DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2019-1(42)-72-78

Удосконалення класифікації нематеріальних активів для цілей бухгалтерського обліку

Стелла Євгеніївна Пиріжок, Ерна Георгієвна Мельник

Анотація


У статті розглянуто проблемні питання класифікації нематеріальних активів для обліково-аналітичного забезпечення управління операціями з ними. Зроблено акцент на тому, що в результаті розширення кола користувачів облікової інформації про фінансовий та майновий стани підприємства, а також істотного підвищення інтересу учасників економічного процесу до об’єктивної і достовірної інформації про рух засобів підприємства, їх складу з метою здійснення ефективного управління важливого значення набуває одержання повної характеристики нематеріальних активів та наслідків здійснення операцій із ними. Для цього необхідно сформувати обґрунтовану класифікацію, оскільки кожному виду нематеріальних активів відповідає своя система облікового відображення, методів оцінки, аналізу, аудиту та управління, що зумовлено здійсненням господарської діяльності. Тому нами доповнено класифікаційні ознаки нематеріальних активів, розкрито їх зміст і таким чином виокремлено їх види: за галузями; за функціональним призначенням; за натурально-речовою ознакою; за відношенням до процесу експлуатації; за термінами використання; за можливістю використання механізму амортизації; за нормативним регулюванням; за ступенем відчуження; за ступенем впливу на фінансові результати підприємства; за етапами життєвого циклу виробу; за стадіями кругообігу руху коштів; за відношенням до суб’єкта господарювання. Уточнення класифікації нематеріальних активів за вказаними ознаками може бути одним із основних аспектів ефективної організації їх обліку, внутрішньогосподарського аналізу і контролю.

Ключові слова


класифікація; класифікаційна ознака; нематеріальний актив; класифікація нематеріальних активів; обліково-аналітичне забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Balakireva, N.M. (2005), Uchet i audit nematerial'nykh aktivov, Dissertation, 08.00.12, M., 219 p.

Blokhin, Yu.P. and Panfilov, E.A (2015), Klassifikaciya i kodirovanie tekhniko-ehkonomicheskoj informacii, Znanie, M., 64 р.

Buch, G. Ob"ektno-orientirovannyi analiz i proektirovanie s primerami prilozhenii na S++, Rational Santa-Klara, Kaliforniya, [Online], available at: http://linuxland.itam.nsc.ru/misc/other17/index.htm

Zhuravleva, N.V. (2008), Uchetno-analiticheskoe obespechenie upravleniya nematerial'nymi aktivamі, Dissertation, 08.00.12, Voronezh. gos. un-t, Voronezh, 248 р.

Minfin (1999), Instrukcija pro zastosuvannja Planu rahunkiv buhgalters'kogo obliku aktyviv, kapitalu, zobov’jazan' i gospodars'kyh operacij pidpryjemstv i organizacij, zatverdzhena nakazom Minfinu vid 30.11.99 r., No. 291.

Kondrakov, N.P. (2016), Buhgalterskij (finansovyj, upravlencheskij) uchet, uchebnik, Prospekt, M., 512 р.

Poberezhec', O.V. and Ivanova, K.V. (2012), «Identyfikacija ta klasyfikacija nematerial'nyh aktyviv ta problemy i'h vyznachennja», Ekonomika: realii' chasu, No. 2 (3), рр. 98–104, [Online], available at: http: //economics.opu.ua/ files/archive/ 2012/No2/98-104.pdf

Verhovna Rada Ukrai'ny (2011), Podatkovyj kodeks Ukrai'ny, No. 2755–17, [Online], available at: http://rada.gov.ua

Fedorova, I.V. (2016), «Klasyfikacija nematerial'nyh aktyviv ta shljahy i'i' udoskonalennja», Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryjemnyctva, No. 4 (1), рр. 45–51, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2016_4%281%29__9


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Балакирева Н.М. Учет и аудит нематериальных активов : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / Н.М. Балакирева. – М., 2005.– 219 c.
  2. Блохин Ю.П. Классификация и кодирование технико-экономической информации / Ю.П. Блохин, Е.А. Панфилов. – М. : Знание, 2015. – 64 с.
  3. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++ / Г.Буч. – Rational Санта-Клара, Калифорния Електронний ресурс. – Режим доступу : http://linuxland.itam.nsc.ru/misc/other17/index.htm.
  4. Журавлева Н.В. Учетно-аналитическое обеспечение управления нематериальными активами : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / Журавлева Надежда Владимировна ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2008. – 248 с.
  5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291.
  6. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет : учебник / Н.П. Кондраков. – М. : Проспект, 2016. – 512 с.
  7. Побережець О.В. Ідентифікація та класифікація нематеріальних активів та проблеми їх визначення / О.В. Побережець, К.В. Іванова // Економіка: реалії часу. – 2012. – № 2 (3). – С. 98–104 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //economics.opu.ua/ files/archive/ 2012/No2/98-104.pdf.
  8. Податковий кодекс України. – 2011. – № 2755–17 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://rada.gov.ua.
  9. Федорова І.В. Класифікація нематеріальних активів та шляхи її удосконалення / І.В. Федорова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2016. – № 4 (1). – С. 45–51 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2016_4%281%29__9.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.