DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-3(15)-254-260

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОБЛІГАЦІЙ В УКРАЇНІ ТА РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Світлана Володимирівна Рудейчук

Анотація


Досліджено сучасний стан бухгалтерського обліку облігацій в Україні, проведено порівняльний аналіз обліку облігацій в Україні та Росії.

Ключові слова


Україна; Російська Федерація; бухгалтерський облік облігацій; порівняльний аналіз обліку облігацій

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України “Про іпотечні облігації” 22.12.2005 р. № 3273-IV

Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок ” вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV

Мошенський С.З. Фондовий ринок та інституційне інвестування в Україні: вплив на інвестиційну безпеку держави [Текст]: монографія / Мошенський С.З. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 436 с. – с. 9

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”: [Електронний ресурс], затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. № 20. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0085-00

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 “Фінансові інструменти”: [Електронний ресурс], затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559 – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z1050-01&key=4/UMfPEGznhhgnE.Ziv6CI8tHdlFIsFggkRbI1c

ПБУ 15/01 “Облік позик і кредитів та витрат по їх обслуговуванню”: [Електронний ресурс], затверджене наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 02.08.01 р. № 60н – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nre

g=z1050-01&key=4/UMfPEGznhhgnE.Ziv6CI8tHdlFIsFggkRbI1c

Федеральний закон “Про акціонерні товариства” від 26.12.1995 № 208-ФЗ

Федеральний закон “Про особливості емісії і обігу державних та муніципальних цінних паперів” від 29.06.1998 р. № 136-ФЗ

Федеральний Закон “Про ринок цінних паперів” від 22.04.1996 р. № 39-ФЗ


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.