Бюджетування європейських проектів – компетенція професійних бухгалтерів та аудиторів

J. Dyczkowska, Т. Dyczkowski

Анотація


В роботі розкрито призначення семінару учасників Європейських проектів, на якому вони знайомляться з проблемами бюджетування та контролінгу спільних міжнародних заходів.

Ключові слова


європейські проекти; бюджет; бюджетування європейських проектів; контролінг європейських проектів; бухгалтер; аудитор

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Chrościcka A., Płachecki T., Sternik A.: Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport dla Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty w Ministerstwie Gospodarki i Pracy: Warszawa 2005 [Obstacles Limiting Activity of Non-governmental Organisations in Benefiting from European Social Fund. The Report for the Managing Institution of European Community Support Framework by Ministry of Economy and Labour of Poland]

Dyczkowska J., Dyczkowski T.: Master of Corporate Finance Project in Relation to the Bologna Process. [in:] “European Master of Corporate Finance Project in the European Area of Higher Education” (eds. Dyczkowski T., Kardasz A). The Publishing House of the Wroclaw University of Economics: Wroclaw 2005.

Europejski Fundusz Społeczny w Polsce – Poradnik dla Beneficjantów, Ministerstwo Gospodarki i Pracy: Warszawa 2004 [European Social Fund in Poland. Handbook for Beneficiaries. Ministry of Economy and Labour of Poland]

EU Structural Funds in Poland. Ministry of Economy and Labour of Poland: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/English/

Ogólne zasady wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce. Poradnik dla Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i potencjalnych Beneficjantów końcowych programów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów: Warszawa 2003. [General Principles for Implementation of Structural Funds in Poland. Guidelines for Managers, Intermediaries and Potential Beneficiaries of Programmes Realised with Support of Structural Funds. Ministry of Economy and Labour and Social Policy of Poland; Ministry of Finance of Poland.]

Regional Policy Inforegio at ‘Europa’ Web site of the European Union: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm

Structural Funds for Educational Sector in Poland. Ministry of National Education and Sport of Poland [http://www.fundusze-ue.menis.gov.pl]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2006-1(4)-74-84

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.