DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-2(29)-102-113

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ У БАНКАХ

Олександр Віталійович Мельниченко

Анотація


Розглянуто особливості проведення аналізу та аудиту електронних грошей у банках. Доведено, що вони полягають у використанні специфічних галузевих методик оцінки інформації та у застосуванні спеціальних підходів до вивчення об’єкта та предметів дослідження. Такі особливості визначені, в першу чергу, різними цілями створення систем електронних грошей банками та іншими суб’єктами господарювання, а також відмінними організаційними й нормативними вимогами до функціонування банків і інших підприємств.


Ключові слова


електронні гроші; особливості; аналіз; аудит; банки

Повний текст:

PDF

Посилання


Достов В.Л. Электронные деньги как инструмент оптимизации платежного оборота / В.Л. Достов, В.А. Кузнецов, П.М. Шуст // Деньги и кредит. – 2013. – № 12. – С. 7–13.

Європейці масово просять Google видалити їхні персональні дані – ЗМІ − [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2014/06/05/327235.

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена Постановою Правління Національного банку України 12.11.2003 № 492 − [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03.

Медвідь Т.А. Можливості для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму за допомогою електронних грошей / Т.А. Медвідь // Фінансовий простір. – 2012. – № 2 (6). – С. 21–26.

Мельниченко О. Аналіз стану використання сучасних платіжних засобів у контексті виведення готівкових коштів із позабанківського обігу в Україні / О.Мельниченко // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 1. – С. 26–31.

Мельниченко О. Аудит систем електронних грошей на основі інтегрованої звітності банків / О.Мельниченко // Бізнес Інформ. – 2013. – № 12. – C. 301–305.

Мельниченко О. Інструментарій економічного аналізу електронних грошей та операцій з ними в банках / О.Мельниченко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ. – Вип. 2. – 2013. – С. 59–66.

Мельниченко О. Методика аналізу електронних грошей в банках / О.Мельниченко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 3. – C. 286–294.

Про банки і банківську діяльність. Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ (зі змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/

laws/show/2121-14.

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Закон України від 28 листопада 2002 року № 249-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/249-15.

Симов’ян С.В. Засоби протидії легалізації злочинних доходів у системі державного фінансового контролю в Україні / С.В. Симов’ян // Юридична наука. – 2011. – № 2. – С. 142–149.

Сухонос В.В. Легалізація злочинних доходів у банківській сфері і боротьба з нею / В.В. Сухонос // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2012. – № 1. – С. 149–153.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.