DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-2(29)-24-32

АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЇ В ЗВІТНОСТІ

Світлана Леонідівна Безручук

Анотація


Проаналізовано основні підходи до оцінки якості інформації та розроблено алгоритм оцінки якості інформації в звітності. Визначено, що якісні характеристики інформації зумовлюють її корисність для користувача, а також, що інформація повинна бути правдивою, неупередженою та достовірною, особливо та, що відображена у фінансовій звітності. Для визначення якості показників звітності важливе значення має стан джерел інфор­мації, забезпечення аналітичної служби правдивою інформацією. Аналіз стану бухгалтерської звітності дозволяє зробити висновок про те, що рівень постановки бухгалтерського обліку на багатьох підприємствах та в організаціях, і особливо в малому підприємництві та сільському господарстві, досить низький. Запропонований алгоритм оцінки якості інформації в звітності дозволяє зробити висновок про те, що, перш за все, інформація повинна бути цінною для підприємства, а під час проведення оцінки рівня суттєвості її слід оцінити з точки зору її придатності для прийняття рішень усіма потенційними користувачами.


Ключові слова


якість інформації; оцінка якості інформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрєєва Г.І. До питання якості інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності / Г.І. Андрєєва, А.С. Ярошенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1835.

Бондар В.П. Управління якістю та якість в аудиті: шляхи удосконалення / В.П. Бондар, Ю.В. Бондар // Аудитор України. – 2012. – Липень. – № 7(201). – C. 11–25.

Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз : навч. посібник / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир : Рута, 2003. – 680 с.

Виноходова А.Ф. Существенность и качество информационного обеспечения экономического анализа / А.Ф. Виноходова, И.Н. Марченкова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rae.ru/fs/?article_id=7781418&op=show_article&section=content.

Івченко І.Ю. Оцінка якості інформації / І.Ю. Івченко // Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ebooktime.net/book_249_glava_41_7.1._%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.html.

Казакова Н.А. Экономический анализ: вопросы качества информационного обеспечения / Н.А. Казакова // Экономический анализ: теория и практика. – 2008. – № 14. – С. 36–40 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lawmix.ru/bux/44683.

Попович П.Я. Інформаційна база аналізу. Вимоги до інформації : підручник./ П.Я. Попович // Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 365 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://readbookz.com/book/147/4142.html.

Ратушна О.П. Обліково-аналітичне забезпечення аналізу результатів діяльності / О.П. Ратушна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://magazine.faaf.org.ua/content/view/1340/35/.

Сіменко І.В. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності / І.В. Сіменко // Аналіз господарської діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1799071753627/ekonomika/zmistoviy

_modul_teoretichni_osnovi_analizu_gospodarskoyi

Юдина Л.Н. Бухгалтерская отчетность организации как источник информации для финансового анализа / Л.Н. Юдина // Финансовый менеджмент. – 2005. – № 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.finman.ru/articles/2005/3/3559.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.