ФУНКЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ КОШТІВ ЯК УЧАСНИКІВ БЮДЖЕТНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Наталія Попадюха

Анотація


Розглянуто суть бюджетних правовідносин та розпорядників і головних розпорядників коштів, їх функції, права та обов’язки як учасників бюджетних правовідносин.

Ключові слова


бюджет; бюджетні кошти; бюджетні правовідносини; учасники бюджетних правовідносин та розпорядники коштів; функції та обов`язки головних розпорядників коштів

Повний текст:

PDF

Посилання


Бюджетний кодекс України від 21 червня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2001. 29. – Ст. 1291.

Воронова Л.К. Фінансове право України. Підручник. – К.: Прецендент, Моя книга, 2006. – 448 с.

Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право: Учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов. – Харьков: Легас, 2003. – 360 с.

Губенко А. Застосування програмно-цільового методу бюджетного фінансування видатків у сфері цивільного захисту // Право України. – 2007. – № 12. – С. 38-40.

Заболоцькі О. Поняття та зміст бюджетної системи // Право України. – 2007. – № 2. – С. 52-55.

Карасева М. Финансовое правоотношение. М.: Прогресс, 2001. – 288 с.

Кісель В. Правова природа правосуб’єктності бюджетних установ // Право України. – 2007. – № 3. – С. 132-135.

Коваль А. Фінансово-правова відповідальність як різновид юридичної відповідальності // Право України. – 2007. – № 8. – С. 51-53.

Ковальчук А. Ринкові перспективи розвитку фінансового права // Право України. – 2007. – № 5. – С. 108-110.

Ковальчук А. Роль і місце фінансового права за ринкових умов // Право України. – 2007. – № 2. – С. 47-49.

Нечай А. Динамика финансовых отношений и новый подход к категориям финансового права // Государство и право. – 2000. – № 12. – С. 33-39.

Орлюк О.П. Фінансове право. Навч. посібник. – К.: Юринком Інтер,2003. – 528 c.

Ославський М. Особливості здійснення фінансового контролю в процесі виконання державного бюджету України // Право України. – 2007. – № 6. – С. 57-60.

Павлов Д., Чубенко А. Організаційно-правові засади забезпечення ефективності використання бюджетних коштів // Право України. – 2007. – № 5. – С. 57-60.

Пацурківський П.С Пострадянська теорія бюджетного права: полемічні нотатки // Право України. – 2007. – № 3. – С. 103-105.

Пацурківський П.С. До питання про принципи бюджетного права //Науковий вісник Чернівецького університету. – 1997. № 11. – С. 185-187.

Про Державний бюджет України на 2009 рік: Закон України від 23 грудня 2008 р. № 835-VI // Урядовий кур’єр . – 2008. – № 246

Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ // Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228.

Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі //Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 р. № 538-р.

Про вдосконалення структури розпорядників бюджетних коштів //Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2006 року № 296-р (із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 406-р (406-2006-р) від 17.07.2006, N 464-р (464-2006-р) від 03.08.2006, N 465-р (465-2006-р) від 03.08.2006, N 469-р (469-2006-р) від 17.08.2006; Постановою КМ N 1365 (1365-2006-п) від 28.09.2006; Розпорядженнями КМ N 529-р (529-2006-р) від 26.10.2006, N 611-р (611-2006-р) від 12.12.2006).

Про бюджетну класифікацію та її запровадження // Наказ Міністерства фінансів України від 27.12.01 р. № 604.

Про внесення змін і доповнень до бюджетної класифікації // Наказ Міністерства фінансів України від 14.04.2005 р. № 180.

Порядок складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів і основні вимоги до неї // Наказ Міністерства фінансів України 09.12.2008 N 1467.

Рогаль-Левицька М. Зміст та підстави адміністративної відповідальності за порушення законодавства з фінансових питань// Право України. – 2008. – № 5. – С. 52-55.

Степанюк О.І. Фінансове право. Навч. посібник. – Тернопіль: СМП “Тайп”,2004. – 360 с.

Фінансове право. Підручник / відп. Ред. Гетманець О.П. – Харків: Еспада,2008. – 416 с.

Финансовое право: Учебник / Под ред. О.Н. Горбуновой. – М.: Юрист,2004. – 495 с.

Чернадчук В. Окремі питання юридичного змісту бюджетних відносин //Право України. – 2007. – № 6. – С. 30-33.

Чернадчук В. Передача права на здійснення видатків бюджету // Право України. – 2008. – № 7. – С. 58-60.

Якимчук Н. Визначення бюджетних установ, які набувають статус розпорядника бюджетних коштів // Право України. – 2007. – № 6. – С. 40-45.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-3(15)-213-223

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.