DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2020-1(45)-48-53

Удосконалення методики формування звітності про природний капітал

Андрій Олександрович Лопін

Анотація


У статті визначено розробку наукових підходів до удосконалення методики формування звітності про природний капітал як основи інтерпретації його показників у контексті сталого розвитку інвайронментальної економіки. Обґрунтовано, що перейти на систему комплексного державного моніторингу стану навколишнього природного середовища та удосконалити систему інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень можливо шляхом формування різноманітних звітів, у яких має бути інформація про використання природного капіталу. Доведено, що для удосконалення системи бухгалтерського обліку в частині формування інформаційної бази для управління природоохоронною діяльністю та розробки механізму перенесення інформації з фінансової звітності до добровільної доцільно наповнити статі фінансової звітності показниками про природний капітал. Внесено зміни до форми фінансової звітності № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» та наведено схеми перенесення інформації з облікових регістрів до її статей. Аналіз показників, запропонованої форми, дозволяє визначити зміни величини активів природоохоронного призначення та джерел їх формування, що дозволить привернути увагу фахівців, задіяних в природоохоронній діяльності, до визначення причин, що зумовили ці зміни. Для визначення фінансового результату операцій, пов’язаних з природоохоронною діяльністю, запропоновано внести зміни до форми № 2 «Звіт про фінансові результати». Проведений аналіз практичної діяльності підприємств харчової індустрії та запитів стейкхолдерів стосовно екологічної інформації, дозволив розробити форму розкриття інформації про природний капітал у звіті про управління підприємствам харчової індустрії за розділами: раціональне використання води, управління відходами, викиди парникових газів, споживання енергії та екологічне управління.


Ключові слова


природний капітал; обов’язкова та добровільна звітність; фінансова звітність; звіт про управління; природоохоронна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Iniciativa JuNIDO v oblasti «zelenoj» promyshlennosti po ustojchivomu promyshlennomu razvitiju, (2011), Organizacija ob'edinennyh nacij po promyshlennomu razvitiju, Vena, 44 р.

Reuter, K., Juhn, D., Portela, R. and Venter, J. (2016), «Natural Capital Accounting across the Gaborone Declaration for Sustainability in Africa», a desktop scoping, Gaborone Declaration for Sustainability in Africa, Gaborone, 188 p.

Kostjuk, U.Z. and Negrych, I.M. (2019), «Perspektyvy vprovadzhennja ekologizacii' buhgalters'kogo obliku: neoborotni aktyvy», Prychornomors'ki ekonomichni studii', Issue 41, рр. 198–202.

Syroi'd, N.P. (2018), «Vidobrazhennja informacii' pro ekologichnu jakist' produkcii' u zvitnosti», Efektyvna ekonomika, No 12 [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6805

Sokil, O.G. (2018), «Koncepcija balansovogo metodu oblikovo-analitychnogo zabezpechennja zvitnosti pro stalyj rozvytok sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv», Ekonomika ta derzhava, № 7, рр. 44–49.

Majdanevych, P.M. (2009), «Rol' obliku i zvitnosti u suchasnomu ekologichnomu upravlinni», Oblik i finansy APK, No. 2, рр. 52–54.

Kolk, A. (2000), «The Economics of Environmental Management», International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 1, No. 2, pp. 208–211.

Nesterenko, O.O. (2018), Integrovana zvitnist': teorija, metodologija, praktyka. Vydavec' Ivanchenko I.S., Harkiv, 410 р.

Zhyglej, I.V. and Zaharov, D.M. (2019), «Zvit z upravlinnja – skladova finansovoi', nefinansovoi' chy integrovanoi' zvitnosti?», Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, No. 1 (42), рр. 18–24.

Zvit pro upravlinnja: shho ce take, jak jogo robyty ta jaki novi mozhlyvosti vin daje. Gid po zvitu dlja biznesu, [Online], available at: https://businessviews.com.ua/ru/strategies/id/zvit-pro-upravlinnja-1860


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Инициатива ЮНИДО в области «зеленой» промышленности по устойчивому промышленному развитию / Организация объединенных наций по промышленному развитию. – Вена : ЮНИДО, 2011. – 44 с.
  2. Natural Capital Accounting across the Gaborone Declaration for Sustainability in Africa : a desktopscoping /K.Reuter, D.Juhn, R.Portela, J.Venter // Declaration for Sustainability in Africa.–Gaborone, 2016. – 188 p.
  3. Костюк У.З. Перспективи впровадження екологізації бухгалтерського обліку: необоротні активи / У.З. Костюк, І.М. Негрич // Причорноморські економічні студії. – 2019. – Вип. 41. – С. 198–202.
  4. Сироїд Н.П. Відображення інформації про екологічну якість продукції у звітності / Н.П. Сироїд // Ефективна економіка. – 2018. – № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6805.
  5. Сокіл О.Г. Концепція балансового методу обліково-аналітичного забезпечення звітності про сталий розвиток сільськогосподарських підприємств / О.Г. Сокіл // Економіка та держава. – 2018. – № 7. – С. 44–49.
  6. Майданевич П.М. Роль обліку і звітності у сучасному екологічному управлінні / П.М. Майданевич // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 2. – С. 52–54.
  7. Kolk A. The Economics of Environmental Management / A.Kolk // International Journal of Sustainability in Higher Education. – 2000. – Vol. 1. – № 2. – Р. 208–211.
  8. Нестеренко О.О. Інтегрована звітність: теорія, методологія, практика : монографія / О.О. Нестеренко. – Х. : Видавець Іванченко І.С., 2018. – 410 с.
  9. Жиглей І.В. Звіт з управління – складова фінансової, нефінансової чи інтегрованої звітності? / І.В. Жиглей, Д.М. Захаров // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2019. – Вип. 1 (42). – C. 18–24.
  10. Звіт про управління: що це таке, як його робити та які нові можливості він дає. Гід по звіту для бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://businessviews.com.ua/ru/strategies/id/zvit-pro-upravlinnja-1860/.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.