DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2006-1(4)-238-250

KONTROLING STRATEGICZNY JAKO SZCZEGÓLNA FORMA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

А. Bieńkowska, З. Kral, А. Zabłocka-Kluczka

Анотація


Uzasadniono celowość prezentacji koncepcji kontrolingu strategicznego jako szczególnej formy zarządzania strategicznego. Scharakteryzowano składniki, funkcje i zadania kontrolingu strategicznego w wymienionej jego koncepcji.

Ключові слова


kontroling strategiczny; składniki; funkcje; zadania; zarządzanie

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., Controlling strategiczny a modele organizacji doradztwa strategicznego [w:] Rachunkowość zarządcza i controlling a strategie przedsiębiorstw i instytucji, Prace Naukowe AE we Wrocławiu pod red. E. Nowaka, nr 1080, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wrocław 2005.

Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., Kontroling strategiczny jako koordynacja zarządzania strategicznego, [w:] Razvitie buchgalterskogo uceta i kontrolja v kontekste evropejskoj integracii. Materiały IV-oj mezdunarodnoj naucnoj konferencii. [Red. I. V. Zamula]. Zitomir-Kramatorsk, 19-20 maja 2005. Zitomir: Ruta 2005 s. 165-175.

Fijałkowska D., Controlling strategiczny – awangarda czy praktyka?, Controlling i rachunkowość zarządcza, 2000, nr 4, s. 23-26.

Fijałkowska D., Znaczenie systemu wczesnego ostrzegania w controllingu strategicznym [w:] Rachunkowość zarządcza i caontrolling w warunkach integracji z Unią Europejską, Prace naukowe AE we Wrocławiu pod red. E. Nowaka, nr 1019, Wydawnictwo AE im. O. Langego, Wrocław 2004

Goliszewski J, Controlling strategiczny – część 2., Controlling VII, Przegląd organizacji, nr 6, 1991, s. 26-27.

Hunek J.K., Systemy wczesnego ostrzegania, Przegląd Organizacji, 1989, nr 5, s. 27-28 (45).

Kreikebaum H. Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1996.

Mączyńska E., System wczesnego ostrzegania, http://www.centrumwiedzy.edu.pl

Nowosielski S., Podstawy controllingu strategicznego w malej i średniej firmie [w:] Kierunki rozwoju controllingu a praktyka polskich przedsiębiorstw, Prace naukowe AE we Wrocławiu pod red. E. Nowaka, nr 987, Wydawnictwo AE we Wrocławiu im. O. Langego, Wrocław 2003, s. 65 – 74.

Penc J., Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie, t. 1, 2, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1994.

Sieradzka A., Controlling strategiczny - wybrane zagadnienia [w:]Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu II, mat. konf. Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, Legnica 2002, s. 197-202.

Smoleń A., Kontroling strategiczny jako koncepcja doskonalenia systemu zarządzania kultura fizyczną [w:] Kontrola i kontroling w zarządzaniu: tendencje, koncepcje, instrumenty, cz. II, pr. zbior. Pod red. B.R. Kuca, Wydawnictwo WSZiM, Warszawa 2002.

Steinamnn H., Scherer A., Strategiczny i operatywny controlling – propozycja metodycznego określenia pojęć, Organizacja i Kierowanie, 1996, nr 1, s. 3-13.

Steinmann H., Schreyogg G., Management, Wiesbaden 1990.

Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.

Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, pr. zbior. pod red. R. Krupskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.

Zarządzanie strategiczne. Koncepcje-metody, pr. zbior. pod red. R. Krupskiego, wyd. 5, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.