DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2020-1(45)-108-114

Облікова політика як інструмент моделювання механізму застосування елементів методу бухгалтерського обліку послуги в сфері безпеки бізнесу

Олександр Юрійович Широкопояс

Анотація


Залежно від галузі, в якій функціонує підприємство, визначатимуться специфічні риси облікової політики. Як показало дослідження, специфічним буде процес формування положень облікової політики для підприємств, що реалізують послуги в сфері безпеки бізнесу. Встановлено, що єдиного підходу до формування політики підприємств галузі сформувати неможливо, адже різні види послуг із гарантування безпеки обумовлюють різний спектр об’єктів бухгалтерського обліку, склад витрат, вибір методів обліку та калькулювання витрат, структуризацію прямих та непрямих, постійних та змінних витрат. Визначено, що облікова політика є ефективним інструментом управління інформаційними потоками, що формуються в системі управління господарською діяльністю підприємства, що реалізує послуги в сфері безпеки бізнесу. Проведено дослідження щодо сутності поняття «облікова політика» та сформовано власне визначення поняття – інструмент формування інформаційного простору управління послугою в сфері безпеки бізнесу, що визначає порядок організації бухгалтерського обліку та вибір механізмів застосування елементів методу бухгалтерського обліку, які передбачені законодавством, зважаючи на специфіку об’єкта управління. В процесі дослідження було побудовано модель бухгалтерського обліку як процесу моделювання економічної дійсності. Встановлено, що моделювання як метод наукового дослідження в бухгалтерському обліку дозволяє: виявити властивості об’єкта бухгалтерського обліку, що зумовлюють особливості його відображення в бухгалтерському обліку; сформувати ідеальну модель інформаційного забезпечення управління господарською діяльністю, що виходитиме із ідентифікованих запитів користувачів як внутрішніх, так і зовнішніх.


Ключові слова


бухгалтерський облік; облікова політика; безпека бізнесу; кібербезпека; послуги в сфері безпеки бізнесу

Повний текст:

PDF

Посилання


Bukalo, N.A. (2015), «Oblikova polityka, i'i' sut' ta pryznachennja», Ekonomichnyj chasopys Shidnojevropejs'kogo nacional'nogo universytetu imeni Lesi Ukrai'nky, zhurnal, uklad. Lipych, L.G. and Kulynych, M.B., Vezha-Druk, Luc'k, No. 1, pp. 71–75.

Golovaj, N.M. and Jasyshena, V.V. (2018), «Do pytannja formuvannja oblikovoi' polityky jak faktora upravlinnja dijal'nistju sub’jekta gospodarjuvannja», Efektyvna ekonomika, No. 4, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.uа/pdf/4_2018/40.pdf

Jevdokymov, V.V., Modeljuvannja systemy buhgalters'kogo obliku: teorija i praktyka zastosuvannja, [Online], available at: http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/1047/Evdokimov.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Jefimenko, T.I. (2014), «Oblikove zabezpechennja informacijnogo modeljuvannja pidpryjemstva», Visnyk Harkivs'kogo nacional'nogo agrarnogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, No. 3, pр. 133–140.

Kiljar, O.R. (2016), Konspekt lekcij z dysc. «Oblikova polityka pidpryjemstva», TNTU imeni I.Puljuja, Ternopil', P. 69.

Korol', G.O., Izvjekova, I.M. and Jasnogor, O.O., Sutnist' ponjattja «oblikova polityka» ta metodychni pidhody do jogo formuvannja v umovah pidpryjemstva, [Online], available at: http://economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/129.pdf

Nochovna, Ju.O. and Kulyk, V.A., Suchasnyj stan ta problemy formuvannja oblikovoi' polityky pidpryjemstva, [Online], available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/26313/1/23-141-146.pdf

Pushkar, M.S. (2003), Rozrobka system oblik, navchal'nyj posibnyk, Kartblansh, Ternopil', 198 p.

Resler, M. (2012), «Oblikova polityka – osnova metodychnogo zabezpechennja oblikovo-analitychnogo mehanizmu», Ekonomichnyj analiz, Vol. 11, Part 4, pp. 278–280.

Chaban, G.V. and Burlakov, O.O. (2017), «Analiz faktoriv vplyvu na formuvannja oblikovoi' polityky v systemi upravlinnja pidpryjemstvom», Ekonomichnyj visnyk universytetu, No. 32/1, рр. 38–45.

Shevchuk, K.V. (2015), «Oblikova polityka pidpryjemstva: znachennja, osoblyvosti formuvannja ta vprovadzhennja», Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo nacional'nogo universytetu, No. 5, рр. 208–210.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Букало Н.А. Облікова політика, її суть та призначення / Н.А. Букало // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал ; уклад. Л.Г. Ліпич, М.Б.  Кулинич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – № 1. – С. 71–75.
 2. Головай Н.М. До питання формування облікової політики як фактора управління діяльністю суб’єкта господарювання / Н.М. Головай, В.В. Ясишена // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2018. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/40.pdf.
 3. Євдокимов В.В. Моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і практика застосування / В.В. Євдокимов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/1047/Evdokimov.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 4. Єфіменко Т.І. Облікове забезпечення інформаційного моделювання підприємства / Т.І. Єфімеко// Вісник Харківського національного аграрного університету / Серія : Економічні науки. – 2014. – № 3. – С. 133–140.
 5. Кіляр О.Р. Конспект лекцій з дисц. «Облікова політика підприємства» / О.Р. Кіляр. – Тернопіль : ТНТУ імені І.Пулюя, 2016. – С. 69.
 6. Король Г.О. Сутність поняття «облікова політика» та методичні підходи до його формування в умовах підприємства / Г.О. Король, І.М. Ізвєкова, О.О. Ясногор [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/129.pdf.
 7. Ночовна Ю.О. Сучасний стан та проблеми формування облікової політики підприємства / Ю.О. Ночовна, В.А. Кулик [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/26313/1/23-141-146.pdf.
 8. Пушкар М.С. Розробка систем обліку : навч.посібник / М.С. Пушкар. – Тернопіль : Картбланш, 2003. – 198 с.
 9. Реслер М. Облікова політика – основа методичного забезпечення обліково-аналітичного механізму / М. Реслер // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11. – Ч. 4. – С. 278–280.
 10. Чабан Г.В. Аналіз факторів впливу на формування облікової політики в системі управління підприємством / Г.В. Чабан, О.О. Бурлаков // Економічний вісник університету. – 2017. – № 32/1. – С. 38–45.
 11. Шевчук К.В. Облікова політика підприємства: значення, особливості формування та впровадження / К.В. Шевчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – № 5. – С. 208–210.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.