DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2014-2(29)-228-238

ЗВІТНІСТЬ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Наталія Леонідівна Правдюк

Анотація


Розкрито особливості формування звітності про результат спільної діяльності без створення юридичної особи. Обґрунтовано напрями її трансформації зважаючи на сучасні економічні особливості здійснення спільної діяльності. Визначено, що сучасні законодавчі положення не регулюють розкриття інформації про спільну діяльність у бухгалтерській звітності (фінансова, статистична, податкова). Зокрема досліджено порядок формування статистичної, податкової та фінансової звітності. В розрізі кожного виду звітності визначено порядок їх складання як за спільною діяльністю, так і в підприємства-оператора та підприємств-учасників. Крім того, запропоновано розширити структуру фінансової звітності підприємства-учасника щодо виділення доходів та витрат, отриманих від спільної діяльності, в звіті про фінансові результати та активів, задіяних в спільній діяльності, в балансі. Це дозволяє розширити спектр використання інформації, отриманої зі звітності, для користувачів та учасників договору про спільну діяльність.

Ключові слова


бухгалтерська звітність; спільна діяльність; показники фінансової звітності

Повний текст:

PDF

Посилання


Батіщев В. Спільна діяльність: до чого тут дивіденди? / В.Батіщев // Бухгалтерія. – 2003. – № 37(556). – С. 38–49.

Батіщева Н. Проблеми визначення спільної діяльності для її відображення в бухгалтерському та податковому обліку/ Н.Батіщева // Бухгалтерський облік та аудит. – 2009. – № 11. – С. 38–49.

Учет источников финансирования инвестиций: состоя¬ние, проблемы и направления развития / С.Г. Вегера и др. – Новополоцк : ПГУ, 2009. – 232 с.

Дмитренко А.В. Удосконалення методики обліку спільної діяльності без створення юридичної особи без об’єднання внесків / А.В. Дмитренко // Экономика Крыма. – 2011. – № 2(35). – С. 174–177.

Лавриненко А.Р. Развитие методик учета и аудита совместной деятельности по договорам простого товарищества / А.Р. Лавриненко. – Новополоцк : ПГУ, 2010. – 184 с.

Лукашова І.О. Спільні підприємства без створення юридичної особи: юридичний та обліковий аспекти / І.О. Лукашова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – № 4/2(36). – 2007. – С. 107–113.

Обухова Л.А. Совместная деятельность: организация, бухгалтерський учет, налогообложение, ликвидация : справ. пособие / Л.А. Обухова. – Минск : Регистр, 2000. – 32 с.

Обухова Л.А. Совместная деятельность: отражение операций в бухучете / Л.А. Обухова // Вестн. мин-ва по налогам и сборам Респ. Беларусь. – 2002. – № 27. – С. 62–72.

Рак Н.О. Спільне підприємництво і шляхи підвищення його ефективності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.02 Підприємництво, менеджмент і маркетинг / Н.О. Рак. – Х., 2002. – 20 с.

Шестерняк М.М. Теоретичні засади спільної діяльності в правовому полі України / М.М. Шестерняк // Наука і економіка. – 2009. – № 4(16), Т. 2. – С. 222–230.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.