DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2020-1(45)-71-77

Облік соціально-репутаційного капіталу як засіб оцінки ефективності корпоративного управління

Оксана Олександрівна Нестеренко

Анотація


У статті досліджено методичні аспекти обліку соціально-репутаційного капіталу як необхідного чинника оцінки ефективності корпоративного управління. Доведено, що з метою розкриття інформації про соціально-репутаційний капітал в обліково-звітній системі важливою його складовою є соціальна відповідальність бізнесу, яка є у відповідальності суб’єкта господарювання за вплив рішень і дій на суспільство, персонал, стейкхолдерів. Виділено особливості соціально-репутаційного капіталу, які мають вплив на його вартісну оцінку та відображення в обліково-звітній системі, а саме: багатовимірність капіталу, складність ідентифікації та оцінки, зростаюча віддача від капіталу, недостатність інвестицій. Доведено, що при розкритті інформації про ступінь досягнення стратегічної мети управління соціально-репутаційним капіталом в обліково-звітній системі, необхідно враховувати інтереси наявних та стратегічних стейкхолдерів. Обґрунтовано, що при розкритті показників соціально-репутаційного капіталу в обліково-звітній системі необхідно дотримуватися принципів істотності, повноти та реагування. Розроблено методику визначення рангу стейкхолдерів в обліково-звітній системі, яка базується на побудові карти зацікавлених сторін в системі координат. Рангова карта зацікавлених сторін має значний вплив на перелік показників соцільно-репутаційного капіталу, які відображаються в обліково-звітній системі залежно від рангу стейкхолдерів та їх інформаційних запитів. Запропоновано в системі корпоративного управління визначати інформацію про ключові інтереси зацікавлених сторін та способи взаємодії з ними, що підвищує рівень соціальної відповідальності перед стейкхолдерами та позитивно впливає на рівень корпоративної репутації суб’єкта господарювання. Визначено показники вартісної оцінки елементів соціально-репутаційного капіталу, які дозволять задовольнити інформаційні потреби стейкхолдерів.


Ключові слова


соціально-репутаційний капітал; обліково-звітна система; корпоративне управління; соціальна відповідальність; ділова репутація

Повний текст:

PDF

Посилання


BizTimes, [Online], available at: http://www.biztimes.ru

Bernyc'ka, D.I. and Kravchuk, N.O. (2011), «Dilova reputacija jak strategichnyj chynnyk rozvytku pidpryjemstva», Innovacijna ekonomika, No. 3, рр. 41–45.

Dovbenko, V.I. and Kuz'mych, O.S. (2012), «Rol' dilovoi' reputacii' v upravlinni rozvytkom pidpryjemstva», Nacional'nyj universytet «L'vivs'ka politehnika», рр. 126–127.

Gosh, A. (2018), «Bor'ba za samyj cennyj aktiv», Reputacionnyj kapital, No. 1, 3 р.

Fombrun, C. and Shanley, M. (1990), «What‘s in a name? Reputation building and corporate strategy», Academy of Management Journal, No. 33, 258 р.

Sikora, V. (2001), Vystup na kruglomu stoli «Bezpeka ekonomichnyh transformacij», Vid social'nogo zabezpechennja do social'noi' polityky, Satsanga, Kiev, 100 р.

Bourdieu, P. (1985), The forms of capital. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, N.Y., рр. 241–258.

Partyn, G.O., Zagorodnij, A.G. and Zajac', N.I. (2019), «Cocial'no-reputacijnyj kapital pidpryjemstva: sutnist', skladovi, ocinjuvannja», Visnyk agrarnoi' nauky Prychornomor’ja, Issue 1, pр. 10–17.

Blagov, Ju.E. (2008), Doklad o social'nyh investicijah, Associacija menedzherov, Moskva, 95 р.

Aligning Customer Metrics Creates Opportunity, [Online], available at: https://www.walkerinfo.com/knowledge-center/client-results/aligning-customer-metrics.asp

Alekseeva, E.P. (2012), «Formirovanie osnovnyh harakteristik reputacionnogo kapitala sovremennoj rossijskoj kompanii», Psihologija, sociologija i pedagogikа, No. 5, [Online], available at: http://psychology.snauka.ru/2012/05/610/

Kogdenko, V.G. (2016), «Analiz integrirovannoj otchetnosti: social'no-reputacionnyj kapital», Jekonomicheskij analiz: teorija i praktika, No. 6, pр. 100–114.

Najdenova, Ju.N. and Oskolkova, M.A. (2012), «Vzaimodejstvie komponentov intellektual'nogo kapitala v processe sozdanija stoimosti firmy», Korporativnye finansy, No. 4, рр. 100–112.

AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES), [Online], available at: http://www.accountability.org


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. BizTimes [Electronic resource]. – Acsess mode : http://www.biztimes.ru.
 2. Берницька Д.І. Ділова репутація як стратегічний чинник розвитку підприємства / Д.І. Берницька, Н.О. Кравчук // Інноваційна економіка. – 2011. – № 3. – С. 41–45.
 3. Довбенко В.І. Роль ділової репутації в управлінні розвитком підприємства / В.І. Довбенко, О.С. Кузьмич // Національний університет «Львівська політехніка». – 2012. – С. 126–127.
 4. Гош А. Борьба за самыйценный актив / А.Гош // Репутационный капитал. – 2018. – № 1. – С. 3.
 5. Fombrun C. What‘s in a name? Reputation building and corporate strategy / C.Fombrun, M.Shanley // Academy of Management Journal. – 1990. – № 33. – 258 p.
 6. Сікора В. Виступ на круглому столі «Безпека економічних трансформацій» / В.Сікора // Від соціального забезпечення до соціальної політики : зб. ст. ; за ред. Я.А. Жаліла. – К. : Сатсанга, 2001. – 100 с.
 7. Bourdieu P. The forms of capital. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education / P.Bourdieu. – N.Y., 1985. – Р. 241–258.
 8. Партин Г.О. Cоціально-репутаційний капітал підприємства: сутність, складові, оцінювання / Г.О. Партин, А.Г. Загородній, Н.І. Заяць // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2019. – Вип. 1. – С. 10–17.
 9. Благов Ю.Е. Доклад о социальныхинвестициях / Ю.Е. Благов. – М. : Ассоциация менеджеров, 2008. – 95 с.
 10. Aligning Customer Metrics Creates Opportunity [Electronic resource]. – Acсess mode : https://www.walkerinfo.com/knowledge-center/client-results/aligning-customer-metrics.asp.
 11. Алексеева Е.П. Формирование основных характеристик репутационного капитала современной российской компании. Психология, социология и педагогіка / Е.П. Алексеева. – 2012. – № 5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://psychology.snauka.ru/2012/05/610/.
 12. Когденко В.Г. Анализ интегрированной отчетности: социально-репутационный капитал /В.Г. Когденко // Экономический анализ: теория и практика. – 2016. – № 6. – С. 100–114.
 13. Найденова Ю.Н. Взаимодействие компонентов интеллектуального капитала в процессе создания стоимости фирмы / Ю.Н. Найденова, М.А. Осколкова // Корпоративные финансы. – 2012. – № 4. – С. 100–112.
 14. AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES)[Electronic resource]. – Acсess mode : http://www.accountability.org.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.