МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ

Марія Михайлівна Шигун

Анотація


Досліджено існуючі підходи до організації аналітичного і синтетичного обліку трансакційних витрат, визначено можливості їх запровадження в облікову практику.

Ключові слова


бухгалтерський облік; трансакційні витрати; аналітичний облік трансакційних витрат; синтетичний облік трансакційних витрат

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончарові Н.О. Концепти обліку трансакційних витрат// Сучасні вимоги до обліку та контролю у контексті глобалізації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Одеса, 22-23 травня 2009 р. – Одеса: ОДЕУ, 2009. – 258 с.

Замазій О.В. Проблеми обліку трансакційних витрат у діяльності суб’єктів господарювання // Научные труды ДонНТУ. Серия экономическая. – 2004. – Выпуск 70. – С. 95-100

Кирейцев Г.Г. Глобализация экономики и унификация методологии бухгалтерского учета: Научный доклад на 6-ой Международной научной конференции “Научные исследования в сфере бухгалтерского учета, контроля и анализа: теоретико-практическое значение и направления дальнейшего развития”. г. Житомир, 18-19 октября 2007 г. – Житомир: ЖГТУ, 2007. – 68 с.

Корнеева Т.А. Трансакционные и трансформационные издержки в системе функционирования консолидированных групп предприятий // Аудит и финансовый анализ. – 2006. – № 4. – С. 131-135

Матвеева О.Л. Экономический механизм функционирования издержек в современной экономической системе. – Автореф. дис… к.э.н.-Чебоксары, 2008. – 23 с.

Мельник М.В. Трансакционные издержки как объект управленческого учета // Управленческий учет. – 2008. – № 11. – С. 17-26.

Панженская И.Г. Методика учета трансакционных издержек //Бухгалтерський учет. – 2006. – № 19. – С. 62-64

Сапожникова Н.Г. Развитие методологии и практики корпоративного учета и отчетности. – Автореф. дис… д.э.н. – Воронеж, 2009. – 48 с.

Юнак Ж.М., Мельник С.І. Трансакційні витрати у вітчизняній обліковій системі ХХІ століття – нове уявлення майбутнього // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролюі аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. Теорія та методологія бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Випуск 1 (13). /Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 408 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-3(15)-30-35

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.