DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2019-1(42)-48-57

Класифікація доходів загальноосвітніх навчальних закладів: критичний огляд

Ірина Вікторівна Литвинчук, Наталія Олегівна Прохорчук

Анотація


Досліджено класифікацію доходів загальноосвітніх навчальних закладів і доведено необхідність розглядати її через призму доходів бюджетних (державних) установ. Проаналізовано нормативну базу і економічну літературу з метою виокремлення ключових класифікаційних ознак для систематизації доходів загальноосвітніх навчальних закладів як об’єктів бухгалтерського відображення. Вирізнено п’ять ключових підходів до класифікації доходів бюджетних установ, які закріплені на законодавчому рівні та описані авторами у економічній літературі. Запропоновано узагальнену класифікацію доходів загальноосвітніх навчальних закладів з виокремленням дев’яти основних напрямів: за можливістю передбачення (звичайні, надзвичайні), за можливістю планування (планові, непланові), за регулярністю отримання (постійні, разові), за видами діяльності (операційні, фінансові, інвестиційні), за періодами виникнення (звітного і майбутніх періодів), за формою власності загальноосвітніх навчальних закладів (державних, комунальних, приватних), за фізичною формою (монетарні, немонетарні), за цільовим спрямуванням (загального і спеціального фонду), за джерелами фінансування (власні, позикові і залучені). Запропонована класифікація передбачає групування базових елементів за двома основними групами доходів, які визначають характер позабюджетної діяльності та фінансовий результат функціонування загальноосвітніх навчальних закладів. Узагальнена класифікація доходів загальноосвітніх навчальних закладів дозволить систематизувати об’єкти доходів бухгалтерського обліку для ефективного ведення господарської діяльності, складання звітності та прийняття управлінських рішень щодо раціонального формування і витрачання бюджетних коштів.

Ключові слова


доходи бюджетних установ; доходи загальноосвітніх закладів; класифікація; власні доходи бюджетних установ; доходи загального фонду; доходи спеціального фонду

Повний текст:

PDF

Посилання


Shevchuk, I.L., Stavers'ka, T.O. and Cherepanova, V.O. (2015), Buhgalters'kyj oblik u bjudzhetnyh ustanovah, Kharkiv, Р. 284.

Verhovna Rada Ukrai'ny (2017), «Bjudzhetnyj kodeks Ukrai'ny», vid 07 grudnja, N 2246-VIII, Golos Ukrai'ny, [Online], available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page

Haponyuk, M.A., Buryachenko, A.Ye. and Yatsyuta, V.P. (2008), Mistsevi finansy, KNEU, K., Р. 31.

Dzhoha, R.T., Svirko, S.V. and Sinel'nyk, L.M. (2003), Bukhhalters'kyy oblik u byudzhetnykh ustanovakh, pidruchnyk, KNEU, K., рр. 34–483.

Ministerstvo finansiv Ukrai'ny (2010), «Nacional'ne polozhennja buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori 124», N 1629, [Online], URL: http://www.minfin.gov.ua/control/ uk/publish/ article?art_id=285081&cat_id=50097

www.profiwins.com.ua [Online], available at: https://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/treasury/2874-22626.html

«IAS Konsul'tant. Informatsiyno-analitychna systema po zakonodavstvu Ukrayiny», [Online], available at: http://consultant.parus.ua

Jaremenko, V. and Slupushko, O. (ed) (2000), Novyj tlumachnyj slovnyk ukrai'ns'koi' movy, Akonit, K., Vol. 4.

Petruk, O.M. and Tyshchenko, T.Ya. (2007), «Bukhhalters'kyy oblik dokhodiv spetsial'noho fondu byudzhetnykh ustanov orhaniv statystyky», Visnyk ZhDTU, Ekonomichni nauky, Vol. 3, рр. 88–97.

Pihosh, V. (2012), «Systema oblikovoho vidobrazhennya vlasnykh nadkhodzhen' derzhavnykh vyshchykh navchal'nykh zakladiv i napryamy yiyi optymizatsiyi», Ekonomichnyy analiz, Vol.

рр. 270–274. 11. Kabinet Ministriv Ukrai'ny (2002), «Pro zatverdzhennja pereliku grup vlasnyh nadhodzhen' bjudzhetnyh ustanov, vymog shhodo i'h utvorennja ta naprjamkiv vykorystannja», N 659, [Online], available at: www.CDb.RezonUkraina.net

Kabinet Ministriv Ukrai'ny (2010), «Pro zatverdzhennja polozhennja pro zagal'noosvitnij navchal'nyj zaklad», N 778, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/778-2010-%D0%BF

Verhovna Rada Ukrai'ny (2011), «Pro bjudzhetnu klasyfikaciju», nakaz, N 11, Ministerstvo finansiv Ukrai'ny, [Online], available at: https://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11/paran25

Svirko, S.V. (2003), Orhanizatsiya bukh. obliku v byudzhetnykh ustanovakh, KNEU, K., Р. 380.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Шевчук І.Л. Бюджетна система / І.Л. Шевчук, В.О. Черепанова, Т.О. Ставерська. – Х., 2015. – 284 с.
 2. Бюджетний кодекс України : від 07.12.2017 р. : № 2246-VIII // Голос України. – 2017. – № 2246-VIII / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page.
 3. Гапонюк М.А. Місцеві фінанси / М.А. Гапонюк, А.Є. Буряченко, В.П. Яцюта. – К. : КНЕУ, 2008. – 31 с.
 4. Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах / Р.Т. Джога, С.В. Свірко, Л.М. Сінельник. – К. : КНЕУ, 2003. – С. 34–483.
 5. Національне положення бухгалтерського обліку в державному секторі 124 : № 1629 : Наказ Міністерства фінансів України : від 24.12.2010 р. / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. URL : http://www.minfin.gov.ua/control/ uk/publish/ article?art_id=285081&cat_id=50097.
 6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/treasury/2874-22626.html.
 7. ІАС Консультант. Інформаційно-аналітична система по законодавству України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://consultant.parus.ua.
 8. Новий тлумачний словник української мови / упорядк. В.Яременко, О.Слупушко. – К. : Аконіт, 2000. – Т. 4.
 9. Петрук О.М. Бухгалтерський облік доходів спеціального фонду бюджетних установ органів статистики / О.М. Петрук, Т.Я. Тищенко // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2007. – № 3. – С. 88–97.
 10. Пігош В. Система облікового відображення власних надходжень державних вищих навчальних закладів і напрями її оптимізації / В.Пігош // Економічний аналіз. – 2012. – № 11. – С. 270–274.
 11. Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків використання : № 659 : від 17.05.2002 р. / Постанова Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.CDb.RezonUkraina.net.
 12. Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад : № 778 : від 27.08.2010 р. / Постанова Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/778-2010-%D0%BF.
 13. Про бюджетну класифікацію : наказ Міністерства фінансів України : від 14.01.2011 р. : № 11 [iз змінами] / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11/paran25.
 14. Свірко С.В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах / С.В. Свірко. – К. : КНЕУ, 2003. –380 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.