DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2020-1(45)-8-16

Аналітичні процедури щодо методів управління персоналом аудиторських фірм

Віктор Валерійович Євдокимов, Димитрій Олександрович Грицишен, Владислав Валентинович Савіцький

Анотація


Від ефективності управління трудовими ресурсами аудиторської компанії залежить її репутація, а отже, і конкурентоспроможність. З метою визначення сучасних підходів до управління персоналом аудиторських фірм, нами було досліджено внутрішні політики та звіти про прозорість найбільших аудиторських фірм України. В процесі дослідження було запропоновано аналітичні процедури щодо оцінки ефективності методів управління персоналом аудиторських фірм, які пропонуємо групувати таким чином: оцінка ефективності безперервного навчання; оцінка результатів від ротації аудиторів; оцінка результатів політики забезпечення незалежності аудиторів та уникнення конфлікту інтересів. Визначені в дослідженні методичні положення економічного аналізу ефективності управління кадровим потенціалом дозволили формувати такі складові, як загальна оцінка витрат на безперервне навчання, оцінка економічних вигід від безперервного навчання, оцінка втрат аудиторської фірми від некомпетентності аудитора, оцінка ефективності методів управління кадровим потенціалом аудиторської фірми. Оскільки результатами роботи аудиторів є доходи, що отримані аудиторською фірмою, нами було проаналізовано доходи міжнародних аудиторських фірм від діяльності на вітчизняному
ринку аудиторських послуг. На основі результатів проведеного аналізу було встановлено особливості діяльності найбільших аудиторських фірм в Україні, що є філіями або представництвами міжнародних аудиторських фірм. У свою чергу було проведено оцінку ефективності використання кадрового потенціалу аудиторських фірм. У результаті цього дослідження було розроблено комплекс методичного забезпечення економічного аналізу, це дозволить оцінити якісні та вартісні показники кадрового потенціалу.


Ключові слова


аудит; аудиторські фірми; аналіз; кадровий потенціал; кадрове забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Demko, I.I. (2011), Organizacija i metodyka analizu efektyvnosti vykorystannja trudovogo potencialu pidpryjemstva, abstract of Ph.D. dissertation, L'viv, 21 p.

VRU (2017), Pro audyt finansovoi' zvitnosti ta audytors'ku dijal'nist', Zakon Ukrai'ny, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#n42


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Демко І.І. Організація і методика аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 / І.І. Демко. – Л., 2011. – 21 с.
  2. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 21.12.2017 р., № 2258-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#n42.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.