DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2006-1(4)-312-324

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ НА РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ

Сергій Захарович Мошенський

Анотація


У статті розкрито тенденції діяльності інвестиційних фондів на ринках корпоративних облігацій. Визначено соціально-економічні передумови швидкого розвитку інвестиційних фондів наприкінці ХХ ст., особливості їх діяльності та причини зростання популярності цих фондів серед інвесторів. Визначено стан та передумови розвитку діяльності цих фондів на ринку корпоративних облігацій України.

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15.03.2001 г. №2299 (http://www.fk.com.ua/files/38_zakonukranipros.doc).

Федеральный Закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 №156-ФЗ. Глава VI (www.nlu.ru/law/list/detail/index.php?ID=7283)

Абрамов А. Е. Инвестиционные фонды: Доходность и риски, стратегии управления портфелем, объекты инвестирования в России. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.

Богл Д. Взаимные фонды с точки зрения здравого смысла. – М.: Альпина Паблишер, 2002.

Ватаманюк З.Г., Дорош О. Л. Небанківські фінансові інститути в економічній системі США // Фінанси Украни. – 2003. – №3.

ДКЦПФР (http://www.ssmsc.gov.ua/8/4/19/).

Зюзяев А. ПИФы «отыгрались» за прошлый год (http://www.nlu.ru/library/list/detail/index.php?ID=10273).

Нортон Дж. Р. Фонды облигаций: путь к получению высоких доходов. – М.: Альпина Паблишер, 2002.

Рубцов Б. Б. Мировые рынки ценных бумаг. – М.: Изд-во «Экзамен», 2002.

Туруев И. Б. Мировое значение американских финансовых институтов: Монография. – М.: МАКС Пресс,2003.

Українська асоціація інвестиційного бізнесу (http://www.uaib.com.ua/files/f1134644218.pdf)

Финансовый портал (http://news.finance.ua/ru/orgtrg/~/1/8/942/67963).

Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2004.

American Banker. – 2000. Vol. 165. – Issue 151.

La Bruslerie, H. de. Gestion Obligataire. 2 t. T. 1. Marches, taux d`interet et actifs financiers. – P.: Economica, 2002.

http://www.law.uc.edu/CCL/InvCoAct/index.html

www.federalreserve.gov/releases/z1/Current/annuals/a1975-1984.pdf; www.federalreserve.gov/releases/z1/Current/annuals/a1985-1994.pdf; www.federalreserve.gov/releases/z1/Current/annuals/a1995-2004.pdf).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.