№ 1(4) (2006)

Зміст

Статті

БУХГАЛТЕРСЬКА ОСВІТА: ДО БОЛОНІ ВІД ЖИТОМИРА PDF
Франц Францович Бутинець 17-33
КАЧЕСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА PDF (Русский)
Людмила Витальевна Чижевская 34-55
“RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA” – ROLA I ZNACZENIE PRZEDMIOTU NA SPECJALNOŚCI RACHUNKOWOŚĆ I AUDITING W KONTEKŚCIE ROZWOJU ZAWODU KSIĘGOWEGO PDF (Polski)
М. Biernacki 56-62
PROPOZYCJA STRATEGICZNEJ KARTY WYNIKÓW DLA WYŻSZEJ UCZELNI PDF (Polski)
А. Bojnowska, W. Josek 63-73
Бюджетування європейських проектів – компетенція професійних бухгалтерів та аудиторів PDF (English)
J. Dyczkowska, Т. Dyczkowski 74-84
IDEA NORM WYKONYWANIA ZAWODU KSIĘGOWEGO PDF (Polski)
Paweł Żuraw 85-92
ROZWÓJ ZAWODU KSIĘGOWEGO W POLSCE PDF (Polski)
Jolanta Kaźmierczak 93-97
SPECYFIKA ROLI KSIĘGOWEGO W SZKOLE WYŻSZEJ PDF (Polski)
J. Ochał 98-111
ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: СУПЕРЕЧНОСТІ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ PDF
Наталія Михайлівна Малюга 112-127
ЗМІСТ ТА МЕЖІ ГАРМОНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Олександр Михайлович Петрук 128-137
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов 138-149
БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ PDF
Ірина Валеріївна Замула 150-160
Професійні якості організатора виробництва кіно та телебачення стосовно обліку витрат PDF (English)
R. Kotapski 161-166
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ PDF
Сергій Федорович Легенчук 167-173
ОБЛІК НА БАЛАНСОВИХ І ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКАХ: ПРАВОВИЙ ВИМІР PDF
Ірина Вікторівна Литвинчук 174-180
ВЛИЯНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАЛОГОВ НА УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ PDF (Русский)
Анна Медне, Вита Зариня 181-188
ОБЛІК ВИТРАТ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ: ПРОБЛЕМИ, ВИМОГИ, РОЗШИРЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ PDF
Оксана Вікторівна Олійник 189-198
МІСЦЕ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЗАГАЛЬНІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ КАПІТАЛУ PDF
Ірина Романівна Поліщук 199-207
УЧЕТ ЗАТРАТ ПО МЕСТАМ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ PDF (Русский)
Сергей Валентинович Потапов 208-215
Бухгалтерський облік: ринки праці, капіталу та продукції PDF (English)
Shyam Sunder 216-229
АВТОМАТИЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ PDF
Н. В. Фірсова 230-237
KONTROLING STRATEGICZNY JAKO SZCZEGÓLNA FORMA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO PDF (Polski)
А. Bieńkowska, З. Kral, А. Zabłocka-Kluczka 238-250
ШАХРАЙСТВО З ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ: ПОРЯДОК ПОБУДОВИ, ПЕРЕВІРКИ ТА ДОВЕДЕННЯ РЕВІЗІЙНИХ ВЕРСІЙ PDF
Наталія Георгіївна Виговська, Дмитро Олександрович Грицишен 251-260
ДИНАМІКА ТА НАПРЯМИ ЗБІЛЬШЕННЯ СПОЖИВАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Р. В. Глібов 261-264
АУДИТ ЕДИНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ PDF (Русский)
Татьяна Валерьевна Жанаева 265-271
НОРМИ І СТАНДАРТИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В. А. Кадієвський, В. П. Пантелеєв 272-274
КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ САНАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ PDF (Русский)
Василий Сазонович Кивачук 275-284
BENCHMARKING W DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PDF (Polski)
Robert Kowalak 285-292
KSZTAŁT REGULACJI W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH W POLSCE PDF (Polski)
Janusz Kroik 293-304
Про певне розширення методу заробленої вартості PDF (English)
Dorota Kuchta 305-311
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ НА РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ PDF
Сергій Захарович Мошенський 312-324
ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ PDF
Інна Анатоліївна Панченко 325-340
МЕТОДИКА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ PDF (Русский)
С. Б. Репкин 341-346
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ВЗАИМОСВЯЗИ «ЗАТРАТЫ – ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА – ПРИБЫЛЬ» В ОРГАНИЗАЦИЯХ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, ПРИМЕНЯЮЩИХ ПОВРЕМЕННУЮ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ЗА ПЕРЕВОЗКИ PDF (Русский)
В. К. Томчик 347-355
Болгарський підхід “Оптимізація, що базується на бухгалтерському обліку” як альтернатива економічного аналізу PDF (English)
Trifon Trifonov 356-367
Дослідження оптимальної структури для фінансових установ PDF (English)
Cheslovas Christaukas, K. Klepikovaitė 368-374