DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2020-1(45)-54-60

Розвиток складових системи економічного аналізу діяльності підприємств лісового господарства

Ірина Миколаївна Мельник

Анотація


Особливість діяльності підприємств лісового господарства в тому, що вона знаходиться на перетині рівносторонніх інтересів, які вимагають оцінки як екологічної, так і економічної результативності. У процесі дослідження було встановлено, що організація економічного аналізу діяльності підприємств лісового господарства формується як на рівні окремого підприємства, так і на рівні галузі в цілому. У статті запропоновано структуру системи економічного аналізу: суб’єкт економічного аналізу, об’єкт економічного аналізу, методологічна дія, зворотній зв’язок. Об’єктом економічного аналізу діяльності є лісогосподарська діяльність, під якою з позиції економічного аналізу, розуміємо: комплексний об’єкт економічного аналізу, який враховує сукупність об’єктів управління, які складають лісогосподарську діяльність та забезпечують її. В досліджені виокремлено напрями методики ефективності аналізу діяльності підприємства лісового господарства. У статті обґрунтовано специфіку формування та  розвитку системи економічного аналізу діяльності підприємств лісового господарства, яка полягає у визначенні специфіки складових системи та їх проявів на різних рівнях. Обґрунтовано галузеву структуру об’єктів економічного аналізу, визначено рівні формування методичного забезпечення, запропоновано структуру суб’єктів економічного аналізу та визначено напрями впливу зворотного зв’язку на об’єкт управління.


Ключові слова


лісове господарство; економічний аналіз; суб’єкт економічного аналізу; об’єкт економічного аналізу; методологічна дія; зворотній зв’язок

Повний текст:

PDF

Посилання


Bogatova, E.Ju. Jekonomicheskaja jeffektivnost' lesnyh otnoshenij v oblasti lesopol'zovanija (na primere Novgorodskoj oblasti), [Online], available at: http://spbftu.ru/site/upload/200910051240_bogatova.pdf

Dzjubenko, O.M. (2018), Ekonomichnyj analiz finansovogo potencialu lisogospodars'kyh pidpryjemstv, Abstract of Ph.D. dissertation, spec. 08.00.09., ZhDTU, Zhytomyr, 240 p.

Dzjubenko, O.M. (2017), «Rozvytok lisovogo gospodarstva v Ukrai'ni jak seredovyshha prjamoi' dii' na finansovyj potencial v konteksti rozvytku jogo analitychnoi' ocinky», Ekonomichnyj prostir, zb. nauk. prac', PDABA, Dnipropetrovs'k, No. 125, pp. 80–97.

Zorina, O.A. (2011), «Metodologichni pidhody v ekonomichnomu analizi», ZhDTU, Zhytomyr, No. 1 (55), pp. 89–91.

Kalabuhova, S.V. (2015), «Elementy metodu buhgalters'kogo analizu v informacijnij ekonomici», Ekonomichnyj analiz, zb. nauk. prac', Ternopil's'kyj nacional'nyj ekonomichnyj universytet, Derij, V.A. and al. (ed.), TNEU «Ekonomichna dumka», Ternopil', Vol. 19, No. 1, pp. 6–12.

Lysychko, A.M. (2018), «Struktura ob’jektiv ekonomichnogo analizu lisogospodars'koi' dijal'nosti», Ekonomichnyj prostir, zb. nauk. prac', PDABA, Dnipropetrovs'k, No. 128, pp. 101–113.

Roslavcev, D.M. Organizacija i proektuvannja logistychnyh system, konspekt lekcij [Online], available at: http://semestr.com.ua/boo


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Богатова Е.Ю. Экономическая эффективность лесных отношений в области лесопользования (на примере Новгородской области) / Е.Ю. Богатова [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://spbftu.ru/site/upload/200910051240_bogatova.pdf.
  2. Дзюбенко О.М. Економічний аналіз фінансового потенціалу лісогосподарських підприємств : дис. … на здобуття наук. ступеня к.е.н. спец. 08.00.09. / О.М. Дзюбенко. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 240 с.
  3. Дзюбенко О.М. Розвиток лісового господарства в Україні як середовища прямої дії на фінансовий потенціал в контексті розвитку його аналітичної оцінки / О.М. Дзюбенко // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2017. – № 125. – C. 80–97.
  4. Зоріна О.А. Методологічні підходи в економічному аналізі / О.А. Зоріна. – Житомир : ЖДТУ. – 2011. – № 1 (55).– С. 89–91.
  5. Калабухова С.В. Елементи методу бухгалтерського аналізу в інформаційній економіці / С.В. Калабухова // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет ; ред. В.А. Дерій та ін. – Тернопіль : ТНЕУ «Економічна думка», 2015. – Том 19. – № 1. – С. 6–12.
  6. Лисичко А.М. Структура об’єктів економічного аналізу лісогосподарської діяльності / А.М. Лисичко// Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2018. – № 128. – C. 101–113.
  7. Рославцев Д.М. Організація і проектування логістичних систем : конспект лекцій / Д.М. Рославцев [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://semestr.com.ua/boo.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.