DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2019-1(42)-25-34

Порядок облікового відображення операцій з приймання та передачі об’єкта концесії за умови їх відображення поза балансом

Володимир Володимирович Ковальчук

Анотація


У статті проаналізовано праці вітчизняних та міжнародних вчених, у яких розглядалися питання розвитку бухгалтерського обліку згідно з положеннями міжнародних стандартів фінансової звітності. Проаналізовано еволюцію та потребу у стандартах, їх застосування в різних країнах світу, порядок трансформації фінансової звітності, складеної за національними стандартами бухгалтерського обліку, в звітність у форматі МСФЗ. У процесі дослідження було узагальнено та структуровано законодавчо-нормативне забезпечення процесу застосування МСФЗ в Україні. Проаналізовано сучасний стан впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності вітчизняними суб’єктами господарювання, який вказує на позитивну динаміку. Було розглянуто кількість підприємств, які звітували за фінансовою звітністю, в розрізі організаційно-правових форм господарювання. А також проведено дослідження в напрямі кількості підприємств за їх розмірами, що складають звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності. Проаналізувавши міжнародні стандарти фінансової звітності на предмет відображення операцій за договорами концесії, було побудовано структурно-логічну схему складових регулювання облікового відображення. Визначено варіанти відображення операцій за договором концесії в бухгалтерському обліку: право концесіонера стягувати плату з користувачів громадських послуг; беззастережне контрактне право концесіонера на отримання грошових коштів або іншого фінансового активу від концесіодавця (або за його вказівкою) за модернізацію інфраструктури; отримання концесіонером компенсації у більшому розмірі від вартості надання послуг експлуатації інфраструктури.

Ключові слова


бухгалтерський облік; об’єкт концесії; міжнародні стандарти фінансової звітності; облікове відображення; облікове забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


«Raz"yasnenie KRMFO (IFRIC) 12. Kontsessionnye soglasheniya na predostavlenie uslug», [Online], available at: http://pro-u4ot.info/files/ias/IFRS2009rus/ifric12_www.pro-u4ot.info.pdf

Gapaeva, S.U. (2014), Uchet dogovorov po kontsessionnym soglasheniyam v sootvetstvii s msfo i rsbu v organizatsiyakh zhilishchno-kommunal'nogo khozyaystva Rossii, [Online], available at: http://www.auditfin.com/fin/2014/3/fin_2014_31_rus_02_04.pdf

«Kontsentratsiya kontsessiy v otrasli prodolzhaetsya», [Online], available at: http://www.ring-road.ru/ press-room/ne/?newsid=20

Instrukcija pro zastosuvannja Planu rahunkiv buhgalters'kogo obliku aktyviv, kapitalu, zobov'jazan' i gospodars'kyh operacij pidpryjemstv i organizacij (1999), № 291, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99

Verhovna Rada Ukrai'ny (1999), Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ni, Zakon, N 996–XIV, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Zasadnyj, B.A. (2016), «Suchasnyj stan zastosuvannja mizhnarodnyh standartiv finansovoi' zvitnosti v Ukrai'ni», Ekonomika, Issue 9, рр. 22–30.

Kirej, O. (2014), «Vprovadzhennja MSFZ v Ukrai'ni jak stymul rozvytku biznesu», Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo universytetu im. Tarasa Shevchenka, Ekonomika, Issue 10, рр. 22–25.

Lopatovs'kyj, V.G. and Rusyn, O.I. (2014), «Problemy vprovadzhennja mizhnarodnyh standartiv finansovoi' zvitnosti na pidpryjemstvah Ukrai'ny», Ekonomichni nauky, Vol. 5, рр. 207–209.

Mel'nyk, N. (2014), Harakterystyka suchasnogo rivnja vprovadzhennja MSFZ v sviti, pp. 25–30.

Smirnova, E.E. (2010), «Poryadok otrazheniya operatsiy v uchete kontsessionera», Aktual'nye voprosy bukhgalterskogo ucheta i nalogooblozheniya, Vol. 21.

Rada z mizhnarodnyh standartiv buhgalters'kogo obliku, Ministerstvo finansiv Ukrai'ny (2016), «Tlumachennja KTMFZ 12 «Poslugy za ugodamy pro koncesiju», [Online], available at: https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IFRIC%2012_ukr_2016.pdf

Jacyshyn, S.R. and Habljuk, O. (2017), «Konsolidacija finansovoi' zvitnosti: istorychni peredumovy vynyknennja ta rozvytku», Visnyk Odes'kogo nacional'nogo universytetu, Vol. 3, pp. 185–189.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 12. Концессионные соглашения на предоставление услуг [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://pro-u4ot.info/files/ias/IFRS2009rus/ifric12_www.pro-u4ot.info.pdf.
 2. Гапаева С.У. Учет договоров по концессионным соглашениям в соответствии с МСФО и РСБУ в организациях жилищно-коммунального хозяйства России / С.У. Гапаева [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://www.auditfin.com/fin/2014/3/fin_2014_31_rus_02_04.pdf.
 3. Концентрация концессий в отрасли продолжается [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://www.ring-road.ru/ press-room/ne/?newsid=20.
 4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : № 291 : від 30.11.1999 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
 5. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України : від 16.07.1999 р. : № 996 – XIV / Верховна Рада України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
 6. Засадний Б.А. Сучасний стан застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні / Б.А. Засадний // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Економіка. – 2016. – Вип. 9. – С. 22–30.
 7. Кірей О. Впровадження МСФЗ в Україні як стимул розвитку бізнесу / О.Кірей // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – Вип. 10. – С. 22–25.
 8.  Лопатовський В.Г. Проблеми впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності на підприємствах України / В.Г. Лопатовський, О.І. Русин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 5, Т. 2. – С. 207–209.
  ISSN 1994-1749. 2019. Вип. 1 (42).
 9. Мельник Н. Характеристика сучасного рівня впровадження МСФЗ в світі / Н.Мельник // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 3. – С. 25–30.
 10. Смирнова Е.Е. Порядок отражения операций в учете концессионера / Е.Е. Смирнова // Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. – 2010. – № 21.
 11. Тлумачення КТМФЗ 12 «Послуги за угодами про концесію» / Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ; Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IFRIC%2012_ukr_2016.pdf.
 12. Яцишин С.Р. Консолідація фінансової звітності: історичні передумови виникнення та розвитку / С.Р. Яцишин, О.Хаблюк // Вісник Одеського національного університету. – 2017. – № 3. – С. 185–189.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.