DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2019-1(42)-18-24

Звіт з управління – складова фінансової, нефінансової чи інтегрованої звітності?

Ірина Вікторівна Жиглей, Дмитро Миколайович Захаров

Анотація


Нові вимоги Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» зобов’язують підприємства до публікації «Звіту про управління» з метою доповнення річної фінансової звітності інформацією, яка має допомогти користувачам отримати достовірні дані про результати діяльності, перспективи розвитку, основні ризики, досягнення задекларованих цілей та стратегічні плани. Об’єднання фінансової та нефінансової інформації характерне для інтегрованої звітності, що відносно нещодавно з’явилася у світовій практиці звітування. У статті проаналізовано, як зміни законодавства здатні вирішити проблемні аспекти, що існують в українській практиці звітування, а також визначено проблеми, які можуть виникнути в підприємств під час публікації нової звітності. Визначено, що для підвищення якості «Звіту з управління» необхідно керуватися західними практиками, на що вказує проведений порівняльний аналіз нефінансових звітів українських і світових компаній. При підготовці звіту для підприємства важливо визначитися з його формою, оскільки саме форма впливає на розширення кола користувачів, підвищення їх лояльності та закріплення позитивної репутації на ринку. Світові тренди розвитку звітності вказують на те, що інтегрована звітність набуває широкої популярності, оскільки саме вона достовірно розкриває інформацію про створення вартості в контексті шести видів капіталів, зокрема соціального. У свою чергу розподіл звітності на фінансову і нефінансову перестають бути актуальним, тому що такий спосіб звітування недостатньо доступний, об’єктивний та не здатний задовольнити інформаційні потреби всіх стейкхолдерів. Таким чином, «Звіт з управління» здатний позитивно вплинути на якість звітів, що публікують українські підприємства, та сприяти розвитку інтегрованого звітування.

Ключові слова


звіт з управління; фінансова звітність; нефінансова звітність; інтегрована звітність; соціальний капітал; асиметрія інформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Building-the-Business-Case-for-Integrated-Reporting, «Black Sun», [Online], available at: http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2012/11/BUILDING-THE-BUSINESS-CASE-FOR-INTEGRATED-REPORTING.pdf

De Villiers, Charl, Venter, Elmar R. and Hsiao, Pei‐Chi Kelly. (2017), «Integrated Reporting: Background, Measurement Issues, Approaches and an Agenda for Future Research», Accounting & Finance, Vol. 57, Issue 4, pp. 937–959, [Online], аvailable at: https://ssrn.com/abstract=3088261

Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council (2013), [Online], аvailable at: https: //eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0034

Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council (2014), [Online], аvailable at: https: //eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095

Ernst & Young: Excellence in Integrated Reporting Awards. (2018), [Online], аvailable at: http://integratedreportingsa.org/ircsa/wp-content/uploads/2018/08/ey-excellence-in-integrated-reporting-awards-2018.pdf

Jaffar, Nahariah, Nor, Azleen Shabrina Mohd and Selamat, Zarehan (2018), «Analysis of Voluntary Disclosure Before and after the Establishment of the Integrated Reporting Framework», Accounting and Finance Review, Issue 3 (4), рр. 105–113, [Online], аvailable at: https://ssrn.com/abstract=3307271

Klinphanich, Wanpen (2018), «Impact of Business Nature on Corporate Governance Report Through a Degree of Independence of Board of Directors: A Case Study of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand», PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research, Vol. 7, No. 1, [Online], аvailable at: https://ssrn.com/abstract=3226581

Oyadomari, José Carlos Tiomatsu, Duque, Bruno, Nisiyama, Edelcio Koitiro, Dultra-de-Lima, Ronaldo Gomes, Mendonça Neto and Octavio Ribeiro de (2018), «Use of management reports and performance of sales managers in an insurance company», Revista Contabilidade & Finanças, Vol. 29, No. 78, рр. 343–354.

Jevropejs'kyi Parlament ta Rada Jevropejs'kogo Sojuzu (2013), «Dyrektyva 2013/34/JeS Jevropejs'kogo Parlamentu ta Rady Jevropejs'kogo Sojuzu vid 26 chervnja 2013 roku pro shhorichnu finansovu zvitnist', konsolidovanu finansovu zvitnist' ta pov’jazani z nymy zvity pevnyh typiv kompanij, shho vnosyt' zminy do Dyrektyvy 2006/43/JeC Jevropejs'kogo Parlamentu ta Rady ta skasovuje Dyrektyvu Rady 78/660/JeEC i 83/349/JeEC», Oficijnyj visnyk Jevropejs'kogo Sojuzu.

Ministerstvо finansiv Ukrai'ny, Metodychni rekomendacii' zi skladannja zvitu pro upravlinnja, zatverdzheni Nakazom Ministerstva finansiv Ukrai'ny 07.12.2018, No. 982, [Online], аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18

Sergijenko-Berdjukova, L.V. and Baryshnikova, O.M. (2015), «Formuvannja zvitnosti stalogo rozvytku: mizhnarodni systemy reguljuvannja», Mizhnarodnyj zbirnyk naukovyh prac': Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju ta analizu, ZhDTU, Zhytomyr , No. 2, Issue 32.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Building-the-Business-Case-for-Integrated-Reporting. – Black Sun [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2012/11/BUILDING-THE-BUSINESS-CASE-FOR-INTEGRATED-REPORTING.pdf.
 2. De Villiers Charl Integrated Reporting: Background, Measurement Issues, Approaches and an Agenda for Future Research / De Villiers Charl, Venter Elmar R., Hsiao Pei‐Chi Kelly // Accounting & Finance. – 2017. – Vol. 57. –Issue 4. – PP. 937–959 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ssrn.com/abstract=3088261.
 3. Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https: //eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0034.
 4. Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https: //eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095.
 5. Ernst & Young: Excellence in Integrated Reporting Awards [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://integratedreportingsa.org/ircsa/wp-content/uploads/2018/08/ey-excellence-in-integrated-reporting-awards-2018.pdf.
 6. Jaffar Nahariah Analysis of Voluntary Disclosure Before and after the Establishment of the Integrated Reporting Framework / Jaffar Nahariah, Nor Azleen Shabrina Mohd, Selamat Zarehan // Accounting and Finance Review. – 2018. – Issue 3 (4). – PP. 105–113 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ssrn.com/abstract=3307271.
 7. Klinphanich Wanpen Impact of Business Nature on Corporate Governance Report Through a Degree of Independence of Board of Directors: A Case Study of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand / Klinphanich Wanpen // PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research. – 2018. – Vol. 7, No. 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ssrn.com/abstract=3226581.
 8. Use of management reports and performance of sales managers in an insurance company / Oyadomari José Carlos Tiomatsu, Duque Bruno, Nisiyama Edelcio Koitiro, Dultra-de-Lima Ronaldo Gomes, Mendonça Neto, Octavio Ribeiro de // Revista Contabilidade & Finanças. – 2018. – Vol. 29, No. 78. – РР. 343–354.
 9. Директива 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу від 26 червня 2013 року про щорічну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язані з ними звіти певних типів компаній, що вносить зміни до Директиви 2006/43/ЄC Європейського Парламенту та Ради та скасовує Директиву Ради 78/660/ЄEC і 83/349/ЄEC // Офіційний вісник Європейського Союзу. – 29.06.2013.
 10. Методичні рекомендації зі складання звіту про управління, затверджені Наказом Міністерства фінансів України 07.12.2018. – № 982 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18.
 11. Сергієнко-Бердюкова Л.В. Формування звітності сталого розвитку: міжнародні системи регулювання / Л.В. Сергієнко-Бердюкова, О.М. Баришнікова // Міжнародний збірник наукових праць: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – № 2 (32).
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.