DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2020-1(45)-41-47

Управління ризиками публічно-приватного партнерства в межах виконання спільних соціальних програм: обліковий аспект

Сергій Федорович Легенчук, Ірина Миколаївна Вигівська, Ганна Юріївна Хоменко

Анотація


У статті з’ясовано, що публічно-приватне партнерство є однією із довгострокових форм співпраці державного та приватного секторів, яка спрямована на отримання як економічних, так і соціальних вигод у майбутньому. У процесі дослідження здійснено ідентифікацію та систематизацію ризиків публічно приватного партнерства та обґрунтовано, що ступінь передачі ризиків від державного до приватного сектору в межах їх співпраці має безпосередній вплив на величину витрат партнерів і таким чином може призводити до економії коштів бізнес партнерів. Охарактеризовано елементи організації бухгалтерського обліку в частині регулювання ризиків публічно-приватного партнерства (ідентифікація потенційних ризиків партнерства, розрахунок ступеня потенційних ризиків партнерства, укладання договору про публічно-приватне партнерство, розподіл ризиків між партнерами, методи управління ризиками партнерства). Запропоновано здійснювати розподіл ризиків між партнерами за трьома групами ризиків: 1) ризики, які найчастіше приймаються приватною стороно; 2) ризики, які найчастіше належать до сфери управління публічним партнером; 3) ризики, які є спільними для обох партнерів. Розроблені пропозиції сприяють формуванню картки розподілу ризиків партнерів та враховують принцип найоптимальнішого контролю ризиків одним із партнерів.


Ключові слова


публічно-приватне партнерство; соціальні програми; ризики публічно-приватного партнерства; приватний бізнес; облікове забезпечення управління; управління ризиками публічно-приватного партнерства

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksandrova, M.M. and Dovgaljuk, V.V. (2019), «Derzhavno-pryvatne partnerstvo v social'nij sferi», Derzhavne upravlinnja: udoskonalennja ta rozvytok, No. 8, [Online], available at: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2019/25.pdf

Varnavskyj, V.G. (2005), Partnerstvo gosudarstva y chastnogo sektora, Nauka, M., 316 p.

Zhukovs'ka, A.Ju. (2017), «Derzhavno-pryvatne partnerstvo v social'nij sferi: zarubizhnyj dosvid ta perspektyvy zaprovadzhennja v Ukrai'ni», Visnyk Ternopil's'kogo nacional'nogo ekonomichnogo universytetu, No. 3, pp. 21–37.

Zajdel', M.I. (2012), «Publichno-pryvatne partnerstvo: jevropejs'kyj dosvid ta ukrai'ns'ki realii'», Visnyk Harkivs'kogo nacional'nogo universytetu im. V.N. Karazina, serija Pytannja politologii', No. 20, pp. 151–157.

Zaloznova, Ju.S., Butenko, N.V. and Petrova, I.P. (2016), «Publichno-pryvatne partnerstvo v Ukrai'ni: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku», Ekonomichnyj visnyk Donbasu, No. 2 (44), pp. 21–28, [Online], available at: http://dspace.nbuv.gov.uа/bitstream/handle/123456789/107691/5-Zaloznova.pdf?sequence=1

Zaharina, O.V., Symonenko, L.I. and Sajkevych, M.I. (2018), «Publichno-pryvatne partnerstvo jak mehanizm rozvytku infrastruktury region», Derzhavne upravlinnja: udoskonalennja ta rozvytok, No. 2, [Online], available at: http://www.dy.nayka.com. ua/pdf/2_2018/32.pdf

Kvitka, S.A. (2015), «Publichno-pryvatne partnerstvo jak dijevyj mehanizm vzajemodii' vlady ta biznesu», Aspekty publichnogo upravlinnja. No. 7–8, pp. 47–56.

Kruglov, V.V. (2018), «Vprovadzhennja mehanizmiv derzhavno-pryvatnogo partnerstva v infrastrukturnyh proektah», Vcheni zapysky TNU im. V.I. Vernads'kogo, serija Derzhavne upravlinnja, Vol. 29 (68), No. 2, Pp. 87–91.

Kruglov, V.V. (2018), «Modeli derzhavno-pryvatnogo partnerstva», Derzhava ta region, serija Derzhavne upravlinnja, No. 2 (62), pp. 56–61.

Lisnycha, V.M. (2018), «Strukturni zasoby realizacii' derzhavno-pryvatnogo partnerstva v postmodernij derzhavi: zarubizhnyj dosvid», Derzhavne upravlinnja: udoskonalennja ta rozvytok, No. 12, [Online], available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1352

Markova, I.V. (2013), «Vyznachennja ryzykiv derzhavno-pryvatnogo partnerstva na zaliznychnomu transporti ta z’jasuvannja stupeni vidpovidal'nosti storin u razi i'h vynyknennja», Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, No. 43, pp. 53–57.

Mashhenko, M.A. (2018), «Analitychnyj ogljad modelej derzhavno-pryvatnogo partnerstva u rozrizi zabezpechennja invajronmental'noi' bezreky», Agrosvit, No. 24, pp. 31–35.

Kabinet Ministriv Ukrai'ny (2011), Pro zatverdzhennja Metodyky vyjavlennja ryzykiv zdijsnennja derzhavno-pryvatnogo partnerstva, i'h ocinky ta vyznachennja formy upravlinnja nymy, postanova vid 16.02.2011 r. No. 232, [Online], available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/232-2011-p

Mostepanjuk, A.V. (2011), «Ryzyky realizacii' proektiv derzhavno-pryvatnogo partnerstva: prychyny vynyknennja ta mehanizm upravlinnja», Zbirnyk naukovyh prac' Nacional'nogo universytetu derzhavnoi' podatkovoi' sluzhby Ukrai'ny, No. 1, pp. 35–367.

Сherevykov, Je.L. and Jerofejeva, T.A. (2010), «Upravlinnja ryzykamy proektiv derzhavno-pryvatnogo partnerstva», Naukovi praci NDFI, Issue 4 (53), pp. 48–53.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Александрова М.М. Державно-приватне партнерство в соціальній сфері / М.М. Александрова, В.В. Довгалюк // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2019. – № 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2019/25.pdf.
 2. Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора / В.Г. Варнавский. – М. : Наука, 2005. – 316 с.
 3. Жуковська А.Ю. Державно-приватне партнерство в соціальній сфері: зарубіжний досвід та перспективи запровадження в Україні / А.Ю. Жуковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – № 3. – С. 21–37.
 4. Зайдель М.І. Публічно-приватне партнерство: європейський досвід та українські реалії / М.І. Зайдель // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія : Питання політології. – 2012. – №. 20. – С. 151–157.
 5. Залознова Ю.С. Публічно-приватне партнерство в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку / Ю.С. Залознова, Н.В. Бутенко, І.П. Петрова // Економічний вісник Донбасу. – 2016. – № 2 (44). – С. 21–28 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/107691/5-Zaloznova.pdf?sequence=1.
 6. Захаріна О.В. Публічно-приватне партнерство як механізм розвитку інфраструктури регіону / О.В. Захаріна, Л.І. Симоненко, М.І. Сайкевич // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2018. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com. ua/pdf/2_2018/32.pdf.
 7. Квітка С.А. Публічно-приватне партнерство як дієвий механізм взаємодії влади та бізнесу / С.А. Квітка // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 7–8. – С. 47–56.
 8. Круглов В.В. Впровадження механізмів державно-приватного партнерства в інфраструктурних проектах / В.В. Круглов // Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія : Державне управління. – 2018. – Т. 29 (68), № 2. – С. 87–91.
 9. Круглов В.В. Моделі державно-приватного партнерства / В.В. Круглов // Держава та регіони. Серія : Державне управління. – 2018. – № 2 (62). – С. 56–61.
 10. Ліснича В.М. Структурні засоби реалізації державно-приватного партнерства в постмодерній державі: зарубіжний досвід / В.М. Ліснича // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2018. – № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1352.
 11. Маркова І.В. Визначення ризиків державно-приватного партнерства на залізничному транспорті та з’ясування ступені відповідальності сторін у разі їх виникнення / І.В. Маркова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – № 43. – С. 53–57.
 12. Мащенко М.А. Аналітичний огляд моделей державно-приватного партнерства у розрізі забезпечення інвайронментальної безреки / М.А. Мащенко // Агросвіт. – 2018. – № 24. – С. 31–35.
 13. Про затвердження Методики виявлення ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ними : постанова КМУ від 16.02.2011 р. № 232 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/232-2011-п.
 14. Мостепанюк А.В. Ризики реалізації проектів державно-приватного партнерства: причини виникнення та механізм управління / А.В. Мостепанюк // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2011. – № 1. – С. 35–367.
 15. Черевиков Є.Л. Управління ризиками проектів державно-приватного партнерства / Є.Л. Черевиков, Т.А. Єрофеєва // Наукові праці НДФІ. – 2010. – Вип. 4 (53). – С. 48–53.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.