DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-3(15)-234-253

CZYM JEST KONTROLA WEWNĘTRZNA WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

Ju. L. Renkas

Анотація


W artykule rozpatrzono treść pojęcia sterowania i kontroli wewnętrznej. Zostały przytoczone i uzasadnione podstawowe funkcje i rodzaje kontroli wewnętrznej. Ujawniono kontrolę wewnętrzną jako system oraz wymieniono podstawowe elementy tego systemu.

Ключові слова


kontrola wewnętrzna systemu; elementy kontroli wewnętrznej; kontroli wewnętrznej; kontrole wewnętrzne

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Anna Grzesiak, Problemy współczesnego zarządzania. / Pod. red. Andrzeja Matczewskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001. Zeszyt 3. – s. 152.

Bożena Nadolna, System kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe № 564, Szczecin 2009, s. 271-282

B.R. Kuc, Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Menedżerskie PTM,Warszawa 2002, s. 83

Encyklopedia rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 720-721.

http://www.mrf.pl/index.php?mod=m_artykuly&cid=87&id=17

Kazimiera Winiarska, Uwagi w sprawie systemu kontroli wewnętrznej, Zeszyty Naukowe № 564, Szczecin 2009, s. 291

Kazimiera Winiarska, Uwagi w sprawie systemu kontroli wewnętrznej, Zeszyty Naukowe № 564, Szczecin 2009, s. 290-291

Kazimiera Winiarska, Uwagi w sprawie systemu kontroli wewnętrznej, Zeszyty Naukowe № 564, Szczecin 2009, s. 292

Kazimiera Winiarska, Uwagi w sprawie systemu kontroli wewnętrznej, Zeszyty Naukowe № 564, Szczecin 2009, s. 294

M. Dobija, Rachunkowość zarządcza i controlling. Wydanie drugie, PWN, Warszawa 2002, s. 47-49

M. Dobija, Rachunkowość zarządcza i controlling. Wydanie drugie, PWN, Warszawa 2002, s. 48

M. Mazur, Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa 1976.

Piotr Szczepankowski, Kontrola i controlling / Zarządzanie. Teoria i praktyka. Redakcja naukowa: Andrzej K. Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski. Wydanie piąte, zmienione. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2009 –s. 220

R. Ackoff, O system pojęć systemowych, “Prakseologia” 1973, nr 2 (46).

Stanisław Kałużny, Kontrola wewnętrzna: teoria i praktyka // Podręcznik akademicki. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2008, s. 15

Stanisław Kałużny, Kontrola wewnętrzna: teoria i praktyka // Podręcznik akademicki. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 101

Stanisław Kałużny, Kontrola wewnętrzna: teoria i praktyka // Podręcznik akademicki. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 103

Stanisław Kałużny, Kontrola wewnętrzna: teoria i praktyka // Podręcznik akademicki. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne – Warszawa, 2008. – s. 32-34

Stanisław Kałużny, Kontrola wewnętrzna: teoria i praktyka // Podręcznik akademicki. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne – Warszawa, 2008. – s. 28-32

W. Lang, Struktura kontroli organów państwowych PRL, Książka i Wiedza, Kraków 1963, s. 38.

Z. Gomółka, Elementy ogólnej teorii systemów. Rozprawy i Studia, T. 307, Uniwersytet Szczeciński,Szczecin 1999 r.

Zob. Bożena Nadolna, System kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe № 564, Szczecin 2009, s. 277-279.

Zob. Kazimiera Winiarska, Uwagi w sprawie systemu kontroli wewnętrznej, Zeszyty Naukowe № 564, Szczecin 2009, s. 292

Zob. Kuc B.R., Funkcje i dysfunkcje kontroli, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie, Warszawa 2006 – s. 17

Zob. Stanisław Kałużny, Nadzór i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy dla kontrolujących i kontrolowanych. Kwantum, Warszawa 1997. – s. 47

Zob. Stanisław Kałużny, Kontrola wewnętrzna: teoria i praktyka // Podręcznik akademicki. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 101

Zob. Stanisław Kałużny, Nadzór i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy dla kontrolujących i kontrolowanych. Kwantum, Warszawa 1997. – s. 47

Zob. Stanisław Kałużny, Kontrola wewnętrzna: teoria i praktyka // Podręcznik akademicki. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 103

Zob. Ustawa in statu nascendi o przeprowadzaniu kontroli w administracji publicznej (Druk Sejmowy z 2003, nr 1824).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.