DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2020-1(45)-24-32

Інституційні аспекти регулювання та забезпечення якості аудиторської діяльності в Україні як складової розвитку аудиту якості фінансової звітності

Тетяна Михайлівна Кочин

Анотація


У процесі дослідження було встановлено, що використання аудиторського інструментарію та відповідних аналітичних процедур аудиторами та суб’єктами аудиторської діяльності в цілому під час надання аудиторських послуг є фундаментальною основою забезпечення та розвитку організаційно-методичних засад проведення аудиту якості фінансової звітності. У свою чергу необхідною є оцінка сучасного стану якості надання аудиторських послуг аудиторами та суб’єктами аудиторської діяльності в Україні з метою визначення проблематики та пошуку напрямів удосконалення процесу організації, здійснення аудиту фінансової звітності, та підвищення ефективності результатів зазначених контрольних процедур. У досліджені було встановлено, що контроль за якістю надання аудиторських послуг може набувати внутрішньої та зовнішньої форм його організації по відношенню до аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. Розглядаючи питання регулювання аудиторської діяльності було проілюстровано інституційні аспекти забезпечення якості аудиторської діяльності. У статті з’ясовано, що на сьогодні загальновизнаними у світі є наступні моделі регулювання аудиторської діяльності: модель державного регулювання аудиторської діяльності; модель саморегулювання або ж суспільного регулювання аудиторської діяльності; змішана модель регулювання аудиторської діяльності. Варто зауважити, що якість фінансової звітності, на основі якої ухвалюють рішення користувачі фінансової інформації, залежить не тільки від якості розкриття такої інформації, але й від якості аудиторського звіту, де сформульована думка аудитора про те, чи фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах не містить викривлень та відповідає обраній концептуальній основі. У зв’язку з цим під час аудиторської перевірки особливу увагу слід звернути на аудиторські процедури ознайомлення із середовищем клієнта для розуміння ризиків зниження якості фінансової звітності.


Ключові слова


аудиторська діяльність; якість; фінансова звітність; аудит якості; аудиторські послуги

Повний текст:

PDF

Посилання


Organ suspil'nogo nagljadu za audytors'koju dijal'nistju (2018), Audytors'ka reforma v Ukrai'ni, [Online], available at: http://www.apob.org.ua/?page_id=481

Vasyljuk, M.M. and Grygoriv, O.O. (2014), «Organization and provision of quality assurance of audit services and the mechanism of their implementation in modern professional audit practice», Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu, serija Ekonomichni nauky, Issue 8, Part 7, pp. 226–230.

Gavrylovs'kyj, O.S. and Gavrylovs'ka, L.M. (2017), «Regulation of audit in EU countries and prospects for its development», Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo nacional'nogo universytetu, Issue 15, Part 1, pp. 68–71.

Verhovna Rada Ukrai'ny, (2017), Pro audyt finansovoi' zvitnosti ta audytors'ku dijal'nist', Zakon Ukrai'ny No. 2258-VIII vid 21.12.2017 r., [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19

Il'chenko, O.O. and Kuzub, M.V. (2016), «Jakist' audytors'kyh poslug: problemy ta perspektyvy», Buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt: problemy teorii', metodologii', organizacii', No. 2, pp. 42–49.

Audytors'ka palata Ukrai'ny (2013), Kontrol' jakosti APU, [Online], available at: https://www.apu.com.ua/2013/12/12/kyapu/

Audytors'ka palata Ukrai'ny (2018), Organ suspil'nogo nagljadu za audytors'koju dijal'nistju, [Online], available at:

https://www.apu.com.ua/2018/11/23/

Rada nagljadu za audytors'koju dijal'nistju (2018), Perelik profesijnyh organizacij, sertyfikat (dyplom) jakyh svidchyt' pro vysokyj riven' znan' z mizhnarodnyh standartiv finansovoi' zvitnosti dlja cilej vykonannja statti 23 Zakonu Ukrai'ny «Pro audyt finansovoi' zvitnosti ta audytors'ku dijal'nist'», rishennja No. 4 vid 07.11.2018, [Online], available at: https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/07.11.2018

Petrakov, Ja.V. and Korotkyj, V.V. (2010), «Metodologichni zasady kontrolju jakosti audytors'kyh poslug v Ukrai'ni ta sviti», Visnyk Chernigivs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, serija Ekonomichni nauky, No. 38, pp. 189–198.

Rada nagljadu za audytors'koju dijal'nistju (2019), Polozhennja pro Inspekciju iz zabezpechennja jakosti, shvaleno protokolom zasidannja vid 22 kvitnja 2019 roku No. 4/10, [Online], available at: http://www.apob.org.ua/wp-content/uploads/2019/04

Z’i'zd audytoriv Ukrai'ny (2019), Polozhennja pro Komitet z kontrolju jakosti audytors'kyh poslug, rishennja chergovogo Z’i'zdu vid 18 travnja 2019 roku No. 1/7, [Online], available at: https://www.apu.com.ua/2019/05/30

Rada nagljadu za audytors'koju dijal'nistju (2019), Polozhennja pro Komitet z pytan' krashhyh praktyk organizacii' systemy kontrolju jakosti audytors'kyh poslug, protokol vid 27 travnja 2019 roku No. 5/11, [Online], available at: http://www.apob.org.ua/wp-content/uploads/2019/06

Audytors'ka palata Ukrai'ny (2018), Pro APU, [Online], available at: https://www.apu.com.ua/proapu/

Tyshhuk, T. (2018), «Reforma audytors'koi' dijal'nosti pidtrymala iMoRe u zelenij zoni», Nezalezhna analitychna platforma VoxUkraine, [Online], available at: https://voxukraine.org/uk/imore-78-reforma-auditorskoyi-diyalnosti-pidtrimala-imore-u-zelenij-zoni/

Shul'ga, S.V. (2019), «Naprjamy udoskonalennja reguljuvannja audytors'koi' dijal'nosti v konteksti global'nyh zmin», Naukovyj visnyk Nacional'noi' akademii' statystyky, obliku ta audytu, zb. nauk. pr., No. 3, pp. 67–75.

The Association of International Certified Professional Accountants (2020), About The Association of International Certified Professional Accountants, [Online], available at: https://www.aicpa.org/about/missionandhistory.html

The Chartered Institute of Management Accountants (2019), About The Chartered Institute of Management Accountants [Online], available at: https://www.cimaglobal.com/About-us/

Institute of Financial Accountants (2019), About The Institute of Financial Accountants, [Online], available at: https://www.ifa.org.uk/about-us/who-we-are

Razbors'ka, O.O. and Pudkaljuk, Kh.O. (2018), «Jakist' audytors'kyh poslug v Ukrai'ni», Ekonomichnyj analiz, Vol. 28, No. 4, pp. 67–75, [Online], available at: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1634/6565656690


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Аудиторська реформа в Україні / Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. – 2018. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apob.org.ua/?page_id=481.
 2. Василюк М.М. Організація й забезпечення гарантій якості аудиторських послуг та механізм їх реалізації у сучасній професійній практиці аудиту / М.М. Василюк, О.О. Григорів // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – 2014. – Вип. 8, Ч. 7. – С. 226–230.
 3. Гавриловський О.С. Регулювання аудиту в країнах ЄС та перспективи його розвитку / О.С. Гавриловський, Л.М. Гавриловська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2017. – Вип. 15, Ч. 1. – С. 68–71.
 4. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України № 2258-VIII від 21.12.2017 р. / Верховна Рада України. – 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19.
 5. Ільченко О.О. Якість аудиторських послуг: проблеми та перспективи / О.О. Ільченко, М.В. Кузуб // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. – 2016. – № 2. – С. 42–49.
 6. Контроль якості АПУ / Аудиторська палата України. – 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.apu.com.ua/2013/12/12/kyapu/.
 7. Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю / Аудиторська палата України. – 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.apu.com.ua/2018/11/23/.
 8. Перелік професійних організацій, сертифікат (диплом) яких свідчить про високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності для цілей виконання статті 23 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» : рішення Ради нагляду за аудиторською діяльністю № 4 від 07.11.2018. – 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/07.11.2018.
 9. Петраков Я.В. Методологічні засади контролю якості аудиторських послуг в Україні та світі / Я.В. Петраков, В.В. Короткий // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2010. – № 38. – С. 189–198.
 10. Положення про Інспекцію із забезпечення якості / Схвалено Радою нагляду за аудиторською діяльністю : протокол засідання від 22 квітня 2019 року № 4/10. – 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apob.org.ua/wp-content/uploads/2019/04.
 11. Положення про Комітет з контролю якості аудиторських послуг : рішення чергового З’їзду аудиторів України від 18 травня 2019 року № 1/7. – 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.apu.com.ua/2019/05/30.
 12. Положення про Комітет з питань кращих практик організації системи контролю якості аудиторських послуг / Рада нагляду за аудиторською діяльністю : протокол від 27 травня 2019 року № 5/11. – 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.apob.org.ua/wp-content/uploads/2019/06.
 13. Про АПУ / Аудиторська палата України. – 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.apu.com.ua/proapu/.
 14. Тищук Т. Реформа аудиторської діяльності підтримала iMoRe у зеленій зоні / Т.Тищук // Незалежна аналітична платформа VoxUkraine. – 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://voxukraine.org/uk/imore-78- reforma-auditorskoyi-diyalnosti-pidtrimala-imore-u-zelenij-zoni/. 
 15. Шульга С.В. Напрями удосконалення регулювання аудиторської діяльності в контексті глобальних змін / С.В. Шульга // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : зб. наук. пр. – 2019. – № 3. – С. 67–75.
 16. About The Association of International Certified Professional Accountants / The Association of International Certified Professional Accountants. – 2020 [Electronic recourse]. – Access mode : https://www.aicpa.org/about/missionandhistory.html.
 17. About The Chartered Institute of Management Accountants / The Chartered Institute of Management Accountants. – 2019 [Electronic recourse]. – Access mode : https://www.cimaglobal.com/About-us/.
 18. About The Institute of Financial Accountants / Institute of Financial Accountants. – 2019 [Electronic recourse]. – Access mode : https://www.ifa.org.uk/about-us/who-we-are.
 19. Разборська О.О. Якість аудиторських послуг в Україні / О.О. Разборська, Х.О. Пудкалюк // Економічний аналіз. – 2018 – Т. 28, № 4. – С. 67–75 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1634/6565656690.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.