Удосконалення окремих питань щодо методології бухгалтерського обліку

Автор(и)

  • Валентина Валеріївна Ясишена Тернопільський національний економічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3214-3877

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2020-1(45)-124-130

Ключові слова:

методологія бухгалтерського обліку, елементи методу бухгалтерського обліку, принципи

Анотація

Постійні зміни в економіці та інших сферах суспільного розвитку відповідно викликають зміни в системі бухгалтерського обліку, що потребує відповідного вдосконалення його методології. Розглянуто такі підходи до побудови методології бухгалтерського обліку, як процедурний, адитивний, поєднання процедурного і адитивного підходів, системний. Зазначено, що методологія бухгалтерського обліку потребує трансформації на основі системного підходу. Рекомендовано переглянути склад і порядок викладення принципів бухгалтерського обліку й фінансової звітності у вітчизняних і міжнародних нормативно-правових документах. Обґрунтовано доцільність більш широкого розкриття принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності у Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та в НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Обґрунтовано необхідність викладення принципів в такому складі та порядку: автономності, послідовності, документального підтвердження, повного висвітлення, обачності, безперервності, нарахування, превалювання сутності над формою, історичної (фактичної) собівартості, єдиного грошового вимірника, періодичності, раціональності, комунікації, зниження ентропії (невпорядкованості). Наголошено, що при веденні бухгалтерського обліку і складанні фінансової звітності додатково необхідно враховувати принципи раціональності, документального підтвердження, комунікації, зниження ентропії (невпорядкованості), які сприятимуть підвищенню якості формування інформації і є об’єктивною основою, що вливає на всі елементи методу бухгалтерського обліку. Підкреслено існування розбіжностей подання принципів у вітчизняних і міжнародних нормативно-правових документах, які полягають у різному наборі, сутності рекомендованих принципів та їх кількості. Розкрито взаємозв’язок адитивного і процедурного підходів через розкриття облікових процедур і сукупності елементів методу бухгалтерського обліку, що базуються на відповідних принципах бухгалтерського обліку.

Біографія автора

Валентина Валеріївна Ясишена, Тернопільський національний економічний університет

V.V. Yasyshena

Посилання

Gogol', T. (2012), «Metodologija buhgalters'kogo obliku jak naprjamok naukovyh doslidzhen' v innovacijnij ekonomici», Visnyk TNEU, No. 2, pp. 151–158.

Golov, S.F. (2011), «Suchasni pidhody do teorii' buhgalters'kogo obliku», Buhgalters'kyj oblik i audyt, No. 3, pp. 18–23, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2011_3_5

Zadorozhnyj, Z.-M.V., Krupka, Ja.D. and Omecins'ka, I.Ja. and al. (2015), Koncepcija rozvytku buhgalters'kogo obliku, analizu ta audytu v Ukrai'ni, monografija, TNEU, Ternopil', 320 p.

Korjagin, M.V. and Kucyk, P.O. (2015), Konceptual'nyj rozvytok metodologii' buhgalters'kogo obliku, monografija, LKA, L'viv, 239 p.

Legenchuk, S.F. (2017), Bagatovariantnist' v buhgalters'komu obliku: istoryko-teoretychni aspekty, ZhDTU, Zhytomyr, 204 р.

Maljuga, N.M. (2003), Naukovi doslidzhennja v buhgalters'komu obliku, navchal'nyj posibnyk, in prof. Butynec', F.F. (ed.), Ruta, Zhytomyr, 476 p.

Palii, V.F. (2007), Teoriya bukhgalterskogo ucheta. Sovremennye problem, Bukhgalterskii uchet, M., 88 p.

Pushkar, M.S. (2002), Filosofija obliku, monografija, Kart-blansh, Ternopil', 156 p.

Pushkar, M.S. and Chumachenko, M.G. (2011), Ideal'na systema obliku: koncepcija, arhitektura, informacija, Kart-blansh, Ternopil', 336 p.

Sokolov, Ya.V. (2003), Osnovy teorii bukhgalterskogo ucheta, Finansy i statistika, M., 469 p.

Dubichyns'kyj, V.V. (ed.) (2007), Suchasnyj tlumachnyj slovnyk ukrai'ns'koi' movy: 60 000 sliv, ShKOLA H., 832 p.

Frolov, I.T. (ed.) (1981), Filosofskii slovar, 4-e izd., Politizdat, M., 445 p.

Homyn, P.Ja. and Paljuh, M.S., «Metodologija finansovogo obliku: vyklyky XXI st. shhodo jogo formuvannja ta i'h vyrishennja v Ukrai'ni», Oblik i finansy APK: buhgalters'kyj portal, [Online], available at: http://magazine.faaf.org.ua/metodologiya-finansovogo-obliku-vikliki-xxi-st-schodo-yogo-formuvannya-ta-ih-virishennya-v-ukraini.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-19

Як цитувати

Ясишена, В. В. (2020). Удосконалення окремих питань щодо методології бухгалтерського обліку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(45), 124–130. https://doi.org/10.26642/pbo-2020-1(45)-124-130

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ