DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2019-1(42)-58-63

Система внутрішнього контролю дебіторської заборгованості: напрями вдосконалення

Тетяна Миколаївна Паянок

Анотація


Досліджено основні етапи внутрішнього контролю дебіторської заборгованості, а саме: попередній, поточний і підсумковий. Запропоновано методику рейтингової оцінки потенційних покупців, яка збільшить ефективність попереднього контролю. В її основі групування інтегральної оцінки, яке розподіляє покупців та замовників за критерієм довіри. Надано перелік показників, які кожний суб’єкт господарювання може адаптувати для власних потреб із врахуванням особливостей виробництва. Розроблена організаційно-методична модель внутрішнього контролю по розрахунках з покупцями та замовниками детально описує: об’єкти контролю, джерела інформації, методичні прийоми, узагальнення результатів і реалізацію прийнятих рішень. Детально прописано функціональні обов’язки відділів підприємства, які пов’язані із виникненням, накопиченням і усуненням дебіторської заборгованості. Розглянуті у статті методики мають прикладний аспект, вони можуть: швидко адаптуватися для перевірки інших активів підприємства, будуть корисними для вдосконалення внутрішнього контролю на підприємстві.

Ключові слова


етапи внутрішнього контролю; рейтингова методика оцінки покупців; організаційно-методична модель дебіторської заборгованості; інтегральна оцінка; варіаційний розмах

Повний текст:

PDF

Посилання


Baranovs'ka, T.V. and Koval'chuk, V.V (2018), «Oblikovo-kontrolne zabezpechennia upravlinnia rozrakhunkamy z pokuptsiamy», Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, No. 3 (41), pp. 3–12.

Djachek, S.M. and Pavlovs'kyj, Je.V. (2018), «Prohnozuvannia chastky prostrochenoi kredytnoi zaborhovanosti u kredytnomu portfeli bankiv Ukrainy», Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, No. 1 (39), рр. 38–45.

Seredyns'ka, V.M., Zagorodna, O.M. and Fedorovych, A.V. (2010), Ekonomichnyj analiz, navch. posib., Aston, Ternopil', 624 р.

Jerina, A.M., Zahozhaj, V.B. and Jerin, D.L. (2004), Metodologija naukovyh doslidzhen', navch. рosib., CNL, K., 212 р.

Zakrevs'ka, O.Ju. (2015), «Problemy buhgalters'kogo obliku debitors'koi' zaborgovanosti u torgovel'nyh pidpryjemstvah», Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, No. 1 (31), рр. 143–154.

Murashko, V.M., Storozhuk, T.M. and Murashko, O.V. (2003), Kontrol' i revizija finansovo-gospodars'koi' dijal'nosti, navch. posib., CUL, K., 311 р.

Pilec'ka, S.T. (2016), «Ocinka finansovo-ekonomichnogo stanu pidpryjemstva v systemi antykryzovogo upravlinnja», Ekonomichnyj analiz, zb. nauk. prac', Ternopil's'kyj nacional'nyj ekonomichnyj universytet, Ekonomichna dumka, Ternopil', Vol. 23, No. 2, рр. 139–145.

Savchenko, A.M. and Pajanok, T.M. (2017), «Analiz debitors'koi' zaborgovanosti pidpryjemstva za dopomogoju ekonomiko-matematychnyh metodiv», Ekonomist, No. 3, рр. 27–32.

Strygul', L.S., Naprjamky zastosuvannja koreljacijno-regresijnogo analizu ta koeficijentnogo metodu finansovogo analizu dlja ocinky investycijnoi' pryvablyvosti pidpryjemstva, [Оnline], available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/3499/1/Stryhul_Napriamky%20zastosuvannia_2012.pdf

Fedorchenko, O.Je. (2009), Oblik i analiz rozrahunkiv z debitoramy, Abstract of kand. ekon. nauk dissertation, spec. 08.00.09 «Buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt (za vydamy dijal'nosti)», K., 23 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Барановська Т.В. Обліково-контрольне забезпечення управління розрахунками з покупцями / Т.В. Барановська, В.В. Ковальчук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2018. – № 3 (41). – С. 3–12.
  2. Дячек С.М. Прогнозування частки простроченої кредитної заборгованості у кредитному портфелі банків України / С.М. Дячек, Є.В. Павловський // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2018. – № 1 (39). – С. 38–45.
  3. Серединська В.М. Економічний аналіз : навч. посіб. // В.М. Серединська, О.М. Загородна, А.В. Федорович. – Тернопіль : Астон, 2010. – 624 с.
  4. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. // А.М. Єріна, В.Б. Захожай, Д.Л. Єрін. – К. : ЦНЛ, 2004. – 212 с.
  5. Закревська О.Ю. Проблеми бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості у торговельних підприємствах / О.Ю. Закревська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2015. – № 1 (31). – С. 143–154.
  6. Мурашко В.М. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності : навч. посіб. // В.М. Мурашко, Т.М. Сторожук, О.В. Мурашко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 311 с.
  7. Пілецька С.Т. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства в системі антикризового управління / С.Т. Пілецька // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2016. – Т. 23. – № 2. – С. 139–145.
  8. Савченко А.М. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства за допомогою економіко-математичних методів / А.М. Савченко, Т.М. Паянок // Економіст. – 2017. – № 3. – С. 27–32.
  9. Стригуль Л.С. Напрямки застосування кореляційно-регресійного аналізу та коефіцієнтного методу фінансового аналізу для оцінки інвестиційної привабливості підприємства / Л.С. Стригуль [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/3499/1/Stryhul_Napriamky%20zastosuvannia_2012.pdf.
  10. Федорченко О.Є. Облік і аналіз розрахунків з дебіторами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами діяльності)» / О.Є. Федорченко. – К., 2009. – 23 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.