DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2020-1(45)-96-101

Сучасний стан та тенденції розвитку організаційно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку нематеріальних активів

Ірина Володимирівна Федорова

Анотація


У статті ідентифіковано сучасні проблемні аспекти інформаційного забезпечення управління нематеріальними активами на підприємстві. Враховуючи, що на сьогодні існує нагальна проблема у тому, що велика частина нематеріальних активів не відображається у звітності підприємства, а це, в свою чергу, суттєво викривлює інформацію, яку використовують користувачі у прийнятті важливих управлінських і стратегічних рішень, необхідним є пошук шляхів вирішення проблем ідентифікації та оцінки нематеріальних активів на підприємстві. Безсумнівно, одним із найважливіших етапів управління нематеріальними активами підприємства є процес формування показників звітності та прийняття на її основі важливих рішень. Звітність формує у потенційних інвесторів думку щодо нематеріальних ресурсів, якими володіє і може розпоряджатися підприємство, що може говорити про значно менший рівень інвестиційних ризиків та більшу готовність інвесторів вкладати свої ресурси у діяльність того чи іншого суб’єкта господарювання. Тому удосконалення організаційно-методичних підходів до обліку нематеріальних активів на підприємстві, а в кінцевому результаті розробка форм внутрішніх звітів у частині нематеріальних активів як сучасного інструменту управління такими активами, сприятиме задоволенню попиту на інформацію поточних та потенційних інвесторів, збереженню та залученню нових потенційних нематеріальних активів, необхідних для бізнесу та його розвитку.


Ключові слова


нематеріальні активи; ідентифікація; оцінка; бухгалтерський облік; організаційно-методичне забезпечення; звітність підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Volkov, D.L. and Garanina, T.A. (2007), «Nematerial'nye aktivy: problemy sostava i otsenivaniya», Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta, Ser. 8, Issue 1, рр. 82–105.

Poberezhec', O.V. and Ivanova, K.V. (2012), «Identyfikacija ta klasyfikacija nematerial'nyh aktyviv ta problemy i'h vyznachennja», Ekonomika: realii' chasu, naukovyj zhurnal, No. 2 (3), pp. 98–104, [Online], available at: http://www.economics.opu.ua/n3.html

Legenchuk, S.F. (2016), «Problemy buhgalters'kogo obliku komercializacii' nematerial'nyh aktyviv», Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, No. 1, рр. 18–23, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2016_1_4

Mizhnarodnyj standart buhgalters'kogo obliku (IASB) 38 «Nematerial'ni aktyvy» (2012), [Online], available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_050

Pro zatverdzhennja Instrukcii' z buhgalters'kogo obliku neoborotnyh aktyviv bjudzhetnyh ustanov (2000), Nakaz, No. 64.

Pro zatverdzhennja Metodychnyh rekomendacij obliku nematerial'nyh aktyviv kinovyrobnyctva (2008), Nakaz, No. 353/0/16-08.

Nematerial'ni aktyvу (2009), P(S)BO 8, zi zminamy i dopovnennjamy, No. 1125.

Plekan, M.V. (2014), «Nematerial'ni aktyvy jak ob’jekt obliku i zvitnosti», Visnyk Nacional'nogo universytetu «L'vivs'ka politehnika», No. 794 Menedzhment ta pidpryjemnyctvo v Ukrai'ni: etapy stanovlennja i problemy rozvytku, рр. 221–225.

Turkin, S. (2004), «Zachem biznesu sotsial'naya otvetstvennost'?», Upravlenie kompaniei, No. 7, [Online], available at: www.cfin.ru/press/zhuk/2004-7/16.shtml

Lцnnqvist, A. and Mettдnen, P. (2002), Criteria of Sound Intellectual Capital Measures, Proceedings of the 2nd International Workshop on Performance Measurement, June 6–7, Hanover.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Волков Д.Л. Нематериальные активы: проблемы состава и оценивания / Д.Л. Волков, Т.А. Гаранина // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 2007. – Сер. 8. – Вып. 1. – С. 82–105.
  2. Побережець О.В. Ідентифікація та класифікація нематеріальних активів та проблеми їх визначення / О.В. Побережець, К.В. Іванова // Економіка: реалії часу : науковий журнал. – 2012. – № 2 (3). – С. 98–104 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economics.opu.ua/n3.html.
  3. Легенчук С.Ф. Проблеми бухгалтерського обліку комерціалізації нематеріальних активів / С.Ф. Легенчук / Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2016. – № 1. –С. 18–23 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2016_1_4.
  4. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (IASB) 38 «Нематеріальні активи» // Міжнародний документ від 01.01.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_050.
  5. Наказ «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ» від 17.07.2000 р., № 64.
  6. Наказ «Про затвердження Методичних рекомендацій обліку нематеріальних активів кіновиробництва» від 02.04.2008 р., № 353/0/16-08.
  7. П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» зі змінами і доповненнями від 25.09.2009 р., № 1125.
  8. Плекан М.В. Нематеріальні активи як об’єкт обліку і звітності / М.В. Плекан // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 794 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 221–225.
  9. Туркин С. Зачем бизнесу социальная ответственность? / С.Туркин // Управление компанией. – 2004. – № 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.cfin.ru/press/zhuk/2004-7/16.shtml.
  10. Lönnqvist A. Criteria of Sound Intellectual Capital Measures / A.Lönnqvist, P.Mettänen // Proceedings of the 2nd International Workshop on Performance Measurement, June 6–7. – Hanover, 2002.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.