№ 3 (15) (2009)

Зміст

Статті

ВИВЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СИТУАЦІЙ ВНУТРІШНІМИ КОНТРОЛЕРАМИ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ PDF
Валерій Миколайович Пархоменко
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ PDF
Марія Михайлівна Шигун
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ЗЕМЛИ И ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕНТЫ PDF (Русский)
Дмитрий Алексеевич Панков, Светлана Григорьевна Вегера
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩНОСТИ СТОИМОСТИ И ЦЕННОСТИ В ЭКОНОМИКЕ PDF (Русский)
Владимир Николаевич Усоский
КИБУЦЫ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ PDF (Русский)
Михаил Яковлевич Штейнман
ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В АУДИТЕ PDF (Русский)
В. В. Алексеева, Н. А. Грачева
ОЦІНКА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ДЛЯ ПОТРЕБ ОБЛІКУ PDF
Тетяна Миколаївна Банасько
ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ PDF
Вадим Данилович Бєлік
ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ МЕТОД ДЛЯ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ КРАТНЫХ МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ PDF (Русский)
В. В. Биляевский, А. М. Коновалов, Е. И. Нестер
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ PDF (Русский)
Владимир Иванович Гуров, Евгения Юрьевна Праведникова
ФОРМУВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ “ВИТРАТИ” ТА “ІНВЕСТИЦІЇ” PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк, Серж Гайкович Оганджанян
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ЗНАЧИМОЇ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА НАУКИ: АНАЛІЗ АНГЛОМОВНОЇ ПЕРІОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ PDF
Ірина Вікторівна Жиглей
СИМБИОЗ МЕЖДУ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И АДМИНИСТРАТИВНЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ АПК PDF (Русский)
Е. О. Иванов
ДИАГНОСТИКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА НА ОСНОВЕ ДИСКРИМИНАНТНЫХ МОДЕЛЕЙ PDF (Русский)
Росица Недкова Иванова
МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ВІД СТАДІЙ ЖИТТЄВИХ ЦИКЛІВ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ PDF
Г. В. Кравчук
ОБ’ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У СФЕРІ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН PDF
Ірина Юріївна Литвиненко
КОНТРОЛЬ ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ PDF
Ерна Георгіївна Мельник
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА PDF (Русский)
Дарина Владимировна Мерзликина
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ: ОПЫТ УКРАИНЫ PDF (Русский)
Ольга Алексеевна Миронова
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УМОВАХ СВІТОВОГО ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ PDF
Тетяна Місяць
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОБЛІКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРІ МОНІТОРИНГУ PDF
Юлія Юзефівна Мороз
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ PDF
Ольга Николайчук
МІСЦЕ ТА РОЛЬ ОБЛІКУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В ІСТОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ДУМКИ PDF
Ігор Віталійович Орлов, Юлія Юріївна Луцинська
ІНФЛЯЦІЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Наталія Анатоліївна Остап’юк
ФУНКЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ КОШТІВ ЯК УЧАСНИКІВ БЮДЖЕТНИХ ПРАВОВІДНОСИН PDF
Наталія Попадюха
КРИТИЧНА ОЦІНКА НАУКОВОГО ДОРОБКУ З ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Інна Тадеушівна Райковська
CZYM JEST KONTROLA WEWNĘTRZNA WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI PDF (Polski)
Ju. L. Renkas
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОБЛІГАЦІЙ В УКРАЇНІ ТА РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Світлана Володимирівна Рудейчук
ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ И ИХ ОТРАЖЕНИЯ В УЧЕТЕ: СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ PDF (Русский)
Ольга Аркадьевна Русак
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО АУТСОРСИНГУ: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ПІДХОДІВ PDF
Людмила Степанівна Скакун
ПРОЦЕС КАЛЬКУЛЮВАННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ PDF
Маргарита Іванівна Скрипник
Огляд моделей ризику в контексті фінансового аудиту PDF (English)
J. D. Staliunene, Ch. Khrystauskas
СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА ТА КОНТРОЛЬ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КАТЕГОРІЙ PDF
Віолета Віталіївна Федчишина
ПИТАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
О. В. Філозоп
СТРУКТУРИРОВАНИЕ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА: КРИТИКА И АЛЬТЕРНАТИВЫ PDF (Русский)
Ким Юрьевич Циганков
МСФЗ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВИХОДУ НА МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ РИНОК ФОРЕКС PDF
Д. М. Чирко
ПРАДАВНІ МОВИ ЯК ЗАСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Володимир Євгенович Швець