ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СУДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук Рівненський державний гуманітарний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2014-2(29)-195-207

Ключові слова:

облікова політика, професійне судження бухгалтера, інституційна теорія обліку

Анотація

Досліджено особливості застосування професійного судження бухгалтера в умовах формування облікової політики підприємства. Проаналізовано підходи дослідників до розуміння сутності професійного судження бухгалтера. Розглянуто роль професійного судження в системі бухгалтерського обліку в контексті інституційної теорії обліку. Виявлено та проаналізовано існуючі альтернативні варіанти реалізації облікової політики підприємства через здійснення професійного судження в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. Визначено взаємозв’язок між обліковою політикою і професійним судженням бухгалтера на основі застосування базових положень інституціоналізму. Обґрунтовано формальні та неформальні правила функціонування професійного судження бухгалтера як окремого субінституту. Обґрунтовано необхідність проведення в сучасних умовах подальших наукових досліджень в сфері застосування професійного судження бухгалтера в умовах формування облікової політики підприємства в контексті інституційної теорії.

Посилання

Генералова Н.В. Профессиональное суждение и его применение при формировании отчетности, составленной по МСФО / Н.В. Генералова // Бухгалтерский учет. – 2005. – № 23. – С. 54–61.

Евстратова И.В. Профессиональное суждение бухгалтера: что это? / И.В. Евстратова // Бухгалтерский учет. – 2011. – № 2. – С. 102–104.

Житний П. Принципи формування облікової політики / П. Житний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 4. – С. 25–28.

Казанникова Е.В. Профессиональное суждение бухгалтера в условиях стандартизации учета : автореф. ... канд. экон. наук. – СПб., 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economy-lib.com/professionalnoe-suzhdenie-buhgaltera-v-usloviyah-standartizatsii-ucheta.

Лианский М.Е. Профессиональное суждение и бухгалтерская отчетность организации / М.Е. Лианский, Е.В. Лимошина // Бухгалтерский учет. – 2006. – № 24. – С. 71–72.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_020.

Міжнародні стандарти фінансової звітності 2004 / пер. з англ. ; за ред. С.Ф. Голова. – Ч. I. – К. : Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2005. – 1304 с.

Николаева С.А. Профессиональное суждение в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета / С.А. Николаева // Бухгалтерский учет. – 2000. – № 12. – С. 4–9.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV, зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Пушкар М.С. Теорія і практика формування облікової політики : монографія / М.С. Пушкар, М.Т. Щирба. – Тернопіль : Карт-бланш, 2009. – 260 с.

Пятов М.Л. Учетная политика и профессиональное суждение бухгалтера / М.Л. Пятов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.buh.ru/itemsItem-8282.

Соколов Я.В. Профессиональное суждение бухгалтера: итоги минувшего века / Я.В. Соколов, Т.О. Терентьева // Бухгалтерский учет. – 2001. – № 12. – С. 53–57.

Сторожук Т.М. Щодо професійного судження бухгалтера / Т.М. Сторожук // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології організації : зб. наук. праць. – К. : Типографія “ППНВ”, 2013. – 343 с. – С. 253–263.

Сторожук Т.М. Процес формування професійного судження бухгалтера / Т.М. Сторожук // Облік і фінанси. – 2013. – № 4 (62). – С. 75–78.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-10

Як цитувати

Юхименко-Назарук, І. А. (2015). ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СУДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2(29), 195–207. https://doi.org/10.26642/pbo-2014-2(29)-195-207

Номер

Розділ

Статті