№ 1(45) (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Організація бухгалтерського обліку витрат стартап-компаній PDF
Оксана Степанівна Грицак 3-7
Аналітичні процедури щодо методів управління персоналом аудиторських фірм PDF
Віктор Валерійович Євдокимов, Димитрій Олександрович Грицишен, Владислав Валентинович Савіцький 8-16
Раціоналізація документообігу під час організації бухгалтерського обліку PDF
Ірина Вікторівна Жиглей, Світлана Михайлівна Лайчук 17-23
Інституційні аспекти регулювання та забезпечення якості аудиторської діяльності в Україні як складової розвитку аудиту якості фінансової звітності PDF
Тетяна Михайлівна Кочин 24-32
Природний капітал підприємства: обліково-аналітичний вимір PDF (English)
V. V. Ksendzuk, I. M. Melnyk 33-40
Управління ризиками публічно-приватного партнерства в межах виконання спільних соціальних програм: обліковий аспект PDF
Сергій Федорович Легенчук, Ірина Миколаївна Вигівська, Ганна Юріївна Хоменко 41-47
Удосконалення методики формування звітності про природний капітал PDF
Андрій Олександрович Лопін 48-53
Розвиток складових системи економічного аналізу діяльності підприємств лісового господарства PDF
Ірина Миколаївна Мельник 54-60
Проблеми методики бухгалтерського обліку у кредитних спілках як небанківських кредитних установах та шляхи їхнього вирішення PDF
Володимир Степанович Мохняк, Любомир Миколайович Пилипенко 61-70
Облік соціально-репутаційного капіталу як засіб оцінки ефективності корпоративного управління PDF
Оксана Олександрівна Нестеренко 71-77
Особливості бухгалтерської звітності інноваційного підприємства PDF
Стелла Євгеніївна Пиріжок, Ерна Георгієвна Мельник 78-82
Інтегрована звітність як головний інструмент створення цінності PDF
Олег Григорійович Сокіл 83-89
Аналіз сучасного стану видобувної галузі PDF
Олександр Михайлович Сьомак 90-95
Сучасний стан та тенденції розвитку організаційно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку нематеріальних активів PDF
Ірина Володимирівна Федорова 96-101
Розвиток приміток до річної фінансової звітності в системі інформаційного забезпечення корпоративного управління PDF
Василь Юрійович Царук 102-107
Облікова політика як інструмент моделювання механізму застосування елементів методу бухгалтерського обліку послуги в сфері безпеки бізнесу PDF
Олександр Юрійович Широкопояс 108-114
Генезис Рахункової палати України PDF
Ігор Миколайович Яремчук 115-123
Удосконалення окремих питань щодо методології бухгалтерського обліку PDF
Валентина Валеріївна Ясишена 124-130