DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2020-1(45)-3-7

Організація бухгалтерського обліку витрат стартап-компаній

Оксана Степанівна Грицак

Анотація


Основними проблемами бухгалтерського обліку інноваційної діяльності є відсутність єдиної системи документування та рахунків для облікового відображення витрат діяльності стартап-компанії. Відображення в бухгалтерському обліку стартап-компанії господарських операцій за основними процесам господарської діяльності (придбання, виробництво, реалізація) супроводжується, в першу чергу, понесенням витрат. Для стартап-компаній, окрім виробничих витрат, витрат на збут, інших загальногосподарських витрат, велику увагу приділяють виокремленню окремої групи операційних витрат, а саме – витрат на інновації, дослідження, розробки тощо. У статті запропоновано систему аналітичного обліку витрат основної діяльності інноваційного підприємства, до якої належать: витрати на дослідження і розробки (витрати на дослідження ринку (маркетинг), на підготовку інноваційного продукту, на виробництво зразків інноваційного продукту, на рекламу, підготовчі виробничі витрати); витрати виробництва (інноваційних продуктів, робіт, послуг); собівартість реалізації інновацій (інноваційної продукції/товарів, робіт і послуг у сфері інновацій). Запропоновано змістовне наповнення калькуляції інноваційного проєкту (зразка, прототипу тощо), яка враховує основні витратні складові собівартості інноваційного продукту: матеріальні та нематеріальні ресурси, витрати на оплату праці всіх задіяних працівників, амортизаційні відрахування та інші витрати, які можуть бути понесені на проєктування, виготовлення, вдосконалення й представлення на ринку пробних екземплярів інноваційних виробів.


Ключові слова


витрати; витрати на дослідження і розробки; виробничі витрати; собівартість; інновації; калькуляція; облік; стартап-компанія

Повний текст:

PDF

Посилання


Gyk, V.V. (2014), «Vytraty na innovacii' u systemi zvitnosti pidpryjemstv», Torgivlja, komercija, pidpryjemnyctvo, Іssue 16, pp. 131–135, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2014_16_31 ISSN 1994-1749. 2020.

Grybovs'ka, Ju.M. (2018), «Oblik vytrat na innovacii': suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku», Global'ni ta nacional'ni problemy ekonomiky, No. 23, pp. 612–617.

Grycaj, O.I. (2011), «Metody upravlinnja vytratamy ta i'h zastosuvannja v innovacijnij dijal'nosti», Suchasni problemy ekonomiky i menedzhmentu, tezy dopovidej mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii', prysv. 45-richchju Instytutu ekonomiky i menedzhmentu ta 20-richchju Instytutu pisljadyplomnoi' osvity Nacional'nogo universytetu «L'vivs'ka politehnika», рр. 209–210, [Online], available at:

http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/16301/1/114_Gricaj_209_210_Modern_Problems.pdf. 3

Gurina, N.V. (2010), «Oblik vytrat innovacijnoi' dijal'nosti», Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo universytetu. Ekonomika, Іssue 29, Part 2: Udoskonalennja obliku, analizu, audytu i zvitnosti v suchasnyh umovah globalizacijnyh procesiv u svitovij ekonomici, pp. 53–57.

Gurina, N.V. (2015), «Problemy organizacii' obliku vytrat innovacijnoi' dijal'nosti ta shljahy i'h vyrishennja», Ekonomichni nauky, Serija Oblik i finansy, Іssue 12 (2), pp. 48–54, [Online], available at: http://nbuv.gov.u/UJRN/ecnof_2015_12%282%29__8.

Zhuk, V.M. (2011), «Konceptual'ni pidhody vyrishennja poverhnevyh ta glybynnyh problem obliku innovacijnoi' dijal'nosti», Oblik i finansy APK, No. 1, pp. 36–39.

Zagorodnij, A.G. and Bojchuk, A.B. (2012), «Naprjamy udoskonalennja obliku vytrat na innovacii'», Visnyk Nacional'nogo universytetu «L'vivs'ka politehnika», No. 727: Menedzhment ta pidpryjemnyctvo v Ukrai'ni: etapy stanovlennja i problemy rozvytku, рр. 309–313, [Online], available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bits tream/ntb/13975/1/46_309-313_Vis_727_Menegment.pdf

Il'chenko, O.O. (2008), «Vidobrazhennja vytrat na naukovi doslidzhennja ta rozrobky v buhgalters'komu obliku pidpryjemstva», Naukovyj visnyk DASOA, No. 2 (19), рр. 35–39.

Korol'ova, O.I. (2015), «Oblik vytrat innovacijnoi' dijal'nosti: problemy ta perspektyvy rozvytku», Formuvannja rynkovyh vidnosyn v Ukrai'ni, No. 12 (175), рр. 62–65.

Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 16 «Vytraty», [Online], available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00

Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 8 «Nematerial'ni aktyvy», [Online], available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99

Chyzh, V.I. and Mazejkina, O.O. (2010), «Strategichnyj upravlins'kyj oblik innovacijnoi' dijal'nosti», Visnyk Shidnoukrai'ns'kogo nacional'nogo universytetu im. V.Dalja, No. 11 (153), Part 1, pp. 271–277.

Shatkovs'ka, L.S. and Kamins'ka, T.G. (2006), «Oblik innovacijnoi' dijal'nosti», Oblik i finansy APK, No. 9/10, рр. 122–127.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Гик В.В. Витрати на інновації у системі звітності підприємства / В.В. Гик //Торгівля, комерція, підприємництво. – 2014. – Вип. 16. – С. 131–135 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2014_16_31.
 2. Грибовська Ю.М. Облік витрат на інновації: сучасний стан та перспективи розвитку / Ю.М. Грибовська// Глобальні та національні проблеми економіки.– 2018. – № 23. – С. 612–617.
 3. Грицай О.І. Методи управління витратами та їх застосування в інноваційній діяльності / О.І. Грицай // Сучасні проблеми економіки і менеджменту: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, присв. 45-річчю Інституту економіки і менеджменту та 20-річчю Інституту післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка» (Львів, 10–12 листопада 2011 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 209–210 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/16301/1/114_Gricaj_209_210_Modern_Problems.pdf.
 4. Гуріна Н.В. Облік витрат інноваційної діяльності / Н.В.Гуріна//Науковий вісник Ужгородського університету. Серія :Економіка. – 2010. – Вип. 29, Ч. 2 : Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 53–57.
 5. Гуріна Н.В. Проблеми організації обліку витрат інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення/ Н.В. Гуріна //Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. – 2015. – Вип. 12(2). – С. 48–54 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2015_12%282%29__8.
 6. Жук В.М. Концептуальні підходиви рішення поверхневих та глибинних проблем обліку інноваційної діяльності/ В.М. Жук //Облік і фінанси АПК. – 2011. – № 1. – С. 36–39.
 7. Загородній А.Г. Напрями удосконалення обліку витрат на інновації / А.Г. Загородній, А.Б.Бойчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 727: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 309–313 [Електронний ресурс]. – Режимдоступу : http : //ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13975/1/46_309-313_Vis_727_Menegment.pdf.
 8. Ільченко О.О. Відображення витрат на наукові дослідження та розробки в бухгалтерському обліку підприємства / О.О. Ільченко // Науковий вісник ДАСОА. – К., 2008. – № 2 (19). – С. 35–39.
 9. Корольова О.І. Облік витрат інноваційної діяльності: проблеми та перспективи розвитку / О.І. Корольова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 12 (175). – С. 62–65.
 10. Положення (стандарт) бухгалтерськогообліку 16 «Витрати» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.
 11. Положення (стандарт) бухгалтерськогообліку 8 «Нематеріальні активи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99.
 12. Чиж В.І. Стратегічний управлінський облік інноваційної діяльності / В.І. Чиж, О.О. Мазейкіна // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – 2010. – № 11 (153). – Ч. 1. – С. 271–277.
 13. Шатковська Л.С. Облік інноваційної діяльності / Л.С. Шатковська, Т.Г. Камінська // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 9/10. – С. 122–127.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.