DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-3(15)-224-233

КРИТИЧНА ОЦІНКА НАУКОВОГО ДОРОБКУ З ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Інна Тадеушівна Райковська

Анотація


Проведена систематизація наукових досліджень в галузі економічного аналізу шляхом змістовного вивчення кандидатських дисертацій українських та російських вчених, виявлення проблем сучасної аналітичної науки та напрямів їх вирішення, розкритих у кандидатських дисертаціях, захищених протягом 1968-2008 рр.

Ключові слова


економічний аналіз як аналітична наука; проблеми сучасної аналітичної науки; оцінка кандидатських дисертацій з економічного аналізу з 1968 по 2008 роки

Повний текст:

PDF

Посилання


Олійник О.В. Формування та розвиток національної школи економічного аналізу / О.В. Олійник //Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. /Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 3(6). Відп. редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – С. 136-157.

Олійник О.В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін: дис. … доктора екон. наук:08.00.09 / Олійник Оксана Вікторівна. – К., 2009.

Олійник О.В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін [Текст]: монографія /Олійник О.В. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 653 с.

Шкарабан С.И. Оперативный экономический анализ в управлении промышленным производством: методология и организация: автореф. дис. на соискание науч. степени докт. экон. наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством” /С.И. Шкарабан, 1986 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.