DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2019-1(42)-97-103

Розвиток методичних положень економічного аналізу виробничих витрат великих промислових підприємств

Олександр Костянтинович Фокін

Анотація


У процесі дослідження було представлено наукові здобутки вчених, що стосуються методології економічного аналізу та аналітичних процедур щодо оцінки ефективності витрат. У статті розглянуто завдання, які стоять перед економічним аналізом та в подальшому перед аналітичною інформацією, яка використовується для прийняття управлінських рішень щодо поведінки виробничих витрат. Було виявлено різноманітність поглядів щодо завдань економічного аналізу виробничих витрат. Проведений аналіз дозволив зробити висновок, що основним завданням є формування аналітичної інформації про причинно-наслідкові зв’язки в поведінці виробничих витрат великих промислових підприємств. Визначено основні напрями методичного забезпечення економічного аналізу виробничих витрат великих промислових підприємств. У процесі дослідження було запропоновано розширити зміст кожного з етапів економічного аналізу виробничих витрат великих промислових підприємств. До таких етапів належать: підготовчий, технологічний, аналітичний, підсумковий.

Ключові слова


витрати; економічний аналіз; методи аналізу; етапи економічного аналізу; оцінка; промислові підприємства; виробничі витрати

Повний текст:

PDF

Посилання


Bogdanovskaja, L.A., Vynogorov, G.G., Mygun, O.F. and others (1996), Analyz hozjajstvennoj dejatel'nosty v promыshlennosty, in Strazheva, V.Y. (ed.), Vыsh. shk., М., 363 р.

Andrjejeva, G.I. (2008), Ekonomichnyj analiz, navchal'nyj posibnyk, 263 р.

Androsenko, O.O. (2015), «Buhgalters'kyj oblik i analiz v upravlinni vytratamy», Abstract of kand. ekon. nauk, spec. 08.00.09, NASO, K., 23 р.

Bufatina, I. (2010), «Osoblyvosti obliku vytrat za Nacional'nymy standartamy», Buhgalters'kyj oblik, Vol. 14, 27 р.

Gajdajenko, O. and Malyc'ka, I., Analiz vytrat pidpryjemstva, [Online], available at: http://studopedia.com.ua/1_129743_tema-analiz-vitrat-pidpriiemstva.html

Gajdajenko, O. and Malyc'ka, I., Analiz vytrat pidpryjemstva ta i'h strukturyzacija, [Online], available at: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4680/1/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D1%97%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf

Grycyshen, D.O., Oblikovo-analitychne zabezpechennja upravlinnja ekonomiko-ekologichnoju bezpekoju pidpryjemstv, [Online], available at: http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/1654/Avtoref_Gritsishen_D.O..pdf?sequence=1

Boljuh, M.A., Burchevs'kyj, V.Z. and Gorbatok, M.I. (2001), Ekonomichnyj analiz, navch. рosibnyk, in Chumachenka, M.G. (ed.), KNEU, K., 540 р.

Kindrac'ka, G.I., Bilyk, M.S. and Zagorodnij, A.G. (2006), Ekonomichnyj analiz: teorija i praktyka, Magnolija Pljus, L'viv, 428 р.

Mel'nychuk, G.M. (1990), Analyz hozjajstvennoj dejatel'nosty v promыshlennosty, Vyshha shk., K., 318 р.

Olijnyk, O.V. (2008), Rozvytok ekonomichnogo analizu v umovah instytucijnyh zmin, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 653 р.

Rajkovska, I.T., Metodyka ekonomichnogo analizu na promyslovyh pidpryjemstvah, [Online], available at: http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6585/1/239.pdf

Savyc'ka, G.V. (2004), Ekonomichnyj analiz dijal'nosti pidpryjemstva, navch. posibnyk, Znannja, K., 654 р.

Seredyns'ka, V.M., Zagorodna, O.M. and Fedorovych, R.V. (2010), Ekonomichnyj analiz, Aston, Ternopil.

Tarasenko, N.V. (2003), Ekonomichnyj analiz dijal'nosti promyslovogo pidpryjemstva, navch. posibnyk, Alerta, K., 487 р.

Cal-Calko, Ju.S. (2002), Vytraty pidpryjemstva, navch. posibnyk, CUL, K., 656 р


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / [Л.А. Богдановская, Г.Г. Виногоров, О.Ф. Мигун и др] ; под ред. В.И. Стражева. – М. : Выш. шк., 1996. – 363 с.
 2. Андрєєва Г.І. Економічний аналіз : навч. посібник / Г.І. Андрєєва. – 2008. – 263 с.
 3. Андросенко О.О. Бухгалтерський облік і аналіз в управлінні витратами : автореф. дис. на здоб. ступ. канд. екон. наук : спец. 08.00.09 / О.О. Андросенко. – К. : НАСО, 2015. – 23 с.
 4. Буфатіна І. Особливості обліку витрат за Національними стандартами / І.Буфатіна // Бухгалтерський облік. – 2010. – № 14. – 27 с.
 5. Гайдаєнко О. Аналіз витрат підприємства / О.Гайдаєнко, І.Малицька [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studopedia.com.ua/1_129743_tema-analiz-vitrat-pidpriiemstva.html.
 6. Гайдаєнко О. Аналіз витрат підприємства та їх структуризація / О.Гайдаєнко, І.Малицька [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4680/1/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D1%97%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf.
 7. Грицишен Д.О. Обліково-аналітичне забезпечення управління економіко-екологічною безпекою підприємств / Д.О. Грицишен [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/1654/Avtoref_Gritsishen_D.O..pdf?sequence=1.
 8. Економічний аналіз : навч. посібник / [М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін] ; за ред. М.Г. Чумаченка. – К. : КНЕУ, 2001. – 540 с.
 9. Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз: теорія і практика / Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній ; за ред. А.Г. Загороднього. – Львів : «Магнолія Плюс», 2006. – 428 с.
 10. Мельничук Г.М. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Г.М. Мельничук. – К. : Вища шк., 1990. – 318 с.
 11. Олійник О.В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін : монографія / О.В. Олійник. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 653 с.
 12. Райковска І.Т. Методика економічного аналізу на промислових підприємствах / І.Т. Райковска [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6585/1/239.pdf.
 13. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посібник / Г.В. Савицька. – К. : Знання, 2004. – 654 с.
 14. Серединська В.М. Економічний аналіз / В.М. Серединська, О.М. Загородна, Р.В. Федорович. – Тернопіль : Астон, 2010.
 15. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства : навч. посібник / Н.В. Тарасенко. – К. : Алерта, 2003. – 487 с.
 16. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства : навч. посібник / Ю.С. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2002. – 656 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.