DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2020-1(45)-102-107

Розвиток приміток до річної фінансової звітності в системі інформаційного забезпечення корпоративного управління

Василь Юрійович Царук

Анотація


Оприлюднення приміток до річної фінансової звітності є одним із засобів розвитку додаткового розкриття облікової інформації корпоративними структурами на вимогу їх стейкхолдерів. На жаль, існуюча структура та змістовне наповнення вказаної форми  фінансової звітності в сучасних умовах розвитку системи корпоративного управління не відповідає зростаючим вимогам, що зумовлює необхідність пошуку шляхів її удосконалення. Одним із першочергових завдань є пошук шляхів для удосконалення приміток до річної фінансової звітності як засобу додаткового розкриття облікової інформації в корпоративних структурах. За результатами дослідження обґрунтовано доцільність удосконалення приміток до річної фінансової звітності з урахуванням особливостей системи корпоративного управління. Проаналізовано важливість приміток до річної фінансової звітності в прийнятті інвестиційних та позикових рішень. Висвітлено особливості нормативного регулювання порядку складання приміток до річної фінансової звітності згідно національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності. Запропоновано удосконалити використовувану вітчизняними корпоративними структурами форму приміток до річної фінансової звітності за двома основними напрямами: доповнення двома новими розділами з відповідними підрозділами (XVI «Професійні судження, припущення та облікова політика» («Професійні судження та припущення», «Облікова політика»), XVIІ «Пов’язані сторони» («Суб’єкти контролю корпоративної структури», «Операції з директорами та основними менеджерами», «Інші операції з пов’язаними сторонами»)); регламентація можливості складання корпоративними структурами приміток до проміжної фінансової звітності (піврічні або квартальні).


Ключові слова


корпоративне управління; додаткове розкриття; облікова інформація; примітки до річної фінансової звітності

Повний текст:

PDF

Посилання


Verhovna Rada Ukrai'ny (2018), Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ni, Zakon Ukrai'ny, No. 996-XIV vid 16.11.2018 r., [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Promizhna finansova zvitnist', Mizhnarodnyj standart buhgalters'kogo obliku 34 (MSBO 34) [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_049

Ministerstvо finansiv Ukrai'ny (2000), Pro Prymitky do richnoi' finansovoi' zvitnosti, nakaz No. 302 vid 29.11.2000 roku, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0904-00

Zagal'ni vymogy do finansovoi' zvitnosti, Nacional'ne polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 1, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13

Ozeran, A.V. (2015), Teorija ta metodologija formuvannja finansovoi' zvitnosti pidpryjemstv, monografija, KNEU, K., 471 p.

P(S)BO 6 Vypravlennja pomylok i zminy u finansovyh zvitah [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99

Kabinet Ministriv Ukrai'ny (2000), Porjadok podannja finansovoi' zvitnosti, zatverdzheno postanovoju vid 28 ljutogo 2000 r., No. 419, zi zminamy, vid 06.11.2019, [Online], available at:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF

Dalkılıз, A.F. and Limoncuoğlu, S.A. (2011), «Investigation of footnote disclosures related to ongoing court processes: Cases from Istanbul Stock Exchange», African Journal of Business Management, Vol. 5 (29), pp. 11580–11588.

Disclosure Framework (2012), discussion paper, FASB, 75 p.

Fenyves, V., Bбcs, Z., Zйman, Z., Bцcskei, E. and Tarnуczi, T. (2018), «The role of the notes to the financial statements in corporate decision making», Corporate Ownership & Control, Vol. 15, Issue 4, pp. 138–148.

Loreal. Half-Year Financial Report (2019), [Online], available at: https://www.loreal-finance.com/system/files/2019 11/LOREAL_2019_Half-Year_report_EN.pdf

MHP ANNUAL REPORT (2018), [Online], available at: https://www.mhp.com.ua/en/investor-relations/financial-reports/annual-reports

The New Law on Accounting and Financial Reporting: Illustrative Financial statements of an Industry Ltd, a Holding Ltd and a Non-Profit Foundation (including disclosure checklist) (2015), KPMG AG, 38 p.

Wilkinson, K. and Czyzewski, A.B. (2015), «Can anyone read accounting footnotes well enough to understand them?», Accounting and Finance Research, Vol. 4, No. 2, pp. 123–133.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України № 996-XIV від 16.11.2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
 2. Проміжна фінансова звітність : Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 34 (MСБO 34) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_049.
 3. Про Примітки до річної фінансової звітності : наказ Міністерства фінансів України № 302 від 29.11.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0904-00.
 4. Загальні вимоги до фінансової звітності : Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
 5. Озеран А.В. Теорія та методологія формування фінансової звітності підприємств : монографія / А.В. Озеран. – К. : КНЕУ, 2015. – 471 с.
 6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах : П(С)БО 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99.
 7. Порядок подання фінансової звітності : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 зі змінами від 06.11.2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF.
 8. Dalkılıç A.F. Investigation of footnote disclosures related to ongoing court processes: Cases from Istanbul Stock Exchange / A.F. Dalkılıç, S.A. Limoncuoğlu // African Journal of Business Management. – 2011. – Vol. 5 (29). – P. 11580–11588.
 9. Disclosure Framework : discussion paper. – FASB, 2012. – 75 p.
 10. The role of the notes to the financial statements in corporate decision making / V.Fenyves, Z.Bács, Z.Zéman and other // Corporate Ownership & Control. – 2018. – Vol. 15, Issue 4. – P. 138–148.
 11. Loreal. Half-Year Financial Report. – 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.loreal-finance.com/system/files/2019-11/LOREAL_2019_Half-Year_report_EN.pdf.
 12. MHP ANNUAL REPORT 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.mhp.com.ua/en/investor-relations/financial-reports/annual-reports.
 13. The New Law on Accounting and Financial Reporting: Illustrative Financial statements of an Industry Ltd, a Holding Ltd and a Non-Profit Foundation (including disclosure checklist). – KPMG AG, 2015. – 38 p.
 14. Wilkinson K. Can anyone read accounting footnotes well enough to understand them? / K.Wilkinson, A.B. Czyzewski // Accounting and Finance Research. – 2015. – Vol. 4, № 2. – P. 123–133.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.