Розвиток приміток до річної фінансової звітності в системі інформаційного забезпечення корпоративного управління

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2020-1(45)-102-107

Ключові слова:

корпоративне управління, додаткове розкриття, облікова інформація, примітки до річної фінансової звітності

Анотація

Оприлюднення приміток до річної фінансової звітності є одним із засобів розвитку додаткового розкриття облікової інформації корпоративними структурами на вимогу їх стейкхолдерів. На жаль, існуюча структура та змістовне наповнення вказаної форми  фінансової звітності в сучасних умовах розвитку системи корпоративного управління не відповідає зростаючим вимогам, що зумовлює необхідність пошуку шляхів її удосконалення. Одним із першочергових завдань є пошук шляхів для удосконалення приміток до річної фінансової звітності як засобу додаткового розкриття облікової інформації в корпоративних структурах. За результатами дослідження обґрунтовано доцільність удосконалення приміток до річної фінансової звітності з урахуванням особливостей системи корпоративного управління. Проаналізовано важливість приміток до річної фінансової звітності в прийнятті інвестиційних та позикових рішень. Висвітлено особливості нормативного регулювання порядку складання приміток до річної фінансової звітності згідно національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності. Запропоновано удосконалити використовувану вітчизняними корпоративними структурами форму приміток до річної фінансової звітності за двома основними напрямами: доповнення двома новими розділами з відповідними підрозділами (XVI «Професійні судження, припущення та облікова політика» («Професійні судження та припущення», «Облікова політика»), XVIІ «Пов’язані сторони» («Суб’єкти контролю корпоративної структури», «Операції з директорами та основними менеджерами», «Інші операції з пов’язаними сторонами»)); регламентація можливості складання корпоративними структурами приміток до проміжної фінансової звітності (піврічні або квартальні).

Біографія автора

Василь Юрійович Царук, Тернопільський національний економічний університет

V.Yu. Tsaruk

Посилання

Verhovna Rada Ukrai'ny (2018), Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ni, Zakon Ukrai'ny, No. 996-XIV vid 16.11.2018 r., [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Promizhna finansova zvitnist', Mizhnarodnyj standart buhgalters'kogo obliku 34 (MSBO 34) [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_049

Ministerstvо finansiv Ukrai'ny (2000), Pro Prymitky do richnoi' finansovoi' zvitnosti, nakaz No. 302 vid 29.11.2000 roku, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0904-00

Zagal'ni vymogy do finansovoi' zvitnosti, Nacional'ne polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 1, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13

Ozeran, A.V. (2015), Teorija ta metodologija formuvannja finansovoi' zvitnosti pidpryjemstv, monografija, KNEU, K., 471 p.

P(S)BO 6 Vypravlennja pomylok i zminy u finansovyh zvitah [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99

Kabinet Ministriv Ukrai'ny (2000), Porjadok podannja finansovoi' zvitnosti, zatverdzheno postanovoju vid 28 ljutogo 2000 r., No. 419, zi zminamy, vid 06.11.2019, [Online], available at:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF

Dalkılıз, A.F. and Limoncuoğlu, S.A. (2011), «Investigation of footnote disclosures related to ongoing court processes: Cases from Istanbul Stock Exchange», African Journal of Business Management, Vol. 5 (29), pp. 11580–11588.

Disclosure Framework (2012), discussion paper, FASB, 75 p.

Fenyves, V., Bбcs, Z., Zйman, Z., Bцcskei, E. and Tarnуczi, T. (2018), «The role of the notes to the financial statements in corporate decision making», Corporate Ownership & Control, Vol. 15, Issue 4, pp. 138–148.

Loreal. Half-Year Financial Report (2019), [Online], available at: https://www.loreal-finance.com/system/files/2019 11/LOREAL_2019_Half-Year_report_EN.pdf

MHP ANNUAL REPORT (2018), [Online], available at: https://www.mhp.com.ua/en/investor-relations/financial-reports/annual-reports

The New Law on Accounting and Financial Reporting: Illustrative Financial statements of an Industry Ltd, a Holding Ltd and a Non-Profit Foundation (including disclosure checklist) (2015), KPMG AG, 38 p.

Wilkinson, K. and Czyzewski, A.B. (2015), «Can anyone read accounting footnotes well enough to understand them?», Accounting and Finance Research, Vol. 4, No. 2, pp. 123–133.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-19

Як цитувати

Царук, В. Ю. (2020). Розвиток приміток до річної фінансової звітності в системі інформаційного забезпечення корпоративного управління. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(45), 102–107. https://doi.org/10.26642/pbo-2020-1(45)-102-107

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ