№ 3(15) (2009)

Зміст

Статті

ВИВЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СИТУАЦІЙ ВНУТРІШНІМИ КОНТРОЛЕРАМИ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 5-17
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ PDF
Валерій Миколайович Пархоменко 18-29
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ PDF
Марія Михайлівна Шигун 30-35
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ЗЕМЛИ И ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕНТЫ PDF (Русский)
Дмитрий Алексеевич Панков, Светлана Григорьевна Вегера 36-46
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩНОСТИ СТОИМОСТИ И ЦЕННОСТИ В ЭКОНОМИКЕ PDF (Русский)
Владимир Николаевич Усоский 47-57
КИБУЦЫ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ PDF (Русский)
Михаил Яковлевич Штейнман 58-70
ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В АУДИТЕ PDF (Русский)
В. В. Алексеева, Н. А. Грачева 71-75
ОЦІНКА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ДЛЯ ПОТРЕБ ОБЛІКУ PDF
Тетяна Миколаївна Банасько 76-83
ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ PDF
Вадим Данилович Бєлік 84-100
ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ МЕТОД ДЛЯ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ КРАТНЫХ МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ PDF (Русский)
В. В. Биляевский, А. М. Коновалов, Е. И. Нестер 101-105
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ PDF (Русский)
Владимир Иванович Гуров, Евгения Юрьевна Праведникова 106-111
ФОРМУВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ “ВИТРАТИ” ТА “ІНВЕСТИЦІЇ” PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк, Серж Гайкович Оганджанян 112-125
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ЗНАЧИМОЇ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА НАУКИ: АНАЛІЗ АНГЛОМОВНОЇ ПЕРІОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ PDF
Ірина Вікторівна Жиглей 126-137
СИМБИОЗ МЕЖДУ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И АДМИНИСТРАТИВНЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ АПК PDF (Русский)
Е. О. Иванов 138-140
ДИАГНОСТИКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА НА ОСНОВЕ ДИСКРИМИНАНТНЫХ МОДЕЛЕЙ PDF (Русский)
Росица Недкова Иванова 141-147
МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ВІД СТАДІЙ ЖИТТЄВИХ ЦИКЛІВ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ PDF
Г. В. Кравчук 148-151
ОБ’ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У СФЕРІ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН PDF
Ірина Юріївна Литвиненко 152-164
КОНТРОЛЬ ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ PDF
Ерна Георгіївна Мельник 165-169
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА PDF (Русский)
Дарина Владимировна Мерзликина 170-174
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ: ОПЫТ УКРАИНЫ PDF (Русский)
Ольга Алексеевна Миронова 175-184
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УМОВАХ СВІТОВОГО ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ PDF
Тетяна Місяць 185-192
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБЛІКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРІ МОНІТОРИНГУ PDF
Юлія Юзефівна Мороз 193-196
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ PDF
Ольга Николайчук 197-200
МІСЦЕ ТА РОЛЬ ОБЛІКУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В ІСТОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ДУМКИ PDF
Ігор Віталійович Орлов, Юлія Юріївна Луцинська 201-207
ІНФЛЯЦІЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Наталія Анатоліївна Остап’юк 208-212
ФУНКЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ КОШТІВ ЯК УЧАСНИКІВ БЮДЖЕТНИХ ПРАВОВІДНОСИН PDF
Наталія Попадюха 213-223
КРИТИЧНА ОЦІНКА НАУКОВОГО ДОРОБКУ З ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Інна Тадеушівна Райковська 224-233
CZYM JEST KONTROLA WEWNĘTRZNA WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI PDF (Polski)
Ju. L. Renkas 234-253
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОБЛІГАЦІЙ В УКРАЇНІ ТА РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Світлана Володимирівна Рудейчук 254-260
ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ И ИХ ОТРАЖЕНИЯ В УЧЕТЕ: СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ PDF (Русский)
Ольга Аркадьевна Русак 261-266
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО АУТСОРСИНГУ: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ПІДХОДІВ PDF
Людмила Степанівна Скакун 267-277
ПРОЦЕС КАЛЬКУЛЮВАННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ PDF
Маргарита Іванівна Скрипник 278-293
Огляд моделей ризику в контексті фінансового аудиту PDF (English)
J. D. Staliunene, Ch. Khrystauskas 294-306
СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА ТА КОНТРОЛЬ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КАТЕГОРІЙ PDF
Віолета Віталіївна Федчишина 307-316
ПИТАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
О. В. Філозоп 317-328
СТРУКТУРИРОВАНИЕ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА: КРИТИКА И АЛЬТЕРНАТИВЫ PDF (Русский)
Ким Юрьевич Циганков 329-337
МСФЗ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВИХОДУ НА МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ РИНОК ФОРЕКС PDF
Д. М. Чирко 338-345
ПРАДАВНІ МОВИ ЯК ЗАСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Володимир Євгенович Швець 346-359