№ 1(4) (2006)

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ

Зміст

Статті

БУХГАЛТЕРСЬКА ОСВІТА: ДО БОЛОНІ ВІД ЖИТОМИРА PDF
Франц Францович Бутинець
КАЧЕСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА PDF (Русский)
Людмила Витальевна Чижевская
“RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA” – ROLA I ZNACZENIE PRZEDMIOTU NA SPECJALNOŚCI RACHUNKOWOŚĆ I AUDITING W KONTEKŚCIE ROZWOJU ZAWODU KSIĘGOWEGO PDF (Polski)
М. Biernacki
PROPOZYCJA STRATEGICZNEJ KARTY WYNIKÓW DLA WYŻSZEJ UCZELNI PDF (Polski)
А. Bojnowska, W. Josek
Бюджетування європейських проектів – компетенція професійних бухгалтерів та аудиторів PDF (English)
J. Dyczkowska, Т. Dyczkowski
IDEA NORM WYKONYWANIA ZAWODU KSIĘGOWEGO PDF (Polski)
Paweł Żuraw
ROZWÓJ ZAWODU KSIĘGOWEGO W POLSCE PDF (Polski)
Jolanta Kaźmierczak
SPECYFIKA ROLI KSIĘGOWEGO W SZKOLE WYŻSZEJ PDF (Polski)
J. Ochał
ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: СУПЕРЕЧНОСТІ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ PDF
Наталія Михайлівна Малюга
ЗМІСТ ТА МЕЖІ ГАРМОНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Олександр Михайлович Петрук
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов
БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ PDF
Ірина Валеріївна Замула
Професійні якості організатора виробництва кіно та телебачення стосовно обліку витрат PDF (English)
R. Kotapski
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ PDF
Сергій Федорович Легенчук
ОБЛІК НА БАЛАНСОВИХ І ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКАХ: ПРАВОВИЙ ВИМІР PDF
Ірина Вікторівна Литвинчук
ВЛИЯНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАЛОГОВ НА УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ PDF (Русский)
Анна Медне, Вита Зариня
ОБЛІК ВИТРАТ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ: ПРОБЛЕМИ, ВИМОГИ, РОЗШИРЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ PDF
Оксана Вікторівна Олійник
МІСЦЕ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЗАГАЛЬНІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ КАПІТАЛУ PDF
Ірина Романівна Поліщук
УЧЕТ ЗАТРАТ ПО МЕСТАМ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ PDF (Русский)
Сергей Валентинович Потапов
Бухгалтерський облік: ринки праці, капіталу та продукції PDF (English)
Shyam Sunder
АВТОМАТИЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ PDF
Н. В. Фірсова
KONTROLING STRATEGICZNY JAKO SZCZEGÓLNA FORMA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO PDF (Polski)
А. Bieńkowska, З. Kral, А. Zabłocka-Kluczka
ШАХРАЙСТВО З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ: ПОРЯДОК ПОБУДОВИ, ПЕРЕВІРКИ ТА ДОВЕДЕННЯ РЕВІЗІЙНИХ ВЕРСІЙ PDF
Наталія Георгіївна Виговська, Дмитро Олександрович Грицишен
ДИНАМІКА ТА НАПРЯМИ ЗБІЛЬШЕННЯ СПОЖИВАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Р. В. Глібов
АУДИТ ЕДИНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ PDF (Русский)
Татьяна Валерьевна Жанаева
НОРМИ І СТАНДАРТИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В. А. Кадієвський, В. П. Пантелеєв
КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ САНАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ PDF (Русский)
Василий Сазонович Кивачук
BENCHMARKING W DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PDF (Polski)
Robert Kowalak
KSZTAŁT REGULACJI W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH W POLSCE PDF (Polski)
Janusz Kroik
Про певне розширення методу заробленої вартості PDF (English)
Dorota Kuchta
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ НА РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ PDF
Сергій Захарович Мошенський
ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ PDF
Інна Анатоліївна Панченко
МЕТОДИКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ PDF (Русский)
С. Б. Репкин
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ВЗАИМОСВЯЗИ «ЗАТРАТЫ – ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА – ПРИБЫЛЬ» В ОРГАНИЗАЦИЯХ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, ПРИМЕНЯЮЩИХ ПОВРЕМЕННУЮ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ЗА ПЕРЕВОЗКИ PDF (Русский)
В. К. Томчик
Болгарський підхід “Оптимізація, що базується на бухгалтерському обліку” як альтернатива економічного аналізу PDF (English)
Trifon Trifonov
Дослідження оптимальної структури для фінансових установ PDF (English)
Cheslovas Christaukas, K. Klepikovaitė