БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ

Ірина Валеріївна Замула

Анотація


Розкрито методику обліку операцій з охорони земельних угідь сільськогосподарських підприємств і порядок відображення у фінансовій звітності зазначених операцій.

Ключові слова


сільськогосподарські підприємства; охорона земельних угідь; операції з охорони земельних угідь; фінансова звітність операції з охорони земель; методика обліку операцій з охорони земель

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України “Про екологічну експертизу” № 45/95-ВР від 9 лютого 1995 р.

Закон України “Про охорону земель” // Голос України. – № 131 (3139). – С. 9-11.

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” № 1264-ХІІ від 25 червня 1991 р. / Екологічне законодавство України: Зб. нормат. актів / Відп. ред. І.О. Заєць – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 413 с.

Земельний кодекс України

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

Методика грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів (тимчасова) затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213 / Законодавство України про землю: Земельний кодекс України. Нормат.-правові акти з земельних питань. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 352 с.

Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: Учебник /Пер. с англ. Под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 663 с.

Петрик О. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні // Вісник податкової служби України. – 2004. – № 16. – С. 61-64.

Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах затверджено Указом Президента України від 14 серпня 2000 року № 970/2000 / Законодавство України про землю: Земельний кодекс України. Нормат.-правові акти з земельних питань. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 352 с.

Экологический учет для предприятий / Конференция ООН по торговле и развитию: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 200 с.

Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп.ред.) та ін. Т. 1: А-Г. – К.: Укр. енцикл., 1998. – 672 с.

Czubala J., Kedzior M. Environmental reporting and accounting as a feedback between the society and general accounting theory // General Accounting Theory, Cracow. – 2004. – P. 105-119.

Mahapatra S. Investor reaction to a corporate social accounting // Journal of Business Finance and Accounting. – 1984. – №11 (1). – Р. 29-40.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2006-1(4)-150-160

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.