DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-2(29)-239-266

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ АТП В УМОВАХ ЛІЗИНГУ

Ігор Віталійович Клименко

Анотація


Досліджено особливості організації та методики бухгал­терського обліку автотранспортних послуг суб’єктів господарю­вання в умовах лізингу. Ідентифіковано особливі об’єкти бухгалтерського відображення за реалізації транспортної послуги на умовах лізингу. Дослідження проведено на основі анкетування автотранспортних підприємств та проведення аналізу їх забезпеченості транспортними засобами. Зокрема, анкетування проводилося за напрямами: організація бухгалтерського обліку, калькулювання собівартості автотран­спортних послуг (переве­зення вантажів або пасажирів). Визначено порядок формування окремих елементів витрат зважаючи на варіативність їх облікового відображення передбаченого бухгалтерським законо­дав­ством. У результаті окреслено проблеми калькулювання собівартості автотранс­порт­них послуг, які виконуються на умовах лізингу транспортних засобів, та визначено напрями їх вирішення шляхом впровадження нових методів обліку витрат та калькулювання.


Ключові слова


організація бухгалтерського обліку; методика бухгалтерського обліку; транспортні послуги; лізинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посібник / П.Й. Атамас. – К. : Центр навч. літ-ри, 2008. – 392 с.

Даньків Й.К. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посібник / Й.К. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остап’юк. – К. : Знання, 2007. – 243 с.

Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посібник / В.Б. Захожай, М.Ф. Базась, М.М. Матюха та ін. – К. : МАУП, 2005. – 968 с.

Левицька Н.П. Бухгалтерський облік в галузі народного господарства / Н.П. Левицька. – К. : Основа, 1999.–276 с.

Малишкін О. Звітність з автопослуг: специфіка / О.Малишкін // Дебет–Кредит. – 2004. – № 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dtkt.com.ua/show/3cid0470.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.