№ 1(42) (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

Методологические аспекты бухгалтерского учета исполнения договоров государственно-частного партнерства в контексте инновационного вектора экономики PDF (Русский)
Ирина Николаевна Голочалова 3-11
Сучасні проблеми облікового забезпечення стратегічного управління PDF
Вікторія Петрівна Гринь 12-17
Звіт з управління – складова фінансової, нефінансової чи інтегрованої звітності? PDF
Ірина Вікторівна Жиглей, Дмитро Миколайович Захаров 18-24
Порядок облікового відображення операцій з приймання та передачі об’єкта концесії за умови їх відображення поза балансом PDF
Володимир Володимирович Ковальчук 25-34
Історичні аспекти розвитку обліку в кредитних спілках у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття PDF (English)
S. F. Legenchyk, O. A. Lagovska 35-41
Теоретичний аналіз міжнародних cистем оцінки фінансового стану банків PDF
Олексій Володимирович Лисенок 42-47
Класифікація доходів загальноосвітніх навчальних закладів: критичний огляд PDF
Ірина Вікторівна Литвинчук, Наталія Олегівна Прохорчук 48-57
Система внутрішнього контролю дебіторської заборгованості: напрями вдосконалення PDF
Тетяна Миколаївна Паянок 58-63
Врахування фактора зовнішньоекономічної діяльності при визначенні кредитоспроможності суб’єкта господарювання PDF
Олександр Михайлович Петрук, Оксана Сергіївна Новак, Таісія Геннадіївна Маркович 64-71
Удосконалення класифікації нематеріальних активів для цілей бухгалтерського обліку PDF
Стелла Євгеніївна Пиріжок, Ерна Георгієвна Мельник 72-78
Формування системи стратегічного контролю як напрям забезпечення фінансової безпеки підприємства PDF
Ірина Василівна Саух, Наталія Георгіївна Виговська 79-83
Розвиток форм організації економічного аналізу формування та реалізації державно-приватного партнерства PDF
Михайло Іванович Тітарчук 84-96
Розвиток методичних положень економічного аналізу виробничих витрат великих промислових підприємств PDF
Олександр Костянтинович Фокін 97-103
Вплив міжнародних моделей корпоративного управління на розвиток облікової практики PDF
Василь Юрійович Царук 104-109
Транспарентність фінансової звітності, складеної за МСФЗ, як інструмент антикорупційної діяльності в Україні PDF
Людмила Віталіївна Чижевська, Юлія Ігорівна Корецька, Андрій Семенович Паламарчук 110-115
Побудова адаптивної системи бухгалтерського обліку в розширенні спектра звітності для забезпечення якості інформаційних ресурсів PDF
Антоніна Юліївна Щирська 116-123