DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2019-1(42)-116-123

Побудова адаптивної системи бухгалтерського обліку в розширенні спектра звітності для забезпечення якості інформаційних ресурсів

Антоніна Юліївна Щирська

Анотація


Проведено аналіз наукової літератури, що стосується питань бухгалтерської звітності в забезпеченні сталого розвитку. В процесі дослідження було визначено фактори, які впливають на формування організаційно-методологічних положень бухгалтерського обліку для цілей формування звітності сталого розвитку, а саме: галузева спрямованість господарської діяльності підприємства, організація бізнес-процесів, організація системи управління, організація інформаційних підсистем управління. Розглянуто процедуру взаємозв’язку звітності сталого розвитку з фінансовою та іншими видами бухгалтерської звітності. Наведено пропозиції щодо затвердження на підприємстві сукупності внутрішніх регламентів та внесення змін до ряду існуючих, які мають забезпечити представлення інформації, що буде відповідати таким якісним властивостям: повнота, достовірність зіставність, ясність, надійність, суттєвість, своєчасність, збалансованість, цілісність, конфіденційність, компетентність. Такі положення лягли в побудову загальної моделі нового механізму оприлюднення інформації через звітність сталого розвитку, що дозволяє сформувати якісний інформаційний ресурс для стейкхолдерів. Модель формування і оприлюднення інформації про господарську діяльність підприємств через механізм звітності сталого розвитку передбачає комплекс заходів із трансформації інформаційних підсистем управління та власне й самої системи прийняття управлінських рішень. Це, в свою чергу, стало причиною обґрунтування напрямів удосконалення системи внутрішніх регламентів як в частинні діючих так і розробці нових.

Ключові слова


бухгалтерський облік; сталий розвиток; звітність; облікова інформація; звітність сталого розвитку; стейкхолдери; якість інформаційних ресурсів

Повний текст:

PDF

Посилання


Baryshnikova, O.M., Formuvannja, oblikove zabezpechennja ta veryfikacija zvitnosti stalogo rozvytku pidpryjemstv, [Online], available at: http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5926/1/Baryshnikova.pdf

Grycyshen, D.O. (2016), «Oblikovo-analitychne zabezpechennja upravlinnja ekonomiko-ekologichnoju bezpekoju pidpryjemstv», Diss. оf d.e.n., Zhytomyr, 579 p.

Zhiglej, І.V. (2014), «Zvіtnіst' z pitan' stalogo rozvitku ta її ocіnka», Buhgalters'kij oblіk, kontrol' і analіz u suchasnіj ekonomіchnіj naucі, KNEU, К., рр. 55–57.

Zamula, І.V. (2010), «Rozvitok ekologo-ekonomіchnoї dumki ta її vpliv na buhgalters'kij oblіk», Vіsnik ZhDTU, Vol. 2, рр. 26–31.

Makarenko, I.O., Zhuravka, F.O. and Burdenko, I.M. (2013), Zabezpechennja stijkogo rozvytku rynku pohidnyh finansovyh instrumentiv Ukrai'ny, TOV «Drukars'kyj dim Papirus», Sumi, 166 p.

Nesterenko, O.O. and Krutova, A.S., Vprovadzhennja proektu formuvannja integrovanoi' zvitnosti v oblikovo-analitychnyj process, [Online], available at: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/22388/1/196-199.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Баришнікова О.М. Формування, облікове забезпечення та верифікація звітності сталого розвитку підприємств / О.М. Баришнікова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5926/1/Baryshnikova.pdf.
  2. Грицишен Д.О. Обліково-аналітичне забезпечення управління економіко-екологічною безпекою підприємств : дис. … д.е.н. / Д.О. Грицишен. – Житомир. – 2016. – 579 с.
  3. Жиглей І.В. Звітність з питань сталого розвитку та її оцінка / І.В. Жиглей // Бухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці. – К. : КНЕУ, 2014. – С. 55–57.
  4. Замула І.В. Розвиток еколого-економічної думки та її вплив на бухгалтерський облік / І.В. Замула // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 2. − С. 26–31.
  5. Макаренко І.О. Забезпечення стійкого розвитку ринку похідних фінансових інструментів України / І.О. Макаренко, Ф.О. Журавка, І.М. Бурденко. – Суми : ТОВ «Друкарський дім Папірус», 2012. – 166 с.
  6. Нестеренко О.О. Впровадження проекту формування інтегрованої звітності в обліково-аналітичний процес / О.О. Нестеренко, А.С. Крутова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/22388/1/196-199.pdf.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.