DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2006-1(4)-199-207

МІСЦЕ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЗАГАЛЬНІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ КАПІТАЛУ

Ірина Романівна Поліщук

Анотація


Досліджено класифікації капіталу, запропоновані різними авторами, уточнено місце статутного капіталу в загальній класифікації капіталу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабенко И.П. Курс двойной бухгалтерии. – СПб., 1911. – 1106 с.

Бланк И.А. Управление формированием капитала. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 512 с.

Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2001. – 895 с.

Борисович Г.М. Курс подвійного рахівництва. – Державне видавництво України. – 1925.

Бруннер В.А. Общедоступная Коммерческая Терминология. – М., 1901. – 262 с.

Бутинець Ю.Ф. Класифікація капіталу на початку ХХ ст. // Вісник ЖІТІ /Економічні науки. – 2002. – № 18. – С. 7-11.

Гольдин А.Л. Бухгалтерия. Общее счетоводство. – часть ІІ.– 1930. – 586 с.

Гольцова С.М., Плікус І.Й. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування): Навчальний посібник. – Київ: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 292 с.

Господарський кодекс України № 436-ІV від 16 січня 2003 р.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2/ Редкол.:... С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 848 с.

Королюк Т.М. Облік власного капіталу й аналіз його впливу на інвестиційну привабливість акціонерних товариств: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.06.04/ Державна академія статистики, обліку та аудиту. – К., 2005. – 20 с.

Розова С.С. Классификационная проблема в современной науке. – Новосибирск: Наука, 1986. – 224 с.

Сиверс Е.Е. Учебник счетоводства. – Курск.: Издательство “Советская деревня”, 1926. – 234 с.

Цивільний кодекс України № 435-ІV від 16 січня 2003 р.

Яременко В., Сліпушко О. Новий тлумачний словник української мови: В чотирьох томах: Т.2. К.: Видавництво “Аконіт”, 2000. – 912 с.

Ярощук О.В. Аналіз формування капіталу підприємства: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.06.04/ Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – 20 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.