KSZTAŁT REGULACJI W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH W POLSCE

Janusz Kroik

Анотація


Przedstawiono kształt regulacji w zakresie cen transferowych w Polsce.

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Amerkhail V., The Role o fan Economist in Transfer Pricing Audits and Litigations”, Transfer Pricing : The International Tax Koncern of the ’90 s, Prentice Hall Law & Business, 1991,

Bem R, Ceny transferowe, Przegląd podatkowy, nr 1, 1997,

Dobija M., Rachunkowość zarządcza i kontroling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001,

Feinschreiber R, Transfer Pricing Handbook, Secondo Editio, Vol. I, John Willey, New York, 1998

Godzisz M., Ceny transferowe po polsku, Wytyczne ministra finansów o szacunkowym ustalaniu dochodów, Rzeczypospolita, 10 lipca 1996

Kabalski P., Rachunkowość w zarządzaniu centrami transferowymi, ODiDK Sp. z o.o. , Gdańsk 2001,

Malec E., Roszkowski D., Ceny transferowe. Jak prawidłowo dokumentować transakcje, aby zminimalizować ryzyko podatkowe, ODiDK Sp. z o.o., Gdańsk, 2004

Pagan C.J., Wilkie J.S., Transfer Pricing Strategy in A Globar Economy, IBFD Publictions BV, Amsterdam 1993,

Sojak S., Baćkowski D., Ceny transferowe. Aspekt podatkowy. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003,

Szymański Krzysztof G., Pietrasik A., Ceny transferowe, Ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr Sp. z o.o., Gdańsk,2003,

International Transfer Pricing 1998-1999, PricewaterhouseCoopers, CHH Editions Limited, 1999

OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, Report of July 1995 with Supplements, OECD, Paris, 1997

Strona internetowa www.unctad.org – oficjalna strona UNCTAD ONZ

Strona internetowa http://www.ey.com z dnia 25.02.2006

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2006-1(4)-293-304

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.