DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2020-1(45)-61-70

Проблеми методики бухгалтерського обліку у кредитних спілках як небанківських кредитних установах та шляхи їхнього вирішення

Володимир Степанович Мохняк, Любомир Миколайович Пилипенко

Анотація


За результатами проведеного дослідження аргументовано, що основні проблеми методики бухгалтерського обліку в кредитних спілках зумовлені необхідністю застосування стандартів обліку і звітності, призначених для комерційних підприємств, тоді як кредитні спілки є неприбутковими фінансовими організаціями. Встановлено, що найбільше ця проблема стосується такого об’єкта обліку кредитних спілок, як власний капітал. Обґрунтовано доцільність відображення в балансі пайових внесків членів кредитних спілок як компонентів власного капіталу. Наведено класифікацію та характеристику резервів капіталу і грошових резервів кредитних спілок, спрямованих на забезпечення належного рівня їхньої фінансової стабільності. Подано пропозиції щодо удосконалення аналітичного обліку цих резервів відповідно до їх призначення та згідно з вимогами нормативних документів, які регламентують систематизацію рахунків бухгалтерського обліку. Незважаючи на те, що діяльність кредитних спілок як небанківських кредитних установ регламентується доволі жорстким законодавчо-нормативним регулюванням, методика бухгалтерського обліку основних господарських операцій – залучення депозитів та видача кредитів, – недостатньо розкрита в імперативних документах. У статті наведена класифікація кредитів та внесків на депозитні рахунки членів кредитних спілок. Запропоновано форми аналітичного обліку внесків на депозитні рахунки членів кредитних спілок та виданих ними кредитів. Запропоновані форми аналітичних відомостей дають змогу вести аналітичний облік за кожним дебітором та кредитором, формують інформаційну базу контролю за своєчасністю і повнотою погашення заборгованостей за виданими кредитами та отриманими депозитами.


Ключові слова


кредитна спілка; бухгалтерський облік; об’єкт бухгалтерського обліку; аналітичний облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhfinposlug (2003), Pro zatverdzhennja Metodychnyh rekomendacij shhodo vedennja buhgalters'kogo obliku kredytnoju spilkoju ta ob’jednannju kredytnoju spilkoju, rozporjadzhennja vid 18 grudnyja, No. 171, [Online], available at: http://www.dfp.gov.ua/774html?&tx_ttnews[pointer]=150&c Hash=6865efeOc2

Ministersto Finansiv Ukrai'ny (1999), Plan rahunkiv buhgalters'kogo obliku aktyviv, kapitalu, zobov’jazan' i gospodars'kyh operacij pidpryjemstv i organizacij, nakaz vid 30 lystopada, N 291.

Ministersto Finansiv Ukrai'ny (1999), Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 15 «Dohid», nakaz vid 29 lystopada, No. 290.

Ministersto Finansiv Ukrai'ny (1999), Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 16 «Vytraty», nakaz vid 31 grudnja, No. 318.

Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ni (1999), Zakon Ukrai'ny vid 16 lypnja, No. 996-XIV.

Mizhnarodnyj standart buhgalters'kogo obliku 32 «Finansovi instrumenty: podannja».

Derzhavna komisija z reguljuvannja rynkiv finansovyh poslug Ukrai'ny (2004), Polozhennja pro finansovi normatyvy dijal'nosti ta kryterii' jakosti systemy upravlinnja kredytnyh spilok ta ob’jednanyh kredytnyh spilok, rozporjadzhennja vid 16 sichnja, N 7.

Jaremko, I.J. (2002), Ekonomichni kategorii' v metodologii' obliku, monografija, Kamenjar, L'viv, 192 p.

Jaremko, I.J. and Fedak, T.V. (2009), «Balansoznavstvo u konteksti i formati metodologii' ekonomichnoi' nauky», Menedzhment ta pidpryjemnyctvo v Ukrai'ni: etapy stanovlennja i problemy rozvytku, Visnyk Nacional'nogo universytetu «L'vivs'ka politehnika», No. 647, pp. 547–552.

Pro kredytni spilky (2001), Zakon Ukrai'ny, vid 20 grudnja, No. 2908-III.

Pylypenko, L.M. (2016), Rozvytok koncepcij pobudovy systemy publichnoi' zvitnosti korporacij v umovah postindustrial'noi' ekonomiky, monografija, Vydavnyctvo L'vivs'koi' politehniky, L'viv, 336 p.

Dems'ka, Ju.V. and Pylypenko, L.M. (2014), «Pervynnyj oblik rezerviv na pidpryjemstvah», Menedzhment ta pidpryjemnyctvo v Ukrai'ni: etapy stanovlennja i problemy rozvytk, Visnyk Nacional'nogo universytetu «L'vivs'ka politehnika», No. 794, pp. 158–163.

Fedorec' M.S. (2011), «Naprjamky udoskonalennja obliku rozrahunkiv za korotkostrokovymy depozytamy chleniv kredytnyh spilok», Torgivlja i rynok Ukrai'ny, Vol. 31, pp. 325–330.

Mizhnarodnyj standart finansovoi' zvitnosti 9 «Finansovi instrumenty».


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об’єднанню кредитною спілкою : розпорядження Держфінпослуг від 18.12.2003 р. № 171 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dfp.gov.ua/774html?&tx_ttnews [pointer]= 150&c Hash=6865efeOc2.
 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : наказ Міністерства Фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.
 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» : наказ Міністерства фінансів від 29 листопада 1999 р. № 290.
 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : наказ Міністерства фінансів України 31.12.99 р. № 318.
 5. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV.
 6. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 «Фінансові інструменти: подання».
 7. Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок : розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.01.2004 р. № 7.
 8. Яремко І.Й. Економічні категорії в методології обліку : монографія / І.Й. Яремко. – Львів : Каменяр, 2002. – 192 с.
 9. Яремко І.Й. Балансознавство у контексті і форматі методології економічної науки / І.Й. Яремко, Т.В. Федак // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2009. – № 647. – С. 547–552.
 10. Про кредитні спілки : Закон України від 20 грудня 2001 р. № 2908-ІІІ.
 11. Пилипенко Л.М. Розвиток концепцій побудови системи публічної звітності корпорацій в умовах постіндустріальної економіки : монографія / Л.М. Пилипенко. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 336 с.
 12. Демська Ю.В. Первинний облік резервів на підприємствах / Ю.В. Демська, Л.М. Пилипенко // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 794. – С. 158–163.
 13. Федорець М.С. Напрямки удосконалення обліку розрахунків за короткостроковими депозитами членів кредитних спілок / М.С. Федорець // Торгівля і ринок України. – 2011. – Вип. 31. – Т. 2. – С. 325–330.
 14. Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти».
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.