DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2006-1(4)-98-111

SPECYFIKA ROLI KSIĘGOWEGO W SZKOLE WYŻSZEJ

J. Ochał

Анотація


W artykułe analizowano rolę księgowego w szkole wyższej wychodząc z ogólnego rozumowania rachunkowości.

Ключові слова


Polska; szkoła; księgowa; księgowa w szkolnictwie wyższym

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, wydanie drugie, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A, Warszawa 2005.

Dobija M., Teoria rachunkowości w zarysie, wydanie pierwsze, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.

Jarugowa A., Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej, w: Jarugowa A., Sobańska I., Kopczyńska L., Szychta A., Walińska E., Rachunkowość dla menedżerów, Rafib, Łódź 1994.

Koczuba-Sobieraj, Martin Susan, Accounting for Universities in Poland and the USA”, International Conference General Accounting Theory Towards Balanced Development, editors Mieczysław Dobija, Susan Martin, Pracownia Poligraficzna Cracow University of Economics, 108/2005.

Miłosz H., Analiza kosztów kształcenia w szkłach wyższych, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Legnica 2003.

Prigogine I., Stengers I., Z chaosu ku porządkowi, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990.

Zarządzenie JM Rektora PK, Zasady Decentralizacji Zarządzania i Finansowania w Politechnice Krakowskiej, Kraków PK 1997.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.