DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2019-1(42)-84-96

Розвиток форм організації економічного аналізу формування та реалізації державно-приватного партнерства

Михайло Іванович Тітарчук

Анотація


У процесі дослідження було проаналізовано статті, що стали підґрунтям для розбудови теоретико-методологічного розвитку форм організації економічного аналізу формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства. Розглянуто структуру вітчизняного ринку консалтингових послуг України. Досліджено ключові показники світового консалтингового ринку, до того ж участь консалтингових компаній досліджуваних країн у формування та реалізації державно-приватного партнерства є обов’язковою. У процесі дослідження було встановлено, що участь консалтингових компаній в формуванні аналітичного забезпечення управління господарською діяльністю підприємств та формуванні і реалізації проекту державно-приватного партнерства можна охарактеризувати за наступними напрямами: постійна консалтингова участь; періодична консалтингова участь; тематична консалтингова участь; замовлення консалтингових послуг для оцінки сторонніх осіб. Зазначені напрями застосування консалтингових послуг дають можливість забезпечити аналітичний супровід управління процесами формування і реалізації проектів державно-приватного партнерства. Зважаючи на представлені форми організації економічного аналізу формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства, запропоновано підхід до їх адаптації, до властивостей проектів та форм їх реалізації, що представлений такими складовими: визначення мети застосування аналітичних процедур, відповідно до яких обирається та чи інша форма організації економічного аналізу; пропонується механізм закріплення тієї чи іншої форми організації економічного аналізу в системі внутрішніх регламентів учасників проекту державно-приватного партнерства.

Ключові слова


економічний аналіз; аналітична оцінка; консалтинг; державне приватне партнерство; об’єкт державного майна; проект державно-приватного партнерства

Повний текст:

PDF

Посилання


Vinnikova, I.I., and Marchuk, S.V. (2016), Osoblyvosti rozvytku rynku konsaltyngovyh poslug v Ukrai'ni, [Online], available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/7/5.pdf

Demkiv, H.S., Organizacija ekonomichnogo analizu dijal'nosti pidpryjemstv na rynku antykvariatu, [Online], available at: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/10782/1/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%AF%20%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%97%D0%A3%20%D0%94%D0%86%D0%AF%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86%20%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%84%D0%9C%D0%A1%D0%A2%D0%92.pdf

Koval's'ka, K.V., and Pastushenko, R.M. (2018), Tendencii' rozvytku rynku konsaltyngovyh poslug u konteksti postkryzovogo period v Ukrai'ni, [Online], available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/8/45.pdf

Lisun, Ja.V. (2013), «Osoblyvosti konsaltyngovoi' dijal'nosti v Ukrai'ni», Ekonomika rynkovyh vidnosyn, Vol. 11, K., рр. 270–276.

Olijnyk, O.V. (2008), Rozvytok ekonomichnogo analizu v umovah instytucijnyh zmin, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 653 р.

Reshetnjak, T.I. (2000), «Konsaltyngova dijal'nist' v Ukrai'ni: strukturnyj analiz konkurencii' ta perspektyvy rozvytku», Ekonomika i prognozuvannja, рр. 98–108.

Saljamon-Mihjejeva, K.D. and Saljamon, V.P., Konsaltyngovi poslugy v audyti, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5796

Fursova, O.V. (2013), Osoblyvosti rozvytku rynku konsaltyngovyh poslug v umovah globalizacii, [Online], available at: http://www.economy.in.ua/pdf/8_2013/17.pdf

Shurpenkova, R.K., Organizacija ekonomichnogo analizu na pidpryjemstvi, [Online], available at: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/53842/5/Shurpenkova_Orhanizatsiia_ekonomichnoho_analizu.pdf

«FEACO report Survey of the European Management Consultancy», [Online], available at: http://www.feaco.org

«Survey of the European Management Consultancy», [Online], available at: http://www.feaco.org/ sites-default/files/sitepagefiles/Feaco%20Survey%202011-2012.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Віннікова І.І. Особливості розвитку ринку консалтингових послуг в Україні / І.І. Віннікова, С.В. Марчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/7/5.pdf.
 2. Демків Х.С. Організація економічного аналізу діяльності підприємств на ринку антикваріату / Х.С. Демків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/10782/1/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%AF%20%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%97%D0%A3%20%D0%94%D0%86%D0%AF%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86%20%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%84%D0%9C%D0%A1%D0%A2%D0%92.pdf.
 3. Ковальська К.В. Тенденції розвитку ринку консалтингових послуг у контексті посткризового періоду в Україні / К.В. Ковальська, Р.М. Пастушенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/8/45.pdf.
 4. Лісун Я.В. Особливості консалтингової діяльності в Україні / Я.В. Лісун // Економіка ринкових відносин. – К., 2013. – № 11. – С. 270–276.
 5. Олійник О.В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін : монографія / О.В. Олійник. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 653 с.
 6. Решетняк Т.І. Консалтингова діяльність в Україні: структурний аналіз конкуренції та перспективи розвитку / Т.І. Решетняк // Економіка і прогнозування. – 2000. – С. 98–108.
 7. Салямон-Міхєєва К.Д. Консалтингові послуги в аудиті / К.Д. Салямон-Міхєєва, В.П. Салямон [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5796.
 8. Фурсова О.В. Особливості розвитку ринку консалтингових послуг в умовах глобалізації / О.В. Фурсова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.in.ua/pdf/8_2013/17.pdf.
 9. Шурпенкова Р.К. Організація економічного аналізу на підприємстві / Р.К. Шурпенкова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/53842/5/Shurpenkova_Orhanizatsiia_ekonomichnoho_analizu.pdf.
 10. FEACO report Survey of the European Management Consultancy [Electronic resource]. – Access mode : http://www.feaco.org.
 11. Survey of the European Management Consultancy [Electronic resource]. – Access mode : http://www.feaco.org/ sites-default/files/sitepagefiles/Feaco%20Survey%202011-2012.pdf.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.