DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-3(15)-148-151

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ВІД СТАДІЙ ЖИТТЄВИХ ЦИКЛІВ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Г. В. Кравчук

Анотація


В статті розглядається залежність життєвого циклу страхової компанії від стадій життєвих циклів страхових послуг, яка базується на конкурентних перевагах страховика.

Ключові слова


страхова компанія; страхові послуги; стадії життєвих циклів страхових послуг; конкуренція серед страхових компаній

Повний текст:

PDF

Посилання


Горбатов В.М. Конкурентоспособность и циклы развития интегрированных структур бизнеса:Монография / В.М. Горбатов. – Х. : ИД “ИНЖЭК”, 2006. – 592 с.

Дворак М.С. Чинники формування конкурентного середовища на ринку страхових послуг України / М.С. Дворак // Актуальні проблеми економіки. – 2006. –№ 9. – С. 120-127.

Меренкова О.В. Розвиток інвестування банками інноваційних технологій обслуговування клієнтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.08 / Меренкова Ольга Віталіївна. – Суми. : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – 24 с.

Монахов А.В. Математические методы анализа экономики [Текст] : Учебное пособие / А.В. Монахов. – СПб. : Питер, 2002 – 176 с.

Философа Т.Г. Конкуренция и конкурентоспособность: учебное пособие / Т.Г. Философа, В.А. Быков; под. ред. Т.Г. Философой. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 271 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.