DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2019-1(42)-35-41

Історичні аспекти розвитку обліку в кредитних спілках у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття

S. F. Legenchyk, O. A. Lagovska

Анотація


Обґрунтовано доцільність дослідження особливостей розвитку кредитних спілок в історичній ретроспективі. Розглянуто історію виникнення та поширення кредитних спілок у різних країнах світу. Проаналізовано залежність розвитку кредитних кооперативів від територіальної приналежності українських земель до Австро-Угорської або Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Розкрито особливості побудови облікової системи українських кредитних спілок на території Австро-Угорської імперії. Розглянуто вплив розвитку професійних організацій та нормативного регулювання на побудову облікової системи кредитних спілок на території Російської імперії. Розкрито підходи до побудови облікової системи кредитних спілок в англомовних країнах. Виявлено взаємозв’язок облікової інформації та функціонування системи корпоративного управління кредитними спілками. Обґрунтовано необхідність приділення належної уваги вирішенню проблеми мінімізації опортуністичної поведінки менеджменту кредитних спілок на основі удосконалення їх облікової системи.

Ключові слова


кредитні спілки; кредитні союзи; кредитні товариства; історія обліку

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ancyferov, A.N. (1907), Kooperacija v sel'skom hozjajstve Germanii i Francii, Pechatnja S.V. Jakovleva, Voronezh, 530 р.

Borodaevskij, S.V. (1923), Istorija kreditnogo kooperativa, Lіngva, Praga, 1923, 216 р.

Borodaevskij, S.V. (1906), Ssudo-sberegatel'nye i kreditnye tovarishhestva, Parovaja Tipografija N.V. Gaevskogo, SPb., 66 р.

Duhnevych, A.V. (2010), Kredytni spilky v Ukrai'ni: istorija ta suchasnist', navch. posib., Volyn. nac. un-t im. Lesi Ukrai'nky, Luc'k, 234 р.

Ezerskij, F.V. (1899), Jubilejnoe izdanie literaturnyh trudov russkoj trojnoj sistemy schetovodstva i schetovodnyh kursov F.V. Ezerskogo, Tipografija A.V. Vasil'eva, M., 120 р.

Islankin, F.B. (1925), Schetovodstvo sel'skohozjajstvennyh i kreditnyh tovarishhestv, Jekonomieskaja zhizn', M., 340 р.

Dadashev, B.A. and Grycenko, O.I. (ed.) (2009), Kredytni spilky v Ukrai'ni, kurs lekcij, DVNZ «UABS NBU», Sumy, 126 p.

Moshenskii, S.Z. (2014), Finansovye tsentry Ukrainy i rynok tsennykh bumag industrial'noi epokhi, Xlibris, London, 503 р.

Primernyi ustav" kreditnago kooperativnogo Soyuza (vyrabotannyi Yuridicheskim" Otdelom" Soveta Vserossіiskikh" Kooperativnykh" S"ezdov" Na osnovanіi Polozheniya o kooperativnykh" tovarishchestvakh" i ikh" soyuzakh" ot" 20 marta 1917 g.) (1917), Tipografіya Russkago Tovarishchestva Izdatel'ekago Dela v" Moskve, M., 16 р.

Tvarec'kyj, L. (1928), Pidruchnyk dlja kas Stefchyka, Drukarnja patronatu ril'nychyh kooperatyv, L., 400 р.

Ustav kreditnago tovarishchestva (1899), Tipografiya Tul'skago Gubernskago Pravleniya, Tula, 11 р.

Shvec', V.Je. (2013), «Naukovo-praktychnyj dorobok Teofilja Kormosha u formuvanni ukrai'ns'koi' paradygmy obliku, analizu i kontrolju (z nagody 150-littja z dnja narodzhennja)», Visnyk L'vivs'kogo universytetu, Serija Ekonomichna, Issue 49, pp. 362–370.

Shchepot'ev, A.V. (2014), Sistema ucheta i kontrolya v nekommercheskikh kreditnykh obshchestvakh finansovoi vzaimopomoshchi, Directmedia, Moskva-Berlin, 181 р.

Crosthwaite, H.R. (1916), Co-operation. comparative studies and the central provinces system, Thacker, Spink and Co., Calcutta, 542 p.

Ham, A.H. and Robinson, L.G. (1914), A credit union primer, Russell Sage Foundation, New York City, 81 р.

Michell, H. (1914), People’s banks in North America. a survey of the Desjardins system of cooperative banks in Canada and their adoption in the United States, Government printing office, Washington, 21 p.

Strozniak, P., Top 7 Insider Credit Union Fraud Cases of 2013, [Online], available at: https://www.cutimes.com/2013/12/09/top-7-insider-credit-union-fraud-cases-of-2013/?slreturn=20190219153442

Tucker, D.S. (1922), The evolution of people's banks, Columbia University, New York, 273 p.

Whitney, E.L. (1922), Cooperative credit societies (credit unions) in America and in foreign countries, Government Printing Office, Washington, 60 р.

Wolff, H.W. (1898), Co-operative Credit Banking. Paper read at the Thirtieth annual congress of Co-operative societies, Co-operative Union Limited, Manchester, 25 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Анцыферов А.Н. Кооперация в сельском хозяйстве Германии и Франции / А.Н. Анцыферов. – Воронеж : Печатня С.В. Яковлева, 1907. – 530 с.
 2. Бородаевский С.В. История кредитного кооператива / С.В. Бородаевский. – Прага : Лінгва, 1923. – 216 с.
 3. Бородаевский С.В. Ссудо-сберегательные и кредитные товарищества / С.В. Бородаевский. – СПб. : Паровая Типография Н.В. Гаевского, 1906. – 66 с.
 4. Духневич А.В. Кредитні спілки в Україні: історія та сучасність : навч. посіб. / А.В. Духневич. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 234 с.
 5. Езерский Ф.В. Юбилейное издание литературных трудов русской тройной системы счетоводства и счетоводных курсов Ф.В. Езерского / Ф.В. Езерский. – М. : Типография А.В. Васильева, 1899. – 120 с.
 6. Исланкин Ф.Б. Счетоводство сельскохозяйственных и кредитных товариществ / Ф.Б. Исланкин. – М. : Экономиеская жизнь, 1925. – 340 с.
 7. Кредитні спілки в Україні : курс лекцій / уклад. : Б.А. Дадашев, О.І. Гриценко. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 126 с.
 8. Мошенский С.З. Финансовые центры Украины и рынок ценных бумаг индустриальной эпохи / С.З. Мошенский. – London : Xlibris, 2014. – 503 с.
 9. Примерный уставъ кредитнаго кооперативного Союза (выработанный Юридическимъ Отделомъ Совета Всероссійскихъ Кооперативныхъ Съездовъ На основаніи Положения о кооперативныхъ товариществахъ и ихъ союзахъ отъ 20 марта 1917 г.). – М. : Типографія Русскаго Товарищества Издательекаго Дела въ Москве, 1917. – 16 с.
 10. Тварецький Л. Підручник для кас Стефчика / Л.Тварецький. – Л. : Друкарня патронату рільничих кооператив, 1928. – 400 с.
 11. Устав кредитнаго товарищества. – Тула : Типография Тульскаго Губернскаго Правления, 1899. – 11 с.
 12. Швець В.Є. Науково-практичний доробок Теофіля Кормоша у формуванні української парадигми обліку, аналізу і контролю (з нагоди 150-ліття з дня народження) / В.Є. Швець // Вісник Львівського університету / Серія : Економічна. – 2013. – Вип. 49. – С. 362–370.
 13. Щепотьев А.В. Система учета и контроля в некоммерческих кредитных обществах финансовой взаимопомощи / А.В. Щепотьев. – Москва-Берлин : Directmedia, 2014. – 181 с.
 14. Crosthwaite H.R. Co-operation. comparative studies and the central provinces system / H.R. Crosthwaite. – Calcutta : Thacker, Spink and Co., 1916. – 542 p.
 15. Ham A.H. A credit union primer / A.H. Ham, L.G. Robinson. – New York City : Russell Sage Foundation, 1914. – 81 р.
 16. Michell H. People’s banks in North America. a survey of the Desjardins system of cooperative banks in Canada and their adoption in the United States / H.Michell. – Washington : Government printing office, 1914. – 21 p.
 17. Strozniak P. Top 7 Insider Credit Union Fraud Cases of 2013 / P.Strozniak [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.cutimes.com/2013/12/09/top-7-insider-credit-union-fraud-cases-of-2013/?slreturn=20190219153442.
 18. Tucker D.S. The evolution of people's banks / D.S. Tucker. – New York : Columbia University, 1922. – 273 p.
 19. Whitney E.L. Cooperative credit societies (credit unions) in America and in foreign countries / E.L. Whitney. – Washington : Government Printing Office, 1922. – 60 р.
 20. Wolff H.W. Co-operative Credit Banking. Paper read at the Thirtieth annual congress of Co-operative societies / H.W. Wolff. – Manchester : Co-operative Union Limited, 1898. – 25 р.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.