.

Житний П.Є. Світова практика стрес-тестування у банках України / П.Є. Житний, С.М. Шаповалова, Г.М. Карамишева // Вісник Української академії банківської справи НБУ. – 2011. – № 1(30). – С. 67–72.

Коваленко В.В. Определение факторов, вызывающих возникновение системных банковских кризисов и методы их диагностики / В.В. Коваленко, О.Г. Коренєва // Бізнес-інформ. – Харків : ХНЕУ, 2006. – № 9. – С. 24–26.

Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики / Н.Д. Кондратьев. – М. : Экономика, 1989. – 486 с.

Раєвнєва О.В. Моделювання фінансової діагностики стану підприємства / О.В. Раєвнєва, С.О. Степуріна // Економіка і регіон : наук. вісник Полтавського нац. техн. ун-ту імені Юрія Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2005. – № 3(6). – С. 74–80.

Самородов Б.В. Аналіз та визначення сутності управління фінансовим розвитком банку / Б.В. Самородов // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – Харків : ХІБС УБС НБУ, 2012. – Вип. 1(12). – С. 66–75.

Степаненко О. Дослідження динаміки розвитку банківської системи: сценарний підхід / О.Степаненко // Економічний аналіз. – Вип. 9. – Ч. 2. – Т., 2011. – С. 380–384.

Чернишов В.В. Фінансова діагностика як система забезпечення фінансової стійкості підприємства / В.В. Чернишов // Економіка розвитку. – 2012. – № 1(61). – С. 111–113.

Кузнєцова А.Я. Антикризове управління в банківському секторі економіки України: стан, проблеми і перспективи : монографія / А.Я. Кузнєцова, В.О. Джулай. – К. : УБС НБУ, 2012. – 202 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.