DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2019-1(42)-104-109

Вплив міжнародних моделей корпоративного управління на розвиток облікової практики

Василь Юрійович Царук

Анотація


Розглянуто сутність поняття “модель корпоративного управління”. Проаналізовано основні характеристики міжнародних моделей корпоративного управління. Обґрунтовано доцільність використання поняття “вітчизняна модель корпоративного управління”. Виділено основні проблемні напрями удосконалення системи обліково-аналітичного забезпечення корпоративного управління. Проаналізовано характерні риси вітчизняної моделі корпоративного управління. Розкрито відмінні особливості впливу німецької та англо-саксонської моделі корпоративного управління на розвиток системи бухгалтерського обліку в Україні. Розглянуто причини та наслідки конвергенції міжнародних моделей корпоративного управління. Виявлено проблему невідповідності впровадженої моделі корпоративного управління та національної системи бухгалтерського обліку. Висвітлено питання конвергенції міжнародних облікових моделей. Розкрито особливості розвитку вітчизняної системи корпоративного управління в контексті удосконалення національної системи бухгалтерського обліку.

Ключові слова


моделі корпоративного управління; обліково-аналітичне забезпечення корпоративного управління; гармонізація обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Baiura, D.O. (2012), «Udoskonalennia korporatyvnoho upravlinnia v umovakh hlobalizatsii», Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, Vol. 1, рр. 23–26.

Verhovna Rada Ukrai'ny (1999), «Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist», vid 16 serpnja, N 996-XIV, zi zminamy, [Online], available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Kostiuk, O.M. (2008), Korporatyvne upravlinnia u banku, monohrafiia, DVNZ «UABS NBU», Sumy, 332 р.

Radygin, A.D., Jentov, R.M. and Mezheraups, I.V. (2003), Osobennosti formirovanija nacional'noj modeli korporativnogo upravlenija, Institut jekonomiki perehodnogo perioda, M., 164 p.

Fernando, A.C. (2012), Corporate Governance: Principles, рolices and рractices, Pearson Education India, New Delhi, 580 р.

Hilb, M. (2016), New Corporate Governance: successful board management tools, Springer, London, 182 р.

Solomon, J. and Solomon, A. (2004), Corporate Governance and Accountability, Sons Ltd, John Wiley, 303 р.

Turnbull, Sh. (1997), «Corporate Governance: Its scope, concerns and theories», Corporate Governance: An international review, Vol. 5, рр. 180–205.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Баюра Д.О. Удосконалення корпоративного управління в умовах глобалізації / Д.О. Баюра // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1. – С. 23–26.
  2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність : Закон України : від 16.07.1999 : № 996-XIV, [зі змінами] / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
  3. Костюк О.М. Корпоративне управління у банку : монографія / О.М. Костюк. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 332 с.
  4. Радыгин А.Д. Особенности формирования национальной модели корпоративного управления / А.Д. Радыгин, Р.М. Энтов, И.В. Межераупс. – М. : Институт экономики переходного периода, 2003. – 164 с.
  5. Fernando A.C. Corporate Governance: Principles, рolices and рractices / A.C. Fernando. – New Delhi : Pearson Education India, 2012. – 580 р.
  6. Hilb M. New Corporate Governance: successful board management tools / M.Hilb. – London : Springer, 2016. – 182 р.
  7. Solomon J. Corporate Governance and Accountability / J.Solomon, A.Solomon. – John Wiley : Sons Ltd, 2004. – 303 р.
  8. Turnbull Sh. Corporate Governance: Its scope, concerns and theories / Sh.Turnbull // Corporate Governance: An international review. – 1997. – Vol. 5. – P. 180–205.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.