DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2020-1(45)-78-82

Особливості бухгалтерської звітності інноваційного підприємства

Стелла Євгеніївна Пиріжок, Ерна Георгієвна Мельник

Анотація


У статті визначено особливості бухгалтерської звітності інноваційних підприємств, яка відображає специфіку їх діяльності в умовах підвищеного рівня ризику та має ризик-орієнтоване спрямування сформованого інформаційного ресурсу для цілей управління. Встановлено, що значна частина об’єктів обліку (необоротних та оборотних активів) має інноваційний характер (прямо або опосередковано бере участь у розробці та виробництві інноваційного продукту). З’ясовано, що у бухгалтерській звітності підприємства розробника та виробника інноваційних продуктів слід розкривати звітні показники, які є суттєвими для управління ризиками інноваційної діяльності стартап-компанії. До показників фінансового стану компанії, які враховують специфіку діяльності новоствореного суб’єкта господарювання в умовах ризику, належить дебіторська заборгованість за продукцію (товари, роботи, послуги), резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), інші резерви в частині довгострокових і поточних забезпечень, які є важливими інструментами управління для мінімізації негативних наслідків ризику інноваційної діяльності суб’єкта господарювання.


Ключові слова


бухгалтерська звітність; фінансова звітність; управлінська звітність; облік; інновації; стартап-компанія; інноваційне підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Bab’jachok, R.I. and Kul'chyc'kyj, I.I. (2018), «Osnovni tendencii' rozvytku startapiv v Ukrai'ni – problemy, pereshkody i mozhlyvosti», Analitychnyj material, pidgotovlenyj u ramkah proektu № 51321 «Posylennja vplyvu gromads'kosti na jevrointegracijni procesy u sferi naukovo-tehnichnogo ta innovacijnogo rozvytku Ukrai'ny», [Online], available at: https://www.civic-synergy.org.ua/wp content/uploads/2018/04/Osnovni-tendentsiyi-rozvytku-startapiv-v-Ukrayini-1-1.pdf

Gyk, V.V. (2014), «Vytraty na innovacii' u systemi zvitnosti pidpryjemstva», Torgivlja, komercija, pidpryjemnyctvo, Issue 16, pp. 131–135, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2014_16_31

«Golovne pro richnu finzvitnist'» (2019), Podatky ta buhgalters'kyj oblik, Gruden', No. 101, [Online], available at: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2019/december/issue-101/article-105998.html

Grycak, O.S. and Klym, N.M. (2019), «Startap jak vyd innovacijnogo biznesu: oblikovyj vymir ponjatijnogo aparatu», Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo Universytetu, No. 2 (54), рр. 110–115, [Online], available at: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/185168/184757

Instrukcija pro zastosuvannja Planu rahunkiv buhgalters'kogo obliku aktyviv, kapitalu, zobov’jazan' i gospodars'kyh operacij pidpryjemstv i organizacij, [Online], available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99

VRU, Zakon Ukrai'ny «Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ni», [Online], available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Nacional'ne polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 1 «Zagal'ni vymogy do finansovoi' zvitnosti», [Online], available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13

Pylypchuk, G.V. (2016), «Vnutrishnja zvitnist' dijal'nosti startap kompanij: ekonomichnyj aspekt», Tezy dopovidej Mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii' «Suchasni tendencii' rozvytku buhgalters'kogo obliku ta opodatkuvannja», ZhDTU, Zhytomyr, рр. 94–95, [Online], available at: http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6269/1/94.pdf

Sadovs'ka, I.B. (2014), «Upravlins'ka zvitnist' ta oblikovevidobrazhennja innovacijnoi' dijal'nosti pidpryjemst», Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu, Issue 8, Part 2, pp. 233–236, [Online], available at: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_08/107.pdf

Storozhuk, T.M. (2019), «Oblik i zvitnist' innovacijnoi' dijal'nosti pidpryjemstv», Upravlinnja proektamy. Efektyvne vykorystannja rezul'tativ naukovyh doslidzhen' ta ob’jektiv intelektual'noi' vlasnosti», materialy mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' Internet-konferencii', Instytut modernizacii' zmistu osvity MON Ukrai'ny ta in., Dnipro, Vol. 1, pp. 173–176, [Online], available at: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3655


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Баб’ячок Р.І. Основні тенденції розвитку стартапів в Україні – проблеми, перешкоди і можливості : аналітичний матеріал, підготовлений у рамках проекту № 51321 «Посилення впливу громадськості на євроінтеграційні процеси у сфері науково-технічного та інноваційного розвитку України / Р.І. Баб’ячок, І.І. Кульчицький. – 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Osnovni-tendentsiyi-rozvytku-startapiv-v-Ukrayini-1-1.pdf.
  2. Гик В.В. Витрати на інновації у системі звітності підприємства / В.В. Гик // Торгівля, комерція, підприємництво. – 2014. – Вип. 16. – С. 131–135 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Torg_2014_16_31.
  3. Головне про річну фінзвітність // Податки та бухгалтерський облік. – № 101. – Грудень, 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2019/december/issue-101/article-105998.html.
  4. Грицак О.С. Стартап як вид інноваційного бізнесу: обліковий вимір понятійного апарату / О.С. Грицак, Н.М. Клим // Науковий вісник Ужгородського Університету. – 2019. – № 2 (54). – С. 110–115 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/article/view/185168/184757.
  5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
  6. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
  7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
  8. Пилипчук Г.В. Внутрішня звітність діяльності стартап компаній: економічний аспект / Г.В. Пилипчук // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування» (Житомир, 25 листопада 2016 р.). – Житомир : ЖДТУ, 2016. – С. 94–95 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6269/1/94.pdf.
  9. Садовська І.Б. Управлінська звітність та облікове відображення інноваційної діяльності підприємств / І.Б. Садовська // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 8. – Ч. 2. – С. 233–236 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_08/107.pdf.
  10. Сторожук Т.М. Облік і звітність інноваційної діяльності підприємств / Т.М. Сторожук // Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності» : мат-ли міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 21–22 березня 2019 р., Ін-т модернізації змісту освіти МОН України та ін. – Дніпро, 2019. – Т. 1. – С. 173–176 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3655.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.